Přečtěte si: Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci

„Smart city v praxi III“

s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

doprovodný program veletrhu AMPER 2018

20. března 2018 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro


Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Již třetí ročník konference „Smart city v praxi“ organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, autor knihy  Smart city v praxi, která je první českou knihou o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě (více o knize zde), člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Odborná konference „Smart city v praxi III“ je určena především pro municipality, průmysl, školy či občany s odborným zázemím a zájmem o související technologie. Tato konference je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Na konferenci jsou také zváni zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích a v neposlední řadě také redaktoři odborných i všeobecných médií.

Program konference bude rozdělen do opět dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Na tuto konferenci již není možné se registrovat. Registrace byla uzavřena z důvodu zaplnění sálu. 

Příchod účastníků: NEJPOZDĚJI DO 8:45 HOD.

Program*:

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

BLOK „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor města Nitry
Aj Nitra chce byť Smart City

Mgr. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Podpora konceptu Smart Cities v ČR na úrovni státní správy, zejména MMR ČR

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Praktické postřehy konzultanta z aktuálního rozvoje smart city
Jak tu spoustu velkých slov a smart pojmů postavit na pevnou zem.

Ing. Jan Klepiš, ČSOB

Dopravní platební řešení, parkování

I
ng. Michal Kraus, MBA, městský podnik Operátor ICT, divize Smart Prague
Smart Prague – Děláme to, co vyžaduje odvahu.

BLOK „Nové technologie pro smart city“

Aleš Neuschl, Porsche Česká republika
Elektromobil je realita, co nás čeká.
Prezentace bude o představení nových modelů Volkswagen, nových technologiích a budoucnosti v mobilitě.

11:30 – 12:15 Přestávka na občerstvení

Petr Semelka, EUROGREEN CZ 
Užitkové elektromobily v provozu

Ing. František Nedvěd, ČD - Telematika
Inteligentní systém pro parkování ve městě
V dnešní době trpí města velkou dopravní zátěží, která se projevuje také nedostatkem míst pro parkování vozidel na místních komunikacích. Cílem našeho řešení je zajistit efektivní systém zón placeného stání, zlepšit nabídku parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích potřeb rezidentů.

Ing. Zdeněk Pokorný, VARS BRNO
„Objíždíte? Vylepujete? Nemusíte!
Uvádíme na trh nový zastávkový označník BiZON. Je silnou kombinací technologie e-paper a interaktivních funkcí pro cestující. A obstojí ve všech prostředích a podmínkách.“

Ing. Jaromír Klaban, TECO
Tecomat Foxtrot - Veřejné osvětlení úsporně, ale především zdravě.
Přednáška je mj. zaměřena na nové komplexní funkce veřejného osvětlení (VO). Včetně vlivu LED světelných zdrojů a jejich modré složky spektra na zdraví obyvatel, jak ukazují nedávné lékařské výzkumy. Bude představen sloup veřejného osvětlení jako energetický a komunikační a měřicí uzel ve městě i v obci. Tecomat Foxtrot zde bude na realizačních i pilotních projektech představen jako integrující platforma nové generace VO, která připojí všechny součásti instalovatelné na sloup veřejného osvětlení, který se tak stává energetickým, komunikačním i měřicím uzlem v síti Smart City. Tecomat Foxtrot integruje VO do internetu věcí (IoT) a zároveň do zavedených geoportálů měst a obcí tak, aby všechny funkce a nastavení byly přístupné z jednoho místa.

Lukáš Svoboda, MBA, E.ON Česká republika
Uplatnění chytrých technologií v praxi
Prezentace chytrých řešení a technologií, které přináší E.ON (se zaměřením na funkční a dnes již rozšířený systém detekce vozidel s technologií Spinwire®) a představení technologického parku Smart City Polygon v Plzni.

Závěrečné slosování vizitek účastníků o ceny a občerstvení

Během konference si budete moci prohlédnout v předsálí:

– řešení firem VARS (zastávkový označník BiZON) a ČD - Telematika (Inteligentní systém pro parkování)

– prezentaci Projektu CET‘C Europe, zastoupeného na evropském trhu společností Prokop technology s.r.o. a nabízejícího ucelené technologické řešení pro realizaci projektů smart city ve městech a obcích ČR a dalších zemí EU. Toto řešení pokrývá integrovanou infrastrukturu a potřebný software pro moderní veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, efektivní využívání energie, řízení městské mobility a monitoring životního prostředí. Použitá inovativní řešení jsou vyvíjena podle potřeb uživatelů s využitím odzkoušených a maximálně standardizovaných technických komponent a programového vybavení. 

*změna programu vyhrazena
Pod záštitou:                                                         Odborný garant:             Ve spolupráci:                           
                                         
         
 
Generální partner: Hlavní partneři:
                            
                              
                                         

Partneři:                                           
                                                           
                                                                          
                                                                                                         


Mediální partneři:


                                                      

                   
Na tuto konferenci již není možné se registrovat. Registrace byla uzavřena z důvodu zaplnění sálu. 
Zprávu včetně fotografií z minulého ročníku konference, kterého se účastnilo 190 účastníků, naleznete zde:
Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

 Přečtěte si také:

Trh elektrických autobusů prožívá „velký třesk“, omezují ho finance: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město VI“

23.11.2017 Dne 22. listopadu 2017 se v Praze již pošesté konala konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců dopravců, municipalit, průmyslu, škol a dalších zainteresovaných osob a organizací, byla pořádána opět jako součást mezinárodního veletrhu Czechbus pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR.

Celý článek zde

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Průmysl, energetika, banky a stát společně pro rozvoj elektromobility: zpráva z konference Efektivní elektromobilita v organizacích II

3.10.2017 Dne 3. října 2017 se v Praze již podruhé konala konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva dopravy ČR. Hlavním partnerem konference byl ČEZ a.s. v rámci projektu elektromobility spolufinancovaného Evropskou unií. Za bankovní sektor byl partnerem konference ČSOB Leasing a za dodavatelský průmysl společnosti ABB (zde jako dodavatel nabíjecí infrastruktury), Eurogreen (zde jako prodejce elektrických užitkových vozidel francouzského výrobce Goupil) a automobilky Nissan a Toyota. Odborným garantem konference a zároveň moderátorem byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy. Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services