Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Elektrické autobusy pro město X

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Vodíkový zdroj energie H2BASE: agregát nové generace

27.5.2021 O vodíku jako bezemisní a ekologické alternativě fosilních paliv se mluví již desítky let. V poslední dekádě ale celé odvětví poskočilo dopředu zejména díky zdokonalení technologie vodíkových palivových článků. Díky ní je možné vodík jako palivo uchovat v nezměněné kvalitě v řádu let. Česká vývojová firma DEVINN na vodík vsadila jako na palivo budoucnosti a jako jedna z prvních ve střední Evropě vyvinula funkční vodíkový generátor elektrické energie. Jak funguje vodík jako palivo? V čem je H2BASE výjimečný a jak zařízení integruje palivové články? A jak může vypadat ideální týden provozu tohoto vodíkového generátoru?

Vodík: palivo budoucnosti

Vodík má jednu vynikající vlastnost – je účinným nosičem energie. Do malého množství vodíku o nízké hmotnosti je tak možné uložit velké množství energie, tu si zde po téměř neomezenou dobu „uschovat“, a pak ji pomocí palivového článku zase přeměnit na elektrickou a tepelnou energii. Za další je vodík zdroj, který je možné vyrábět kdekoliv na Zemi, bez ohledu na nerostné bohatství nebo politiku ropných velmocí. A s trochou nadsázky je to jediný nevyčerpatelný a udržitelný zdroj pro naši planetu.

A jak je to s nebezpečností vodíku? Vodík je skutečně výbušný plyn, je však také extrémně lehký. Pokud by náhle uniknul do otevřeného prostoru, například při nehodě, okamžitě se rozptýlí v ovzduší dřív, než by stačil explodovat. Riziko by spíše mohly představovat drobné úniky vodíku v uzavřeném prostoru – „vodíkové kapsy“. Proto jsou palivočlánková zařízení odpovídajícím způsobem konstruována a vybavena senzory vodíku, které včas zareagují na možné nebezpečí.

Dnešní palivové články procházejí velmi náročnými testy mechanické odolnosti a články, které používá H2BASE, jsou odolné i proti průstřelu.

Více o vodíku si můžete přečíst na blogu devinn.cz/blog.

H2BASE – agregát na vodík

H2BASE je mobilní ostrovní zdroj elektrické a tepelné energie. Energie je zde uložena do vodíku a díky PEM palivovému článku snadno přeměněna zpět v elektrickou a tepelnou energii. Zařízení je snadno transportovatelné a variabilní.

Výstupy zařízení tvoří běžná zásuvka s vysokým a nízkým napětím, nebo kabel rychlé nabíjecí stanice pro elektromobily. Zařízení má výkon 0–100 kW a kapacitu 230 kWh, která se snadno navýší doplněním vodíku.

Zařízení je bezemisní, což znamená 0 g CO2, 0 g NOX, 0 g pevných částic, jediným výstupem je čistá H2O.

Podrobnou specifikaci lze nalézt na stránkách h2base.eu.

Je začátek roku 2022 a město si právě pořídilo H2BASE… Pondělí

Je 6. ledna 2022 a systém H2BASE už čtyři dny zajišťuje napájení stavební silniční uzávěry elektrickou a tepelnou energií. Dálniční propustek musí být dokončen v termínu. Bezemisní ostrovní zařízení v tomto sychravém počasí osvětluje staveniště, pohání elektrické nářadí a vytápí zázemí stavby.

Úterý

Mrazírny v nedalekém průmyslovém areálu požádaly o zapůjčení zeleného zdroje energie H2BASE. Potřebují překlenout dobu přechodu na novou technologii. Při přepojení by výpadek způsobil velké ztráty na mražených komoditách.

Středa

Tak jako každou středu je zařízení H2BASE umístěno v prostoru parkoviště před budovou radnice. Taková rychlonabíječka na zkoušku s pevným rozvrhem, aby s ním mohli elektromobilisté počítat při své cestě do centra. Objevuje se tu pravidelně proto, aby bylo možné získat statistická data a odhalily se případné potíže před vybudováním stacionární nabíjecí stanice.

Čtvrtek

Zařízení H2BASE je převezeno na místo další potřeby – z důvodu plánované odstávky došlo k odpojení technologie čistírny odpadních vod od elektrické energie. Díky provozu této vodíkové elektrocentrály tak není nutné přerušit procesy v technologii.

Pátek

Zařízení H2BASE je provozováno v pilotním režimu mobilní nabíjecí stanice pro elektromobily. Přes aplikaci CarEn si každý, kdo má o dobití svého vozu zájem, přivolá terénní mobilní rychlonabíječku přímo ke svému autu. Sestava je naložena na soupravě vozu do 3,5 t a odbavuje jednotlivé „odběratele“ dle algoritmu nastaveného na minimalizaci doby obsloužení. Díky mobilní nabíjecí stanici je dobit také jeden odstavený a zcela vybitý elektromobil v centru města. Příští pátek bude náročnější – město pořádá konferenci a během programu dobije H2BASE na parkovišti elektromobily čekající na své majitele.

Sobota

Čerpací stanice vodárny nad městem stojí v chráněném pásmu vodního zdroje. V případě výpadku elektrické energie není možné použít zde neekologický dieselagregát. Proto je přistaven systém H2BASE v režimu ostrovní elektrárny. Je testováno napájení z vnějšího zdroje. Po ukončení testovacího provozu je systém přepraven k dalšímu využití.

Neděle

H2BASE je umístěn na hlavním náměstí, kde slouží pro napájení zábavních atrakcí a stánků venkovního koncertu. S výhodou je využito odpadního tepla. Návštěvníky postávající u pódia a popíjející svařené víno ohřívají teplovzdušné ventilátory. Veškerá energie, která účastníky akce ohřívá, nasycuje jídlem a pitím, a zprostředkovává jim audiovizuální zážitek, je generována bez jakýchkoli emisí či provozního zatěžování okolního prostředí. Takto vypadá komplexní ekologické zajištění městského eventu.

O společnosti DEVINN

DEVINN je ryze česká technologická společnost, za kterou stojí investor Luboš Hajský, který je i stoprocentním vlastníkem.

Díky týmu specialistů na automotive a obnovitelné zdroje energie se firmě podařilo navázat úspěšnou spolupráci se ŠKODA AUTO a stát se jejím stabilním vývojovým partnerem.

Vedle H2BASE společnost vyvinula také mobilní nabíjecí stanici pro elektromobily zastavěnou do automobilu. Pracuje i na stacionární nabíjecí stanici, která skladuje přebytečnou energii (třeba i obnovitelných zdrojů) do vodíku a následně ji v tu správnou chvíli umí přeměnit zpět na elektrickou energii. Více na devinn.cz.

DEVINN

Foto © DEVINN

Další informace: www.devinn.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení ZDE

 Přečtěte si také:

Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Vychází třetí vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků

4.5.2021 Již potřetí vychází naše brožura Příběhy chytrých pomocníků, jako doprovod blížící se online konference Smart city v praxi VI. I tentokrát v ní čtenáři najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla. Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.            

Celá brožura – třetí vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services