Přečtěte si: Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Národní program Životní prostředí podpoří elektromobilitu ve veřejném sektoru a smart city

11.11.2016 Zájemci o finanční příspěvek na elektromobily a další vozidla na „alternativní“ pohony z řad organizací veřejného sektoru se v polovině listopadu 2016 dočkali. Dne 10. 11. 2016 byla otevřena výzva č. 13/2016 z Národního programu Životní prostředí v gesci MŽP ČR, již dříve avizovaná na naší konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích. Tento program by měl podpořit mj. nákup osobních a užitkových elektromobilů a dalších vozidel na tzv. alternativní pohony ve veřejném sektoru, a tím významně přispět k realizaci konceptu smart city. Tiskové konference u příležitosti otevření této výzvy se zúčastnili i zástupci naší redakce.

Cílem této výzvy, označované jako pilotní, je podpořit nákup vozidel na alternativní pohon v ČR, a  přispět tak ke snížení emisí látek v ovzduší, které škodí lidskému zdraví a jež produkuje doprava. Ta, podle informací MŽP, plošně v ČR představuje v současné době zhruba 19 % celkových emisí oxidů dusíku, 14 % celkových emisí těkavých organických látek, 9 % celkových emisí prachových částic PM10, zhruba 10 % celkových emisí jemných prachových částic PM2,5 a přibližně 7 % celkových emisí rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

Žádat o dotaci mohou obce, kraje, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, akciové společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem a společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 % obcí či kraje.

Podpora se týká nových vozidel. Ke stanovené podpoře přistupuje bonifikace za staré ekologicky zpracované vozidlo (Euro 3 a starší) plus 10 000 Kč nad rámec dotace.

Pro dotace z této výzvy je alokováno 100 mil. Kč. V případě velkého zájmu lze tuto alokaci zvýšit až na 150 mil. Kč.

Žádosti jsou přijímány v období 10. 11. 2016 – 31. 3. 2017. Projekty je třeba realizovat do 31. 12. 2018, což dává žadatelům dostatek prostoru k jejich přípravě a realizaci.

Podrobnosti poskytované podpory uvádí tabulka:

Je zřejmé, že podpora nepokrývá v plné výši cenové rozdíly mezi nákupem nových vozidel a cenou srovnatelných vozidel na spalovací motor. Jak bylo upřesněno, výše podpory byla stanovena na základě průměrných celoživotních nákladů uvedených druhů vozidel a konzultována se zástupci obcí a krajů.

Podpořen bude každý projekt, který splní požadavky výzvy, do limitu finanční alokace – tedy podle principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Na rozdíl od podpory elektromobility pro podnikatelské subjekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK), která byla po právu kritizována odbornou veřejností pro nadměrnou administrativní náročnost, by v tomto případě měl být celý proces pro žadatele mnohem jednodušší.

Jako nadmíru užitečný počin v kontextu vytváření smart city lze vnímat zahrnutí elektrických minibusů do této výzvy. Mezi městy a obcemi je o tato vozidla stále větší zájem jakožto o tzv. „komunitní autobusy“, sloužící například pro sociální služby nebo pro smluvní přepravu cestujících bydlících v odloučených lokalitách, tj. mimo režim závazku veřejné služby. Zpravidla jde o vozidla pro přepravu cca 6 –10 cestujících, obvykle osobní verze užitkových elektromobilů (např. Nissan e-NV200 na fotografii) nebo přestavby dieselových minibusů (například minibusy VDL MidBasic Electric). Jejich dojezd je závislý na kapacitě baterií a obvykle se pohybuje do 200 km, trh však již nabízí i minibusy s dojezdem až 300 km.

Dokumenty k výzvě jsou ke stažení zde

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů MŽP ČR

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Tabulka © MŽP ČR

Další informace zde

 Přečtěte si také:

V Evropě bude koncem roku 2016 jezdit přes půl miliónu elektrických automobilů

3.11.2016 Počet elektrických automobilů, tedy elektromobilů a plug-in hybridních automobilů, provozovaných v Evropě od roku 2010 roste téměř exponenciální řadou – viz graf na obrázku níže. Celkový počet elektrických automobilů na evropských silnicích by tak podle propočtů této studie měl na konci roku 2016 přesáhnout půl miliónu. Ukazuje to studie Transport & Environment, evropské organizace na podporu ekologických vozidel, publikovaná v říjnu 2016. Celý článek zde


Národní program Životní prostředí podporuje zelenou infrastrukturu měst a obcí

25.10.2016 Na konferenci „Chytrý region – příležitosti pro obce a města“ v Hradci Králové, pořádané 19. 10. 2016 tamním Centrem investic, rozvoje a inovací, jíž se zástupci našich portálů, Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz zúčastnili v roli mediálních zástupců i přednášejících, zaznělo mnoho zajímavých informací z oblasti praktických zkušeností i plánovaného spolufinancování konceptu smart city. Kromě otázek týkajících se moderních technologií nás zaujal mj. Národní program Životní prostředí v gesci MŽP ČR a jeho podpora zelené infrastruktury města obcí. To je totiž oblast, na kterou se uprostřed „digitálních“ měst v souvislosti s konceptem smart city občas zapomíná. Celý článek zde


Organizace jako klíčový zákazník pro elektromobily: Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

5.10.2016 Dne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. Celý článek zde


Elektromobilita ve městech jako nedílná součást SUMP

16.9.2016 Plánem udržitelné městské mobility (anglická zkratka SUMP podle Sustainable Urban Mobility Plan) rozumíme strategický plán, určený k uspokojování potřeb mobility osob a organizací ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Je to rovněž důležitý nástroj pro realizaci konceptu smart city. Plánování a realizace rozvoje elektromobility ve městech by měly být zapojeny do těchto plánů. Vysvětlení a doporučení k tomu podává dokument CIVITAS Insight „E-mobility: Make it happen through SUMPs!“, tedy „E-mobilita: zrealizujte ji pomocí SUMP!“, zpracovaný pod hlavičkou evropské iniciativy CIVITAS, který byl publikován v září 2016. Celý článek zde


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? Technologická revoluce se tu, myslím, nekoná. Ovšem ekonomická a manažerská revoluce při používání technologií? Možná ano. Co mne k téhle domněnce vede, ukážu na pár jednoduchých příkladech. Celý článek zde


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. Jako technici a ekonomové vidíme v infrastruktuře inteligentního města především nové technologie pro přenos informací, chytrou a čistou mobilitu a chytrou městskou energetiku, služby a obydlí. To vše se dá, přes všechny jemné nuance, shrnout pod pojem „šedá infrastruktura“, tedy infrastruktura lidskou rukou vytvořená. Stačí pouhý pohled z okna, a je zřejmé, že pouze s takovouto „šedou“ infrastrukturou by svět ve městě byl opravdu šedý. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services