Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Elektrické autobusy pro město VIII

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Trh elektrických autobusů poroste, EIB je podporuje

20.12.2016 Na evropském trhu městských autobusů se stále více prosazují vozidla využívající tzv. alternativní pohony, která by již v roce 2020 měla tvořit téměř polovinu veškerých prodejů městských autobusů. Významný podíl na „alternativních“ městských autobusech by měly zaujímat autobusy s elektrickými pohony. Svědčí o tom mj. i výsledky soutěže o nejlepší městský autobus roku na letošním hannoverském veletrhu, kde se poprvé v historii stal vítězem elektrobus. Tato situace se odráží také v záměrech a aktivitách Evropské investiční banky (EIB), která na začátku prosince 2016 představila novou iniciativu Cleaner Transport Facility (CTF) na podporu ekologické dopravy.

Podle analýzy uznávané americké konzultační společnosti Frost & Sullivan, zaměřené na moderní technologie, by v roce 2020 měl evropský trh prodaných standardních městských autobusů v roce 2020 zahrnovat z 18 % vozidla na plynové pohony používající CNG nebo LNG a z 30 % elektrobusy nebo elektrické hybridní autobusy. Vyjádřeno v absolutních hodnotách by elektrobusů a hybridních autobusů mělo být v Evropě prodáno kolem 4 400, z toho čtvrtina elektrobusů a tři čtvrtiny hybridních autobusů. Vyjádřeno finančními jednotkami jde dohromady o investice více než 2 miliardy €.

Pro EIB je ekologická doprava, včetně městské hromadné dopravy, jedním z klíčových odvětví. Jen v roce 2015 investovala EIB více než 12 mld. € do dopravních projektů v EU.

CTF je zastřešující nástroj EIB pro financování ekologické dopravy, tedy dopravních prostředků a potřebné infrastruktury. Není (pochopitelně) zaměřena pouze na ekologické autobusy, ale tyto dopravní prostředky tvoří významný směr investic financovaných pod tímto nástrojem. Financování pod tímto nástrojem se zaměřuje především na obchodní modely zohledňující celoživotní náklady, spíše než jen tradiční příspěvek na vyšší investici.

Financování pod CTF má dva základní zdroje:

Prvním je Evropský fond strategických investic (EFSI). Jde o společnou iniciativu EIB a Evropské komise, zaměřenou na mobilizaci soukromých financí pro strategické investice. Z EFSI jsou poskytovány zvýhodněné úvěry podle standardních pravidel EIB.

Druhým zdrojem je Connecting Europe Facility (CEF), evropský fond pro podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, který je v dopravě zaměřený zejména na rozvoj transevropských sítí.

V rámci CTF lze využít také nástroje InnovFIN, který pod programem Horizon 2020 podporuje výzkum a inovace jako zdroje pro financování inovačních/demonstračních projektů v elektrické dopravě a vodíkových, resp. palivočlánkových technologiích.

V oblasti nízkoemisních a bezemisních autobusů bude CTF podporovat zejména projekty sdružující několik měst, a tímto způsobem umožňující efektivní zadávací proces.

Prvním projektem financovaným v rámci této iniciativy se staly trolejbusy s palivovými články v Rize.

Podobně jako elektrické autobusy může CTF spolufinancovat také například parky vozidel s alternativními pohony u soukromých provozovatelů.

Z uvedených iniciativ Evropské komise a Evropské investiční banky je zřejmé, že jakkoliv jsou ekologické cíle v dopravě na úrovni EU důležitou prioritou, je akcentováno rovněž efektivní využívání finančních prostředků. Tomu odpovídá i podpora rozmanitých obchodních modelů zohledňující sdílení rizik mezi veřejným a soukromým sektorem. Pro české dopravce, municipality a další zainteresované subjekty to může být další důležitý signál, že i v oblasti ekologických řešení zvolna končí doba natažených rukou a byrokratického přidělování veřejných peněz typu „něco za nic“ a začíná doba finančního řízení se zodpovědností za rizika, která k řízení peněz patří.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Třinec dostane deset elektrobusů Škoda Perun s novou karoserií Solaris

29.11.2016 Na veletrhu Czechbus 2016 v listopadu 2016 byl dopravní společnosti Arriva Morava slavnostně předán klíč od prvního z deseti elektrobusů Škoda Perun HE, kterými bude provozovat městskou dopravu v Třinci (viz foto). Elektrobusy budou dodány do března 2017. Třinec tím získá v ČR zatím nejrozsáhlejší park elektrobusů. Škoda Perun HE pro Třinec používá jako první v ČR karoserii Solaris Urbino 12 electric v novém provedení. Přepravní kapacita činí celkem až 82 cestujících, z toho 27 sedících. Koncepčně se jedná o „noční“ elektrobus, určený pro nabíjení ze zásuvky a pro celodenní provoz bez automatizovaného rychlého dobíjení vysokými výkony. Tomu odpovídá i jeho osazení trakčními bateriemi. Celý článek zde


Národní program Životní prostředí podpoří elektromobilitu ve veřejném sektoru a smart city

11.11.2016 Zájemci o finanční příspěvek na elektromobily a další vozidla na „alternativní“ pohony z řad organizací veřejného sektoru se v polovině listopadu 2016 dočkali. Dne 10. 11. 2016 byla otevřena výzva č. 13/2016 z Národního programu Životní prostředí v gesci MŽP ČR, již dříve avizovaná na naší konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích. Tento program by měl podpořit mj. nákup osobních a užitkových elektromobilů a dalších vozidel na tzv. alternativní pohony ve veřejném sektoru, a tím významně přispět k realizaci konceptu smart city. Tiskové konference u příležitosti otevření této výzvy se zúčastnili i zástupci naší redakce. Celý článek zde


V Polsku přibude přes 40 elektrobusů Solaris

1.11.2016 Na špičku mezi evropskými zeměmi, jejíž městští dopravci se velmi zajímají o provoz bateriových elektrobusů, se dostává sousední Polsko. Zásluhu o to má domácí výrobce Solaris, jehož elektrobus Solaris Urbino 12 electric se stal autobusem roku 2017. V září a říjnu 2016 obdržela tato firma objednávky od městských dopravců v Krakově a Jaworzně na celkem 42 elektrobusů různé délky a přepravní kapacity. Celý článek zdeElektrobusy v Yorku: milión kilometrů za 21 měsíců

11.10.2016 Jedním z evropských inteligentních měst neboli smart city, využívajících elektrobusy, je i dvousettisícové historické anglické město York. Park 12 elektrobusů Optare Versa od britského výrobce Optare, provozovaných dopravcem First Bus, zde slouží na linkách spojujících záchytná parkoviště s centrem města. V září 2016, po (v přepočtu) 21 měsících svého provozu, zde tento park dosáhl úctyhodného proběhu celkem milión kilometrů – v průměru tedy skoro 50 tisíc km na vůz ročně. Celý článek zde


Čisté autobusy do chytrého města

20.9.2016 K „zelenému“, „čistému“ či „chytrému“ městu patří také „zelená“ nebo „čistá“ veřejná doprava. Na její rozvoj je ostatně zaměřen i Integrovaný regionální operační program (IROP). V tomto článku se blíže podíváme na možnosti a omezení, které nabízejí „zelené“ pohony pro městské autobusy, o nichž se v ČR hovoří. Zaměříme se přitom na elektrobusy a trolejbusy v porovnání s dieselovými autobusy a s autobusy používajícími stlačený zemní plyn (CNG). Podíváme se pak i trochu dále do budoucnosti – na palivočlánkové autobusy, poháněné elektřinou z vodíku. Pro jednoduchost budeme sledovat hlavně standardní dvanáctimetrové autobusy jako typický dopravní prostředek ve městech. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.phpCopyright © 2012 – 2019 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services