Přečtěte si: Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

O Parkinsonově efektu, chytrých technologiích a „odbornosti“ v uvozovkách

28.5.2021 Autor známých Parkinsonových zákonů uvádí příklad jednání finančního výboru atomové elektrárny, kdy schválení smlouvy na atomový reaktor trvalo dvě a půl minuty, debata k přístřešku na kola pro zaměstnance trvala 45 minut a projednání občerstvení pro zasedání komise sociálního zabezpečení trvalo hodinu a čtvrt, aniž by bylo uzavřeno. Důvod? Atomový reaktor je velmi „odborná“ věc, zatímco k přístřeškům na kola nebo k občerstvení má co říci každý. Tento Parkinsonův „efekt přístřešku na kola“ se nám vybavil při analýze a hodnocení strategických dokumentů českých smart měst, obcí a regionů, kterou jsme v létě 2020 prováděli pro MMR ČR.  

Cyklostezky a chytrá energetika

V naší analýze jsme, vedle zevrubného metodického zhodnocení zmíněných strategických dokumentů, také sledovali oblasti, v nichž se v rámci „smart“ strategických projektů uplatňují „chytrá“ řešení. Všimli jsme si zajímavého paradoxu: Z celkem 22 hodnocených „smart“ strategií se dvacet zabývalo cyklostezkami, ale kupříkladu jen sedm nákladními elektromobily pro městské služby, tři se zabývaly kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (neboli kogenerací) a deset se zabývalo energetickým managementem.

Jako jedno z pravděpodobných vysvětlení nám z analýzy – a koneckonců i z našeho vlastního občanského života – vyplynul právě onen efekt přístřešku na kola: Cyklostezkám rozumí každý, kdo kdy sednul na kolo, zatímco rozmanité moderní technologie a jejich aplikace už mohou leckomu připadat příliš „odborné“ a nezřídka i málo efektní navenek.  

Příklad řešení pro zkvalitnění elektřiny

Vezměme si nyní jeden zajímavý příklad, o němž byla mimochodem řeč v minulém vydání naší brožury.

Spotřebu a životnost používaných elektrických spotřebičů ovlivňuje zásadním způsobem kvalita dodávané elektřiny. Hlavními charakteristikami elektrické energie jsou kmitočet sítě a dále napětí, které by ve veřejné síti mělo činit 230 V, nicméně s povolenou odchylkou ±10 %. To není úplně málo, uvážíme-li, že příliš vysoká hodnota napětí výrazně zkracuje životnost spotřebičů a zvyšuje jejich spotřebu a naopak jeho příliš nízká hodnota znamená špatné fungování spotřebičů a zkrácení jejich životnosti. Problém je i s kmitočtem, respektive s jeho sinusovým průběhem, na němž záleží, zda napětí a proud dodají spotřebiči

skutečný, tzv. činný výkon. Jak známo, výkon (a tedy i množství dodané energie) je dán napětím a proudem. Když se jejich sinusové průběhy navzájem „rozejdou“ nebo jsou všelijak nepravidelné, výkon zákonitě klesá. Tento sinusový průběh je však dnes stále více narušován množstvím připojených elektronických zařízení, vybavených usměrňovači.

Zní to až moc „odborně“? Ale vždyť to není nic víc než obyčejná středoškolská fyzika!

Tenhle problém se týká mimo jiné veřejného osvětlení. V noci dochází k útlumu spotřeby elektřiny, a tedy k jejímu přebytku v síti, a následně k nárůstu napětí.

„Pravidlo palce“ dodavatelů veřejného osvětlení říká, že cca 40% úspor energie lze dosáhnout výměnou tradičních svítidel za LED zdroje a dalších 20% úspor nasazením jejich inteligentního řízení.

A teď si představme technologii – jde tedy konkrétně o regulační systém nabízený jednou českou inovativní firmou – která pouhým zkvalitněním elektrické energie dříve, než ji odeberou svítidla, umožní více než 20% úsporu energie a zároveň prodlouží životnost svítidel, aniž by bylo nutné cokoli dalšího měnit. Ten systém má už úspěšná uplatnění v několika českých městech a zasloužil by si mnohem více aplikací – jenže v porovnání s cyklostezkami je takříkajíc „příliš odborný“.

Podobně například zmíněná a ve „smart“ strategiích opomíjená kogenerace, jejíž energetická účinnost přesahuje 90 %, má velké uplatnění v městských službách. Kromě efektivního přísunu elektřiny a tepla zde může fungovat také jako nezávislý zdroj zajišťující energii pro kritická zařízení, jako osvětlení nebo provoz výtahů.

Nebojme se „odbornosti“

Abychom si rozuměli: Nic proti cyklostezkám – ty mají jen tu smůlu, že až příliš evokují zmíněný Parkinsonův efekt. Nicméně bylo by škoda nevyužívat rozmanité užitečné moderní technologie jen proto, že na první dojem působí příliš „odborně“.

Prozradíme vám jednu zkušenost: I „odborný“ problém lze vyložit lidsky srozumitelně. Kdo se schovává za množství nesrozumitelných výrazů, zpravidla si není jistý svými znalostmi. Nebojme se proto „odborných“ řešení a hledejme lidi a firmy, kteří nám dokážou jednoduše podat, co to je a k čemu je to dobré.  

Pavla Slavíková, Jakub Slavík, www.smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © Smartcityvpraxi.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení ZDE

Všechna vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“ jsou k dispozici ZDE

 Přečtěte si také:

Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Vychází třetí vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků

4.5.2021 Již potřetí vychází naše brožura Příběhy chytrých pomocníků, jako doprovod blížící se online konference Smart city v praxi VI. I tentokrát v ní čtenáři najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla. Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.            

Celá brožura – třetí vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services