Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Chytrá a přátelská nabíjecí infrastruktura ABB pro elektromobilitu v českých městech

Spolehlivé a standardizované nabíjecí stanice – základ chytré elektromobility

29.3.2019 Předpokladem rozvoje elektromobility, a to jak v oblasti individuální, tak hromadné dopravy, je spolehlivá, funkční a v maximální možné míře také standardizovaná nabíjecí infrastruktura. Standardizace je nezbytná k tomu, aby se předešlo uzamčení zákazníka (vendor lock-in), tedy jeho závislosti na dodavateli jedné konkrétní technologie. Standardizované produkty lze navíc dodávat v sériovém provedení, které je již zavedené a odzkoušené.

Společnost ABB je na evropském kontinentě i mimo něj známá jako dodavatel právě takovéto spolehlivé a funkční nabíjecí infrastruktury. Následující dva projekty z Litoměřic a z Trutnova realizované na počátku roku 2019 ukazují, že stejně dobře jako jinde ve světě si ABB vede také v České republice. Oba projekty zároveň přinášejí obyvatelům a institucím měst Litoměřice a Trutnov zajímavou možnost vyzkoušet si nové technologie v praxi.

Litoměřice – skutečně veřejná infrastruktura pro nabíjení elektromobilů

První projekt se týká osobní elektromobility a jde o město Litoměřice. Právě v tomto městě uvedla ABB do provozu první stanici T54CJG vybavenou standartním platebním terminálem, který známe z běžných obchodů či supermarketů (viz foto vlevo).

Tím se tato stanice stává veřejnou v plném smyslu tohoto slova. Majitelé elektromobilů se totiž u této stanice obejdou bez obvyklých RFID karet, čipů, nebo smluvních závazků vůči operátorům. Přitom pro energetické společnosti může bezhotovostní platba kartou naopak vhodně rozšířit jejich současné portfolio plateb. Záleží pak na obchodní strategii poskytovatele a zájmu zákazníků, kterou formu platby si zvolí.

Pro místní obyvatele v ČR může být stále zajímavější nabídka paušálu a identifikace v podobě RFID čipu, na který jsou navázány i ostatní případné benefity poskytovatele. Nicméně např. pro projíždějícího zahraničního elektromobilistu, nebo jednoduše pro někoho, kdo žádné závazky nechce, může být platba kartou tím jediným schůdným řešením (pokud nechce do svého mobilu složitě stahovat více či méně srozumitelné aplikace, které navíc ve finále musí stejně spárovat se svou platební kartou).

Operátor stanice může nastavit platbu za kWh, časovou jednotku (minutu) či jednorázovou sazbu za jedno dobití (tj. bez omezení času či kWh). To lze také kombinovat např. s tzv. nástupní sazbou, jakou známe například z vozů taxislužby. Opět vše záleží na obchodní politice poskytovatele služby dobití.

Nabíjecí technologie od ABB nabízí také možnost nastavení uživatelsky příjemné platby/identifikace automatickým přečtením VIN vozidla a následné automatické vyúčtování poskytovatelem. Toto řešení je velmi pohodlné protože uživatel elektromobilu nemusí kromě zasunutí konektoru provádět již žádné další operace spojené s platbou či identifikací, vše za něj zvládne jeho elektromobil sám. Tato technologie ovšem musí být příslušným vozidlem podporována. Proto bude ještě po nějakou dobu klasická platební karta tím nejuniverzálnějším způsobem platby. Nyní, tedy počátkem roku 2019, si lze tento způsob platby vyzkoušet například ve společnosti VW Horejsek v Litoměřicích. Věřme, že do budoucna nezůstane jen u této první vlaštovky.

Trutnov – výkonná nabíjecí infrastruktura pro elektrobusy i elektromobily

Druhý významný projekt byl odstartován ve městě Trutnov a týká se elektromobility ve veřejné dopravě. Park tamního dopravce Arriva Východní Čechy, který zde provozuje městskou dopravu, rozšířily čtyři nové elektrobusy ŠKODA 26 BB. V rámci tohoto projektu dodala společnost ČEZ ESCO vysoce výkonnou dobíjecí stanici od ABB s nabíjecím výkonem až 150 kW, která je první tohoto druhu v České republice. Prohlédněme si ji blíže:

Nabíjecí stanice HVC150C je přednostně určena pro dobíjení elektrobusů, případně jiných těžkých elektrických vozidel (zkratka „HVC“ pochází z anglického „heavy vehicle charger“, tedy nabíječka pro těžká vozidla). Poradí si však i s osobními elektromobily využívající systém CCS2.

 Jejím základem jsou výkonové moduly po 50 kW – v Trutnově je to tedy sestava tří takovýchto modulů (viz foto vlevo). Připojena je ke standardnímu třífázovému střídavému napětí 3× 400 V a nabíjet může stejnosměrným napětím v rozmezí 150 – 920 V.

Na tyto výkonové moduly navazují dva „satelity“ s nabíjecími zásuvkami pro rychlé dobíjení, umístěné na sloupcích depa (viz foto níže). Jejich výrobcem je rovněž společnost ABB.

Toto řešení je pozoruhodné z několika důvodů:

Jak řešeno výše, je univerzální (elektromobil/elektrobus). Zatímco totiž běžné, tzv. rychlonabíjecí zásuvkové stanice pro elektromobily pracují s výkonem nejvýše 50 kW, pak tato, jak uvedeno výše, umí dosáhnout nabíjecího výkonu až trojnásobného. Ten je nutný k tomu, aby se přes den během několika desítek minut dokázaly ze zásuvky dobít baterie elektrobusu o kapacitě několikanásobně vyšší, než u běžného elektromobilu.  

Není bez zajímavosti, že s pomocí „obyčejné“ zásuvky lze tímto způsobem provozovat průběžné dobíjení elektrobusů během dne v rozsahu, k němuž se jinde používá těžký pantograf na střeše elektrobusu. To klade nároky na konstrukci vozidla i nabíjecího zařízení a v neposlední řadě na pořizovací výdaje.

Dobíjecí stanice je vybavena systémem, který umožňuje její dálkové monitorování, řízení, diagnostiku a aktualizaci softwaru. Lze tedy průběžně sledovat proces nabíjení a rychle reagovat v případě problému. Data jsou přenášena po síti GSM, na níž fungují zejména mobilní telefony.

Neméně důležitá je důsledná technická standardizace nabíjecího systému podle pravidel EU, o níž je řeč v úvodu. Znamená to tedy, že dopravce provozující elektrobusy se zásuvkovým dobíjením může při obnově a rozšiřování svého vozového parku pořídit vozidla od jakéhokoli výrobce, který podporuje uvedený nabíjecí standard. Je tak plně eliminováno riziko závislosti na jednom dodavateli vozidel a nabíjecích stanic.

A v neposlední řadě, energii pro provoz trutnovského dobíjecího areálu pro elektrobusy dodává blízká Elektrárna Poříčí ze Skupiny ČEZ, která ročně vyrobí více než 200 milionů kWh ekologické elektřiny z čisté biomasy. S pomocí nabíjecí infrastruktury od ABB tak elektrobusy v Trutnově nabízejí skutečně bezuhlíkovou městskou dopravu šetrnou k životu na naší planetě.

Celý projekt elektrobusů a nabíjecí infrastruktury pro dopravce Arriva Východní Čechy, jehož je uvedená nabíjecí infrastruktura součástí, je zajímavý i z organizačního pohledu. Tvořily jej totiž dva dílčí projekty:

Prvním byla dodávka uvedené rychlonabíjecí stanice a nabíjecích „satelitů“ od ABB, spolu s připojením dobíjecích stanic, dodávkou rozvodů a dalšími navazujícími službami od společnosti ČEZ ESCO jakožto finálního dodavatele.

Druhým byla dodávka od Škody Electric, zahrnující čtyři elektrobusy a čtveřici standardních nabíjecích stanic pro pomalé nabíjení.

A protože každý projekt je živý a vyvíjí se, nabízí se do budoucna k řešení další důležitá otázka: Jak v praxi využít výše uvedenou všestrannost nabíjecí stanice ABB pro elektrobusy a elektromobily. Znamená to totiž organizačně skloubit požadavky linkového provozu MHD, která musí dodržovat jízdní řád a dobíjení elektrobusů do něj musí přesně zapadat, s případnými náhodnými potřebami nabíjení elektromobilů. Ale to už by byl další příběh…

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Miroslav Kuželka

Informace pro článek poskytl Miroslav Kuželka, ABB, s.r.o., E-mobility Product and Marketing Director

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services