Přečtěte si: Zpráva z konference Smart city v praxi V včetně prezentací a videozáznamu

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart city Vídeň: inteligentní mobilita, energetika a služby i městská zeleň pro klimaticky neutrální město

30.1.2020 Rakouské hlavní město Vídeň s 1,8 miliónem obyvatel patří k nejdéle fungujícím evropským smart cities. Koncept smart city Vídeň je rozvíjen již od roku 2011 jako iniciativa vedení města, shrnutá do základního strategického dokumentu „Smart City Wien, Rámcová strategie“ s časovým horizontem 2050 (o této strategii blíže pojednává v případové studii mj. naše publikace Smart city v praxi). V lednu 2020 prezentovalo město Vídeň široké veřejnosti svůj klimatický balíček zahrnující 50 opatření v sedmi tematických oblastech. Ten by měl z Vídně udělat uhlíkově neutrální metropoli a vzor v ochraně klimatu.

Výroba elektřiny, tepla a zpracování odpadu – synergie pro udržitelnost

Základem vídeňské cesty k uhlíkově neutrálnímu městu je propojení města inteligentními v oblasti elektřiny, tepla, dopravy a zpracování odpadu. Proto se chce město zaměřit na rozvoj udržitelnosti městské společnosti Wien Energie. Za tímto účelem poputuje 1,2 miliardy eur na rozvoj obnovitelných zdrojů energie – mimo jiné prostřednictvím výstavby nových fotovoltaických elektráren, solárních zařízení na veřejných budovách nebo pomocí větrných elektráren či navýšení produkce vodní energie.

Vedle toho se Vídeň zaměřuje na inovativní projekty, jako například využití tepla z čistírny odpadních vod pro vytápění 106 000 domácností způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Pod heslem zero waste chce také město v zájmu ochrany klimatu usilovat o snižování množství odpadu a co nejméně plýtvat jídlem. Z kuchyňského odpadu už nyní vzniká v bioplynové stanici Simmering plyn pro vytápění. Ze střednědobého hlediska by měla bioplynová stanice svůj výkon zdvojnásobit a teplem zaopatřit 900 vídeňských domácností.  

Rozvoj městské hromadné dopravy

Město plánuje významný rozvoj městské hromadné dopravy. Její páteří, doplněnou sítí městských autobusů, je dnes kolejová doprava zahrnující přes 80 km tratí metra, téměř 170 km městských tramvajových tratí, příměstskou tramvajovou dráhu Wiener Lokalbahnen vedoucí do cca 30 km vzdáleného Badenu a početné příměstské vlaky S-Bahn na hlavních tratích.

Počet dojíždějících individuální dopravou chce Vídeň do roku 2030 snížit o polovinu. Tramvajovou sít má město v plánu rozšířit i za hranice města do spolkové země Dolní Rakousko – konkrétně do měst Schwechat nebo Großenzersdorf.

Vyprodukovaný vodík společností Wien Energie má v budoucnu pohánět autobusy na vodíkový pohon městského dopravního podniku Wiener Linien. Testovací provoz se chystá již na rok 2020.

Rozvoj dobíjecích stanic pro elektromobily

Výstavba sítě dobíjecích stanic v městě má pomoci k navýšení elektromobilty ve městě. Počet dobíjecích stanic ve Vídni by se měl zdvojnásobit na 2000. Do budoucna by měl být kromě MHD zaveden elektrický pohon i u taxi vozidel.

Boj proti tepelným ostrovům

Aby se Vídeň vyhnula vzniku tepelných ostrovů, plánuje vedení města různá místa přetvořit v parky a zelené plochy. Kde není možné vysadit nové stromy, tam se odstraní beton a místa nechá město ozelenit.

Ve Vídeňském lese vyroste v roce 2020 okolo 8 000 hektarů lesního porostu v rámci doposud největší akce sázení stromů „Les mladých Vídeňanů“. Mladí obyvatelé Vídně vysadili doposud 10 000 sazenic ročně. Více stromů se ale objeví i v ulicích rakouské metropole. 4 500 nových stromů doplní stávajících 500 000 alejních stromů.

Vedle 1 000 nových fontánek s pitnou vodou dá v následujících měsících město do ulic dalších 100 mlhových sprch a 100 nástavců s mlhovými sprchami na hydranty na obzvláště horkých místech. Jako příklad slouží revitalizace Esterházyho parku na tzv. Cooling-Park s vodními fontánami a mlhovou sprchou.

Zahraniční kancelář města Vídně v Praze, redakčně upraveno

Foto: © Filmspektakel a archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Reportáž Smartcityvpraxi.cz: Veřejné osvětlení – poučení z českých měst

22.1.2020 Při své práci navštěvujeme různá města a všímáme si moderních technologií, která tato města využívají. Přitom často objevíme působivá, ale ne vždy šťastná řešení veřejného osvětlení. Rozhodli jsme se proto o naše zkušenosti podělit s Vámi čtenáři na několika příkladech českých měst. Smyslem této reportáže není někoho hanět nebo chválit, nýbrž ukázat, v čem je problém a v čem je vtip.

Celý článek zde

Ach ta SWOTka…

13.11.2019 Víte, co mají společného SWOT analýza (tedy analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) a výchova dětí? V zásadě čtyři věci: Zaprvé: kdekdo s tím přišel do styku, ale každý trochu jinak. Zadruhé: kdo s tím kdy přišel do styku, mívá pocit, že právě on tomu rozumí nejlíp. Zatřetí: selský rozum často přináší lepší výsledky než lpění na odborné literatuře. A konečně začtvrté: vždycky záleží na konkrétní situaci.

Celý článek zde

Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php

Copyright © 2012 – 2020 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services