Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Superkapacitorové elektrobusy na postupu: Chariot Motors dodá desetikusovou sérii do Bělehradu

25.3.2021 Superkapacitorové elektrobusy jsou zajímavou a v mnoha ohledech výhodnou alternativou ke klasickým bateriovým elektrobusům všude tam, kde jde o koncept průběžného dobíjení s přiměřenými vzdálenostmi mezi nabíjecími stanicemi. Důkazem je i plánovaná dodávka desetikusové série 12m superkapacitorových elektrobusů od bulharsko-izraelského dodavatele Chariot Motors pro srbské hlavní město Bělehrad a jeho dopravce GSB, na niž byla uzavřena smlouva v březnu 2021.

Superkapacitorové elektrobusy Chariot

Superkapacitorové elektrobusy Chariot standardní délky dodávané ve dou- nebo třídveřovém provedení mají obsaditelnost až 83 cestujících. Pohání je – podle požadavků zákazníka – buďto centrální pohonná jednotka Siemens o výkonu 160 kW, anebo motory v nábojích kol ZF o výkonu 2× 125 kW.

Dodávají se se superkapacitorovými zásobníky o kapacitě 40 kWh. K nabíjení slouží systém vlastní konstrukce (viz foto), případně též standardizované nabíjecí konzole typu bus-up („Schunk“) nebo OppCharge.

Další podrobnosti o těchto elektrobusech lze nalézt např. v prezentaci z konference Elektrické autobusy pro město VIII, organizované provozovateli tohoto portálu.

Superkapacitory versus baterie

Spotřeba trakční energie u elektrobusů Chariot (tzn. bez pomocných zařízení), prokázaná uznávanou německou laboratoří BELICON, činila pouhých 0,95 kWh/km. To je jedna z nejnižších hodnot u srovnatelných elektrobusů.

A není to jen spotřeba energie, co činí superkapacitory atraktivní. Zatímco trakční baterie mohou efektivně a bezpečně využít pouze svoji kapacitu v rozmezí 20 – 90 %, u superkapacitorů je to 10 – 100 %. Superkapacitorový elektrobus se stejnou spotřebou na km a stejnou kapacitou zásobníku energie tak může na jedno nabití ujet větší vzdálenost než srovnatelný bateriový elektrobus.

Superkapacitorový elektrobus také nepotřebuje noční nabíjení. Pro nutné manipulační jízdy mimo linkový provoz si vystačí s posledním nabitím na konci směny do prvního nabití na lince.

Dalším přínosem superkapacitorů je to, že jejich životnost není významně snižována častým nabíjením a vybíjením. Chariot Motors dodává elektrobusy s 10letou plnou zárukou na superkapacitorovou jednotku.  

Superkapacitory jsou oproti bateriím také robustnější, ekologičtější a celkově bezpečnější. V náročných provozních podmínkách nehrozí jejich vznícení nebo exploze. Své výkonové parametry si ponechávají v širokém rozmezí vnějších teplot –40 až +60 °C. Rovněž neobsahují škodlivé nebo toxické látky, tudíž nehrozí poškození životního prostředí a na konci jejich fyzického života nevznikají zvýšené náklady na likvidaci.

Projekt pro Bělehrad

Superkapacitorové elektrobusy Chariot v Bělehradě nejsou novinkou. Od září 2016 zde jezdí 5 těchto elektrobusů na 16,4 km dlouhé lince, kde jsou denně v provozu 16 – 18 hodin (viz foto). Superkapacitorové zásobníky energie si musí poradit s vnějšími teplotami od –14 °C do +35 °C.

Průměrná spotřeba energie elektrobusů, včetně plně elektrického topení a klimatizace, je přitom v jednotlivých ročních období následující:

•    jaro a podzim: 1,10 kWh/km;

•    léto: o 23,3 % vyšší než na jaře, ~1,36 kWh/km;

•    zima: o 45,4 % vyšší než na jaře, ~1,6 kWh).

Celková disponibilita těchto elektrobusů činí i v uvedených náročných podmínkách 97,5 %.

Nový projekt pro Bělehrad zahrnuje dodávku dalších deseti 12m elektrobusů Chariot spolu se čtyřmi nabíjecími stanicemi a diagnostickými zařízeními. Součástí dodávky je rovněž profesní výcvik personálu. Chariot Motors se veřejné soutěže zúčastnil v konsorciu se srbskou společností DAT Holding, která vyvíjí a vyrábí topení a klimatizační zařízení.

Hlavním kritériem výběru, a tedy i důvodem, proč v soutěži zvítězila superkapacitorová technologie Chariot Motors, byl požadavek zadavatele na dobu nabíjení nejdéle 7 minut. Požadavky na krácení dob nabíjení obecně plynou z jednoduché ekonomické filosofie: autobus, který stojí, nevydělává.  

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Chariot Motors

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Evropský trh elektrobusů se rozvíjel i v roce 2020

3.3.2021 Navzdory nepříznivé situaci v celé Evropě, poznamenané vládními protiepidemickými opatřeními, trh elektrobusů v roce 2020 dále rostl. Ukazuje to spřátelená nizozemská konzultační firma Chatrou CME Solutions ve své analýze navazující na obdobnou analýzu z února 2020. Jejím předmětem je vývoj autobusů s alternativními pohony v zemích Západní Evropy a v Polsku.

Celý článek zde


Další využití trakčních baterií u těžkých elektrických vozidel

19.1.2021 Vedle parciálních trolejbusů a elektrobusů, kterými se podobně zabývaly minulé dvě lekce naší školy baterií, se tentokrát podíváme na využití baterií pro další těžká elektrická vozidla v městském provozu. Patří sem zejména palivočlánkové a hybridní autobusy, bateriové tramvaje a vlaky, těžké nákladní elektromobily pro městské služby i další aplikace.

Celý článek zde


Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.

Celý článek zdeJak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services