Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI se připravuje - sledujte aktuální informace

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Řídicí systém Driivz: ČEZ a Volvo společně pro chytrou elektromobilitu

29.3.2021 Specialista na dobíjecí software pro e-mobilitu, společnost Driivz, do níž ČEZ investoval prostřednictvím svého fondu Inven Capital již před dvěma lety, přilákala v polovině března 2021 dalšího významného investora: Volvo Group. S Driivz rozvíjí pilotní projekt inovativního řešení dobíjecí infrastruktury právě pro nákladní automobily. Software od Driivz pohání od roku 2020 i dobíječky ČEZ.

Driivz

Společnost Driivz vznikla roku 2013 v Izraeli, kde nadále sídlí, a pobočku má v americké Kalifornii. Dodává software, který usnadňuje správu nabíjecích stanic pro elektromobily. Mezi jeho partnery patří řada významných firem, například EVgo (největší veřejná rychlonabíjecí síť na území USA), Elaad (holandská společnost provozující cca 3000 dobíjecích stanic), nebo mezinárodní energetická skupina Centrica. Software Driivz využívá přes 700 000 řidičů, především v Severní Americe a Evropě, společnost ale působí ve 21 zemích světa.

A jak technologie Drivvz v praxi funguje? Řidič elektromobilu může přímo z pohodlí svého vozu díky ní zjistit

•    kde jsou nejbližší dobíjecí stojany a dobu dojezdu;

•    jestli jsou některé z konektorů na stanicích obsazené jinými elektromobily, případně nedostupné z technických důvodů, aby minimalizoval případné čekání;

•    jak často a v kterých hodinách jsou obsazeny stanice na jeho plánované cestě a podle toho efektivně naplánovat své dobíjení;

•    veškeré online informace o svém aktuálním dobíjení (typ dobíjení, zvolený tarif a cena za dosud odebranou energii), včetně intuitivního průvodce všemi kroky při dobíjení;

•    souhrnné informace o všech odběrech, včetně místa, časů nebo celkové ceny za odebranou energii.

Volvo Group a Driivz

Volvo Group je, vedle svého zavedeného postavení v roli světového výrobce elektrobusů, velmi aktivní také v oblasti vývoje a komercializace těžkých elektrických nákladních vozidel.

Volvo Group investovala do izraelského Driivz prostřednictvím svého venture kapitálového fondu, tedy podobně jako ČEZ. Spolupráce se společností Driivz bude hrát důležitou roli v úsilí skupiny Volvo Group pomáhat zákazníkům elektrifikovat jejich dopravní řešení.

Volvo Group nedávno prezentovala svůj záměr od roku 2040 nabídnout kompletní portfolio bezemisních nákladních automobilů, založené na e-autech a vozidlech s vodíkovým pohonem. Již v roce 2019 začala vyrábět první dva typy nákladních elektroaut, letos chce v Evropě nabídnout kompletní sérii pro rozvoz zboží, svoz odpadů, regionální přepravu a stavebnictví. S Driivz rozvíjí pilotní projekt vývoje a testování služeb právě pro dobíjení elektrických nákladních vozidel.

ČEZ a Driivz

V roce 2020 přešla na systém Driivz pro komplexní řízení své sítě veřejných dobíjecích stanic i Skupina ČEZ. Systém Driivz, který funguje jako softwarová platforma, zahrnuje mj. řízení procesu nabíjení na veřejných stanicích včetně automatické opravy poruch stanic, optimalizace energetických toků v souladu s distribuční soustavou, správu uživatelských účtů, fakturaci, podporu pro nabíjení v domácnostech a firmách apod. Česká republika se tak zařadila do společnosti více než 20 zemí, které služby Driivz využívají.

Přitom je cílem i nadále rozvíjet a zvyšovat komfort a šíři nabídky FUTUR/E/GO. Ta spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu zákaznických účtů.

Registrovaní zákazníci mají možnost si vybrat z několika tarifů, kdy tři z nich obsahují „předplacenou“ složku, která jim zajišťuje nižší cenu za kWh dobité energie. Čtvrtý tarif je pak určen pro zákazníky, kteří se nechtějí nijak vázat a platí skutečně jen za odběr za daný měsíc. ČEZ nabízí i dobíjení pro neregistrované zákazníky, kteří platí za každé jednorázové dobíjení.

Aplikace, která bude ještě postupně doplňována o další chytré a užitečné funkce, umí řidiče nejen informovat, ale i vychovávat. Podstatného poklesu obsazování dobíjecích stanic neukázněnými řidiči jiných elektromobilů se například podařilo dosáhnout díky nasazení nové funkce. Ta umožňuje po uplynutí určité doby nebo doplnění kapacity baterií auta účtovat řidičům dvě koruny za každou další minutu strávenou na místech k dobíjení.

Vstříc parkům užitkových elektromobilů

V rámci FUTUR/E/GO je zvažováno rozšíření možností pro provozovatele firemních fleetů (vozidlových parků) sestávajících zejména z užitkových vozidel. Provozovatel fleetu bude vyžadovat komplexní nástroj, kterým může řídit provoz flotily, mít přehled o nájezdech, stavu dobíjení baterie i o tom, jak probíhá dobíjení vozidel a to nejen u veřejných stanic, ale zejména u jeho vnitrofiremních.

Sledování nákladů pro jednotlivá vozidla je z pohledu fleetu důležité a elektromobily se díky možnostem jejich dobíjení chovají jinak než vozy se spalovacím motorem. V neposlední řadě půjde i o celkový energetický management budovy, kde jsou vozidla garážována a kde se dobíjejí, protože provoz elektromobilů bude mít na energetické potřeby pochopitelně vliv a nabízí se prostor pro optimalizaci. Toto všechno jsou informace, po kterých bude u provozovatelů užitkových vozidel poptávka. Skupina ČEZ v rámci svých služeb pro elektromobilitu plánuje nabídnout tomu odpovídající produkty.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů ČEZ

Foto © ČEZ

Další informace zde

  

 Přečtěte si také:

Portál Pražana se dále rozvíjí: plány na rok 2021

16.3.2021 Portál Pražana, který hlavní město spustilo na konci září 2020, slouží k snazší komunikaci obyvatelů metropole směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím. Fungování tohoto portálu a jeho další rozvoj zajišťuje městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT). Začátkem března 2021 byly veřejnosti představeny další plány jeho rozvoje.

Celý článek zde


Elektromobil jako popelářský vůz, těžký tahač nebo pojízdný míchač betonu: Volvo Trucks testuje i dodává těžké elektrické nákladní automobily

9.3.2021 Švédská automobilka Volvo Trucks je jedním z významných průkopníků v oblasti elektrifikace těžkých nákladních automobilů. Vedle již sériových aplikací pro městské služby zkouší elektrifikovat i další typy svých nákladních automobilů. Zatím poslední významnou událostí v tomto směru je pilotní projekt nákladní přepravy zásilkové služby DHL ve Švédsku, který začíná v březnu 2021.

Celý článek zde


Tábor – z cyklu fotoreportáží o českých smart cities

8.3.2021 V chytrém Táboře se prolíná historie a současnost využívající chytrá řešení. Hned před nádražní budovou nám to připomene 117letá Elinka, tedy první česká elektrifikovaná dráha z Tábora do Bechyně, jejíž elektrárna napájela rovněž první tamní elektrické veřejné osvětlení. Současnost moderní mobility ve městě, to je podpora elektromobility a cyklistiky, chytré parkování nebo moderní autobusové nádraží. Moderní technologie se tu nevyhýbají ani odpadovému hospodářství. A rozhodně nelze zapomenout na množství městské zeleně s herními prvky nebo na „táborské moře“ – rybník Jordán, oblíbený mezi obyvateli i vodním ptactvem.

Podívejte se:


Pražská aplikace Pozor tramvaj! Už měsíc v provozu

2.3.2021 Ačkoli tramvaje jezdí po ulicích jako automobily, jsou to kolejová vozidla se všemi příležitostmi i úskalími. K nim patří zejména malý jízdní odpor kovového kola na kovové kolejnici, který činí provoz velmi efektivním, ale prodlužuje zábrzdnou dráhu. Ne každý chodec si to uvědomuje. Od začátku února 2021 proto testuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na tramvajových linkách 9, 11 a 22 novou bezpečnostní aplikaci „Pozor tramvaj!“.

Celý článek zde


Strategický marketing veřejných služeb: několik užitečných poznatků pro dnešní dobu

26.2.2021 Tento článek vznikl na popud kolegů žurnalistů zabývajících se veřejným sektorem. Jeho cílem je ukázat některé principy a nástroje strategického marketingového řízení aplikované na veřejné služby. Vodítkem je přitom tzv. marketingový mix, zahrnující produkt (tj. zboží či službu), cenu, místo (trh) a propagaci. Článek nemá ambice dodat v několika odstavcích a obrázcích ucelené manažerské školení, ale spíše nasměrovat čtenáře k dalšímu vzdělávání v tomto oboru.

Celý článek zde


Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury pro elektromobily v Praze se představuje

23.2.2021 Na konci současné dekády by mohlo podle některých odhadů po české metropoli jezdit až 200 tisíc elektromobilů. Odpovídá to téměř třetině všech osobních a malých dodávkových aut v Praze. Na tento nárůst je nutné se zodpovědně připravit. Rada hl. m. Prahy proto v únoru 2021 projednala a schválila dokument Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030, který má určit další směr rozvoje elektromobility v české metropoli.

Celý článek zdeJak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services