Přečtěte si: Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

E-papír a LED displej se navzájem doplňují: říčanský projekt elektronických informací pro cestující

21.4.2021 Již více než sedm měsíců úspěšně slouží ve středočeských Říčanech na zastávkách „chytré“ označníky vybavené technologií elektronického papíru. Součástí nového informačního systému je také LED displej na příchozí cestě k nádraží. Ukazuje to mimo jiné, že obě tyto technologie pro „chytré“ informace pro cestující mají své místo a navzájem se mohou vhodně doplňovat.

Elektronický papír

Elektronický papír neboli e-paper, či česky e-papír, tvoří vrstva drobných mikrokapslí v počtu řádově miliónů, uložených v matrici podobné těm, které se používají v LCD displejích. Mikrokapsle obsahují čirou tekutinu s malými pigmentovými částicemi v černé a bílé barvě s opačným elektrickým nábojem. Pod vlivem kladně nebo záporně nabitého elektromagnetického pole v elektrodách na svrchní a spodní straně displeje se tyto částice v kapslích přeskupují a vytvářejí v daném místě bílý nebo černý povrch elektronického papíru – viz obrázek:

Elektronický papír tedy nepotřebuje žádné podsvícení a je dobře čitelný pod jakýmkoli úhlem. Elektrická energie je třeba v nepatrném množství (základní spotřeba je 50–70 mW) a právě jen na samotnou změnu v polaritě konkrétních mikrokapslí, tak aby se proměnil obraz na povrchu e-papíru. Zařízení poté až do příští změny už žádnou další energii nevyžaduje. Pro srovnání, LCD display s aktivním zářením vyžaduje nepřetržité energetické impulsy 30krát za vteřinu.

Podobně lze v matrici mikrokapslí pracovat i s pigmenty jiných barev, než černá. Takovýto zastávkový displej by byl technicky možný, ale neekonomický.

Jak udává dodavatel projektu v Říčanech, e-papír funguje normálně při teplotách od –10 °C do +60 °C. V zimních mrazech je e-papír nutno zahřívat, například pomocí LED osvětlení, kdykoli je třeba údaje na displeji změnit.

Svoji českou premiéru měla tato technologie v Brně v červnu 2018, jejím dodavatelem je společnost VARS BRNO. Ani v Pražské integrované dopravě už není technologie elektronického papíru novinkou. 70 takovýchto zařízení je instalováno také v Kladně a jeden solárně napájený označník s e-papírem je v Rudné u Prahy.

Projekt v Říčanech

Cílem projektu elektronických zastávkových označníků v Říčanech bylo zavedení jednotné informační služby pro systém integrované veřejné (tj. autobusové a vlakové) dopravy, která zlepší přehlednost městské dopravy v Říčanech.

Projekt zahrnuje instalaci celkem 25 zastávkových označníků s e-papírem na 13 zastávkách (12 zastávek v obou směrech, 1 zastávka v jednom směru). Instalován byl také LED informační panel o odjezdech na prostranství při hlavní pěší cestě k nádraží a přilehlé autobusové zastávce. Označníky jsou napájeny solárními panely a zálohovány lithiovým akumulátorem.

Tyto inovativní technologie byly v Říčanech uvedeny do provozu na začátku září 2020 a po dobu více než sedmi měsíců stále slouží k plné spokojenosti cestujících.  

Dodavatelem obou technologií je firma Ing. Ivo Herman, CSc., která byla vybrána ve veřejné soutěži.  

E-papír byl zvolen jako nejvhodnější řešení pro umístění v rámci omezeného prostoru označníku zastávky. Zvolené řešení rozeznává celkem 16 stupňů šedé barvy.

Pro umístění panelu, zobrazujícího odjezdy vlaků i autobusů, bylo naproti tomu zvoleno strategické místo podél pěší komunikace směrem od centra k nádraží. Pro informaci o obou druzích dopravy zde byl na základě doporučení projektanta zvolen LED panel, mimo jiné s ohledem na velikost panelu včetně použitého písma. Cílem bylo, aby pěší již z větší dálky získali přesné údaje o brzkých spojích. Tyto požadavky nemohly být prostřednictvím e-papíru splněny.

Na projektu se podílel také regionální organizátor Pražské integrované dopravy ROPID, který poskytoval součinnost při definování požadavků na zařízení a dodal zobrazovaná data.

Rozpočet projektu činil cca 3,5 mil. Kč, z čehož 90 % pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek byl převzat z prezentace VARS Brno na konferenci Smart city v praxi III.

 Přečtěte si také:

Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Strategický marketing veřejných služeb: několik užitečných poznatků pro dnešní dobu

26.2.2021 Tento článek vznikl na popud kolegů žurnalistů zabývajících se veřejným sektorem. Jeho cílem je ukázat některé principy a nástroje strategického marketingového řízení aplikované na veřejné služby. Vodítkem je přitom tzv. marketingový mix, zahrnující produkt (tj. zboží či službu), cenu, místo (trh) a propagaci. Článek nemá ambice dodat v několika odstavcích a obrázcích ucelené manažerské školení, ale spíše nasměrovat čtenáře k dalšímu vzdělávání v tomto oboru.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services