Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Elektrické autobusy pro město X

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Světlo pro vaše projekty

26.5.2021 Potřebujete ve vašem městě nebo obci zrekonstruovat objekt ve vašem majetku, který je kvůli zastaralým technologiím energeticky náročný na provoz, ale chybí vám v rozpočtu finanční prostředky? Model EPC je možným řešením.

Co znamená EPC – Energy Performance Contracting?

Český ekvivalent zkratky EPC bychom mohli nazvat jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně energetické služby se zárukou. Předmětem energetických služeb je návrh, projektování a realizace investičních úsporných energetických opatření v již existující budově nebo areálu. Součástí projektu může být i komplexní renovace celého objektu v kombinaci se zateplením. Celý projekt realizuje od začátku do konce pouze jeden dodavatel, který vám zároveň zajistí financování projektu. Jinými slovy, pomůžeme vám s investicí do rekonstrukce budovy, která vám výrazně sníží provozní náklady a zlepší kvalitu životního prostředí.

Modernizace se nemusí týkat jen budov, jako jsou školy, úřady, sportovní areály, divadla, nebo zdravotnická zařízení, ale například i systémů veřejného osvětlení měst a obcí.

Jak model EPC funguje?

Pro realizaci projektu si zadavatel vybírá v rámci veřejné zakázky pouze jednoho generálního dodavatele, který zajistí nejen kompletní rekonstrukci, ale také financování projektu. Tento dodavatel zároveň na sebe bere všechna finanční i technická rizika.

Průběh nákladů u projektu EPC zjednodušeně ukazuje graf níže. Předpokládá se přitom realisticky, že během uvažovaného období mírně porostou ceny energie. Náklady na energii bez projektu, tedy u starého opotřebovaného energetického hospodářství, by však rostly rychleji. Stejně rychlý nárůst by zaznamenaly i náklady na jeho opravy a údržbu.

Pokud tedy v tomto příkladu platil vlastník objektu (např. plaveckého stadionu) před zahájením projektu EPC za energie roční částku cca 5 000 000 Kč a po provedení modernizace by se měsíční náklady snížily na 50 %, výše ročních splátek EPC  nemůže

přesáhnout 2 500 000 Kč. Tuto částku bude vlastník, resp. provozovatel, platit po dobu předem stanovenou na základě uzavřené smlouvy – například 8 let. Neplatí tak žádné peníze navíc a jeho investice se splácí z dosažených úspor. Zároveň po ukončení EPC projektu dlouhodobě výrazně šetří na energiích i na ostatních provozních nákladech, především na údržbě zařízení.

Model samotný je navržen tak, aby veřejný zadavatel jakožto zákazník splatil veškeré investice a ostatní související náklady za předem známou dobu z úspor získaných projektem. Veškeré finanční náležitosti jsou stanoveny předem a podloženy smluvně. Je tak poskytnuta garance, že splátky nemohou přesáhnout výši průběžně dosahovaných úspor a dodavatel ručí za celkovou úspěšnost projektu. Oproti bankovnímu financování má totiž dodavatelské financování tu výhodu, že se nejedná o úvěr, ale o dlouhodobou pohledávku z obchodního styku.

Pro přípravu projektů je možné využít dotace z programu ELENA od ČMZRB a pro realizaci dotace z OPŽP. Díky dotacím se buď projekt zkrátí, nebo je možné rozšířit rozsah investice.  

A jaký je ideální postup?

Nejprve je třeba identifikovat nový projekt, poté prověřit ekonomickou a technickou vhodnost využití metody EPC pro jeho realizaci. V rámci výběrového řízení je pak vybrán poradce, který stanoví technické podmínky tendru, obvykle také zajistí dotace a navrhne limity pro technické řešení projektu.

Následně je pak vysoutěžen dodavatel/kontraktor EPC a uzavřena s ním smlouva. Projekt se poté realizuje, přičemž je z dosažených úspor energie splácena investice.

Rozsvítili jsme litoměřický stadion  

Skupina PRE se účastnila realizace EPC projektu například v Litoměřicích (viz fotografie v článku). Předmětem projektu byla modernizace zimního stadionu z roku 1972, a tím jeho přeměna v celoročně plnohodnotně využitelný sportovní areál.

Součástí zmodernizovaného komplexu je hala pro lední a inline hokej s kapacitou 1 750 míst k sezení, velká a malá tělocvična (viz foto výše), posilovna, rehabilitační linka, ubytovna se čtyřiceti lůžky, klubovna s audiovizuální technikou, restaurace, šatna a salónek. V rámci snížení spotřeby energie a zlepšení energetické účinnosti byla stěžejní mimo jiné realizace úsporného opatření v systému osvětlení haly pro lední hokej (foto níže). Použity zde byly LED reflektory s možností tří typů svícení – veřejné bruslení, trénink a zápas (TV přenos).

Modernizace tohoto, v době zahájení projektu 36 let starého zimního stadionu, přinesla roční úsporu elektrické energie 62 %, úspora CO2 činí 147 tun za rok a intenzita osvětlení vzrostla o 50 % (!). Došlo tak k celkovému vylepšení světelně-technických parametrů, což má za důsledek také významnou finanční úsporu na údržbě osvětlovací techniky.

Garantovaná návratnost této investice byla stanovena na 6,6 let. Projekt EPC je nyní již splacen a generuje finanční úspory.

Tento projekt zároveň v praxi ukazuje výše uvedenou možnost kombinace EPC a investiční dotace z evropských nebo národních zdrojů.

PRE partnerem EPC?

Pražská energetika, a. s. je členem Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR (www.apes.cz). Jde o spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu.

Pražská energetika letos slaví již 125 let své existence. Po celou tuto úctyhodnou dobu si zakládá na dobrém jménu, vysoké profesionalitě, zodpovědném a pragmatickém přístupu. Jsme silným, významným a spolehlivým energetickým koncernem.

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování energetických služeb a v posledních letech se aktivně zaměřujeme na projekty EPC.

Vladimír Stehlík, PREmium energetické služby

Foto © Město Litoměřice

Graf © redakce Smartcityvpraxi.cz

Kontakt:

PREmium energetické služby od Pražské energetiky

Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

info@premium-es.eu; www.premium-es.eu

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení ZDE

 Přečtěte si také:

Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Vychází třetí vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků

4.5.2021 Již potřetí vychází naše brožura Příběhy chytrých pomocníků, jako doprovod blížící se online konference Smart city v praxi VI. I tentokrát v ní čtenáři najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla. Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.            

Celá brožura – třetí vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services