Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Elektrické autobusy pro město X

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektrobusy v Bodø: nabíjecí stanice v garážích za polárním kruhem dodá Kempower

7.6.2021 Město Bodø s 56 tisíci obyvateli leží na pobřeží Norska severně od polárního kruhu. Průměrné denní teploty se zde pohybují od listopadu do dubna pod nulou nebo jen mírně nad ní a pouze v létě vyšplhají „až“ k 13 °C. Měsíční úhrn srážek je zde oproti České republice až dvojnásobný. Přesto i zde budou ve velmi blízké době jezdit elektrobusy. Jejich nabíjení v garáži v těchto náročných podmínkách zajistí technologie od finské společnosti Kempower.

Nabíjecí technologie Kempower

Energetické jednotky Kempower jsou modulární a dynamicky řízené. Základem nabíjecích stanic je 40kW silový modul. Čím větší výkon je třeba, tím více takovýchto modulů se spolu propojí. Modulární stavba vyžaduje méně místa, přitom dodává stejný výkon jako obvyklé nabíjecí stanice. Moduly fungují nezávisle – pokud má některý z nich problém, ostatní fungují dál.

Díky inteligentní distribuci elektrické energie v rámci depa využívající technologii Kempower lze efektivně vyhovět požadavkům na nabíjení velkého parku elektrobusů v denních i nočních hodinách.

Skříň odolná proti povětrnosti a speciální povrchová úprava elektroniky u všech nabíjecích zařízení Kempower reaguje na zmíněné výzvy, které kladou severské podmínky.

Totéž platí i pro kabeláž. Všechny kabely zahrnují manipulační prvky, které kabelům brání dotknout se země. Díky nim se žádný kabel nezablátí, nezamáčí nebo nezamrzne. Kabely jsou také delší, než bývá u nabíjecích stanic běžné. To umožňuje manévrování s kabely i v případě, kdy je zablokován přímý přístup k nabíjecí stanici.

Aby bylo zajištěno naprosto spolehlivé nabíjení, jsou nabíjecí stanice Kempower řízeny lokálně z technického rozhraní provozovatele a zároveň vzdáleně monitorovány z cloudu vševidoucím řídicím systémem s názvem  ChargEye, tedy „Nabíjecí oko“.

Tento řídicí software zahrnuje několik algoritmů používajících umělou inteligenci se strojovým učením, křížově porovnávaných se zaznamenanými daty, tak aby výsledkem byla přesná a zároveň co nejrychlejší reakce na problém. Provozovatel depa tak může na svém technickém rozhraní využít buďto informace, které prošly vyhodnocením z ChargEye, nebo přímé propojení s každou nabíjecí stanicí.

Řešení založené na cloudu umožňuje bezdrátovou aktualizaci software a správu dat. Provozovatel může monitorovat spotřebu energie, míru využití a stav nabíjecí stanice. Servisní záznamy na úrovni jednotlivé nabíjecí stanice umožňují jejich preventivní údržbu, což spolu se vzdálenou diagnostikou zajišťuje nepřetržitý provoz nabíjecích stanic a zároveň snižuje celkové náklady na jejich údržbu.

Projekt v Bodø

Finálním dodavatelem celého projektu garáží pro elektrobusy v Bodø je německá společnost Omexon. Pro nabíjení bude používat výše popsanou technologii Kempower. Do provozu by vše mělo být uvedeno v říjnu 2021.

V garážích bude instalováno celkem 50 nabíjecích bodů na stáních určených pro standardní nebo pro kloubové elektrobusy. Po zprovoznění zde bude možné souběžně nabíjet 32 elektrobusů. Zpočátku se předpokládá nabíjecí výkon 30 kW, který lze zvýšit na 40 kW. Nabíjení elektrobusů probíhá typicky po dobu 4 – 8 hodin.

Napájení nabíjecích stanic bude vedeno ze středonapěťové veřejné sítě přes vlastní transformátor s usměrňovačem.  

Součástí nabíjecích stanic pro Bodø je také funkce „ready to run“ (připraven k jízdě), která předehřeje interiér elektrobusu před jeho výjezdem na linku.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázky © Kempower

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Projekt NAVETTY testuje autonomní elektrický minibus bez průvodce se vzdáleným dozorem

2.6.2021 Autonomní elektrické minibusy se objevují již v desítkách zkušebních projektů po celém světě. Ačkoli jejich řízení probíhá bez zásahu člověka, bývají vždy doprovázeny průvodcem, který fakticky dohlíží na průběh jízdy a pomáhá cestujícím. V rámci tříletého francouzského projektu NAVETY, zahájeného v květnu 2021, je testován další krok v automatizaci: automatický provoz bez přítomnosti personálu ve vozidle, ale se vzdáleným dozorem z dispečinku.

Celý článek zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services