Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Zatravněné tramvajové koleje: přínosy, způsoby zatravňování a příklady z Ostravy a Prahy

30.6.2021 Zatravněné tramvajové koleje se stále více stávají každodenním obrazem ve městech, která provozují tramvajovou dopravu. Příkladem chce jít Ostrava, kde Dopravní podnik Ostrava (DPO) začal v červnu 2021 osazovat tramvajový pás na Výškovické ulici. Částečně zatravněný bude i zcela nový tramvajový úsek Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), jehož stavba byla zahájena rovněž v červnu 2021.

Význam a způsob zatravňování tramvajových kolejí

ČVUT Fakulta dopravní uvádí k zatravňování tramvajových tratí následující poznatky, původem převážně z Německa:

Zelená plocha ve městě je rozšířena o novou zeleň poblíž a mezi kolejemi (v závislosti na šířce úseku až 1 hektar nové vegetace na 2 kilometry dvojkolejné trati).

Zatravněný úsek může kromě toho zadržet něco mezi 50 % (tenká vrstva) a 90 % (silná vrstva) povrchové (dešťové) vody a pomalu ji vrací zpátky do okolního prostředí.

V závislosti na návrhu zatravněné dráhy, použité vegetaci a použitému železničnímu svršku je také možné dosáhnout zatravněním významného snížení hluku vytvářeného dopravou.

K zatravňování slouží nejčastěji tráva, a to buď ve formě vysázení na speciální substrát, nebo jako travní koberce (tenké pásy osázené trávou) na speciálně připravenou pláň. Tráva je technicky náročný typ rostliny vyžadující více než 20 cm vysokou vrstvu zeminy a potřebuje stálou údržbu – hlavně sekání, hnojení a občasné zalévání, zejména v teplém období trvající několik týdnů.

Rozchodník ostrý (Foto © Botanické zahradnictví Holzbecher)

Další možností jsou rostlinné rohože, tj. přenosné díly vypěstované ve venkovním prostředí (tzv. „připravený trávník“). Rohož má vespod podpůrnou vrstvou (pro trávu obvykle minerální vlna), na které zeleň roste. Podpůrná vrstva slouží jako zádržný systém pro kvalitní substrát, který poskytuje kořenový prostor pro zeleň a stabilizační funkci pro dopravu. Na podpůrné vrstvě je možno pěstovat širokou škálu druhů zeleně např. mechy, byliny, trávy, rozchodníky a jejich kombinace. V Německu jsou k tomuto účelu oblíbené právě směsi s rozchodníkem (latinský název: sedum). Má totiž dužinaté listy, které umožňují zadržovat vodu, a přežít tak i dlouhá suchá období. Směsi s rozchodníkem jsou proto méně náročné než např. nízko rostoucí tráva, mají plošší kořenový systém a potřebují málo péče. Kromě toho potřebují pouze 4 až 5cm vrstvu substrátu a dosahují výšky méně než 10 cm.

Rozchodníkový koberec (Foto © Zafido)

Jak patrno, v obou případech je nezbytné nejen tratě zatravnit, ale zatravněné plochy také řádně a pravidelně udržovat. S tím je třeba vždy počítat v projektech zatravňování rekonstruovaných tratí nebo budování nových tratí se zatravněnými úseky.

Projekt zatravnění tramvajových kolejí v Ostravě

DPO na Výškovické ulici rekonstruoval od loňského září tramvajovou trať ve dvou na sebe navazujících úsecích: od křižovatky s ulicí Svornosti po křižovatku s ulicí Čujkovovou a od křižovatky s ulicí Čujkovova po křižovatku s ulicí Pavlovovou. Celkově šlo o dvojkolejný úsek dlouhý 983 m.

Původní klasické kolejnice upevněné pražci ve štěrkovém podloží nahradila pevná jízdní dráha, kdy jsou kolejnice usazeny na monolitický betonový rošt, který zajišťuje trvalejší stabilitu vozu. Toto v ČR unikátní řešení vytváří navíc i vhodnější podmínky pro zazelenění. V kombinaci s antivibračními prvky je pak díky tomu zajištěna nižší hlučnost provozu. Pevná jízdní dráha má i mnohonásobně delší životnost a prodlouží cyklus mezi opravami.

Tramvajový pás na Výškovické ulici bude osazen vegetačním krytem z předpěstovaných travních koberců. DPO předpokládá, že v kombinaci s moderně zrekonstruovanou tratí tak zajistí nejen místním obyvatelům až o 4 decibely tišší provoz tramvají.

Modernizace stála 125 mil. Kč. 85 % nákladů je hrazeno z fondu OPD (Operační program doprava) EU, zbytek prostředků jde z rozpočtu DPO.


Zatravňování rekonstruovaných kolejí v Ostravě (Foto © DPO)

Nová tramvajová trať v Praze

Nová 1 km dlouhá tramvajová trať povede ze smyčky Sídliště Barrandov do Holyně. Jedná se o 1. etapu nové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec. Její výstavba potrvá 10 měsíců a budou na ní dva páry zastávek: Kaskády a Holyně.

Kolejový svršek bude vybaven antivibrační rohoží a až po zastávku Kaskády bude zatravněn. Trať v oblasti samotné zastávky bude vydlážděna. DPP toto provedení zvolil kvůli maximální ochraně místních obyvatel před hlukem a vibracemi. Zatravnění kolejového svršku vnímá DPP jako městotvorný faktor s tím, že přispěje nejen ke zvýšení estetické hodnoty oblasti, ale také ke zlepšení místních klimatických podmínek. Stavba tramvajové tratě bude v této oblasti probíhat současně s výstavbou nové městské čtvrti.

Zahájení stavby Barrandov – Holyně (Foto © DPP)

Od zastávky Kaskády až po zastávku Holyně bude mít nová tramvajová trať otevřený kolejový svršek. Asfaltový povrch bude pouze na přejezdech.

Předpokládané celkové náklady výstavby činí 169 milionů Kč. Podobně jako v Ostravě pokryje 85 % uznatelných nákladů dotace Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto viz popisky fotografií

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Zpráva ARA konstatuje přínosy městských drah, doporučuje jejich rozvoj a varuje před „tramvajemi bez kolejí“

24.6.2021 Australská železniční asociace (ARA) publikovala v dubnu 2021 zajímavou zprávu zvanou The Renaissance of Light Rail (renesance lehkých železnic). Světová odborná veřejnost s ní byla seznámena v červnu 2021. Na základě zkušeností z celého světa vyzdvihuje zpráva přínos rozvíjejících se lehkých železnic tramvajového typu a zároveň varuje před medializovanými technickými výstřelky souhrnně označovanými jako „tramvaj bez kolejí“. Z této zprávy zde vybíráme některé zajímavé informace.

Celý článek zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services