Přečtěte si: Konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt EVA: autonomní minibusy Ella, Vera a Anna vozí již více než dva měsíce cestující v testovacím prostředí města Karlsruhe

14.7.2021 Karlsruhe je dalším z německých měst, které zkouší a rozvíjí přepravu cestujících autonomními elektrickými minibusy jakožto „třetí druh“ dopravy vedle tradiční dopravy individuální a hromadné. Od dubna 2021 vozí cestující po městě tři autonomní elektrické minibusy se jmény Ella, Vera a Anna v rámci projektu EVA-Shuttle. Na rozdíl od například provozu v bavorském Bad Birnbachu nemají pevnou trasu, ale zajišťují přepravu na vyžádání prostřednictvím k tomu určené aplikace.

Autonomní minibusy

Zkušebními vozidly jsou automatické elektrické minibusy EasyMile EZ 10 (viz foto). Tento minibus je standardně 3,9 m dlouhý a 2,7 m vysoký a má standardní přepravní kapacitu 6 sedících, 3 + 3 proti sobě u čelních stěn (vzhledem k protiepidemickým opatřením je nyní povolena přeprava nejvýše tří cestujících současně). Mezi cestujícími je dostatek místa pro vozíčkáře nebo kočárek. Pro přepravu málo pohyblivých cestujících je v podlaze dveří výsuvná rampa. Asynchronní elektromotor mu umožňuje maximální rychlost 40 km/h a cestovní rychlost 20 km/h. Tato cestovní rychlost byla v Karlsruhe úředně stanovena jako maximální přípustná. Lithium-iontové (LiFeP04) baterie vystačí na 14 hodin provozu.

Minibusy EasyMile EZ10 se bezpečně pohybují pomocí tří řídicích systémů: Poloha vozidla je určena kombinací optických a laserových senzorů a diferenciální GPS. Tato kombinace umožňuje hladký provoz bez ohledu na omezení v dopravní infrastruktuře, viditelnosti nebo povětrnostních podmínkách. Vozidlo je dále vybaveno senzory detekujícími statické nebo pohybující se objekty a podle toho přizpůsobí svoji rychlost a dráhu tak, aby se jim bezpečně vyhnulo. Třetím prvkem je takzvaný „bezpečnostní řetězec“ – nezávislý sled aktivit pro zabránění nehodě.

Projekt EVA-Shuttle

Partnery Karlsruheského projektu EVA-Shuttle (EVA je zkratkou „elektrisch, vernetzt, automatisiert“ tedy „elektrický, propojený, automatický“) jsou výzkumná organizace FZI Forschungszentrum Informatik, průmyslový partner Robert Bosch GmbH, městský dopravce Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (BVK), zkušební organizace TÜV SÜD Auto Service GmbH a dceřiná společnost Německých drah pro digitalizaci mobility ioki GmbH.

Provozovatelem minibusů je městský dopravce BVK. Jeho zaměstnanci fungují rovněž jako průvodci v minibusech, kteří pomáhají cestujícím, informují je a podle potřeby mohou převzít jejich řízení.

Výchozím bodem minibusů je stanice tramvají Dammerstock. Cestující jsou odtud přepravováni v rámci Karlsruheské čtvrti Weiherfeld-Dammerstock, která pro tento účel slouží jako „živá laboratoř“. Trasa je určována podle poptávky na základě aplikace „eva-shuttle“ od ioki. Na základě poptávky jsou propočítány optimální trasy minibusů, na nichž jsou cestující s podobnými východisky a cíli seskupeni do jednotlivých vozidel, a minibusům jsou určeny „virtuální zastávky“.

Během zkušebního provozu od posledního týdne v dubnu do začátku července 2021 uskutečnily tyto autonomní minibusy navzdory protiepidemickým omezením celkem 682 jízdy a přepravily 1087 cestujících. Jejich provoz se nyní z pracovních dnů rozšířil i na víkendy. V provozu jsou od 8 do 17 hodin a přeprava je zdarma.

Projekt EVA-Shuttle je spolufinancován z prostředků země Baden-Württembersko. Tento projekt přispívá k její strategii rozvoje autonomní propojené mobility, v níž mají důležité místo právě tyto minibusy.

Testovací prostředí spolkové země Baden-Württembersko

Městské komunikace v Karlsruheské čtvrti Oststadt, kde probíhá projekt EVA-Shuttle, tvoří testovací prostředí („Testfeld“) pro autonomní mobilitu spolkové země Baden-Württembersko. Zahrnuje přes 200 km silničních komunikací různého typu a další dopravních zařízení, například parkovací dům.

Jeho provozovatelem, tedy řídicí organizací, je dopravní svaz (tj. organizátor veřejné dopravy) města Karlsruhe Karlsruher Verkehrsverbund. Ve zmíněné čtvrti Oststadt se nachází jeho centrála, která shromažďuje data z provozu a koordinuje jednotlivé uživatele testovacího prostředí.

Členy konsorcia zastřešujícího toto testovací prostředí jsou již zmíněná výzkumné organizace FZI Forschungszentrum Informatik a Fraunhofer IOSB, město Karlsruhe, Karlsruheský Technologický institut (KIT), Technická a hospodářská vysoká škola Karlsruhe, nedaleké město a region Bruchsal a vysoká škola v cca 90 km vzdáleném Heilbronnu spolu s městem Heilbronn jako přidruženým partnerem. Každý z partnerů má určenou úlohu při provozování testovacího prostředí a nabídce souvisejících technických služeb.

Zájem je především od výzkumných institucí, které zde nyní realizují přes deset výzkumných projektů. Ve výrazné menšině jsou malé a střední podniky. Z realizovaných projektů má vedle zmíněného projektu EVA publicitu také automatizovaný parkovací dům, jehož infrastruktura komunikuje se zaparkovanými automobily, v režii člena konsorcia FZI Forschungszentrum.

Služby testovacího prostředí jsou podloženy detailním smluvním rámcem a jsou nabízeny třetím stranám jako zpoplatněné. Pevné ceny ovšem nejsou uveřejňovány, pouze sdělovány na vyžádání.

Způsob financování testovacího prostředí jeho provozovatel nepublikuje. Vzhledem k poslání testovacího prostředí i k tomu, že uváděné hlavní významné projekty slouží členům jeho konsorcia, se lze pouze domnívat, že provoz testovacího prostřední není podnikatelsky soběstačný.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Další informace zde a také zde a také zde

 Přečtěte si také:

Projekt NAVETTY testuje autonomní elektrický minibus bez průvodce se vzdáleným dozorem

2.6.2021 Autonomní elektrické minibusy se objevují již v desítkách zkušebních projektů po celém světě. Ačkoli jejich řízení probíhá bez zásahu člověka, bývají vždy doprovázeny průvodcem, který fakticky dohlíží na průběh jízdy a pomáhá cestujícím. V rámci tříletého francouzského projektu NAVETY, zahájeného v květnu 2021, je testován další krok v automatizaci: automatický provoz bez přítomnosti personálu ve vozidle, ale se vzdáleným dozorem z dispečinku.

Celý článek zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services