Přečtěte si: Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pozvánka k online sledování: Konference Smart city v praxi VI je připravena

Konference již proběhla zpráva včetně prezentací ke stažení je k dispozici zde.

1.3.2021 Srdečně Vás zveme na online sledování 6. ročníku naší konference „Smart city v praxi“, která se bude konat 18. května 2021 v Praze. Jak ukázala konference Smart city v praxi V, rozvoj chytrých měst je dlouhodobý proces, k němuž je nutno přistupovat systematicky a cílevědomě. Přitom je užitečné nezapomínat na provázanost a možné synergie mezi konceptem smart city a územním plánováním, které pomohou řešit i nežádoucí urban sprawl.

Strategie smart city musí být bez výjimky řídicím nástrojem se všemi jeho atributy – nikoli tedy pouhým „artefaktem do vitríny“. Moderní technologie musí být implementovány jako technické prostředky pro dosahování zcela konkrétních sociálních, a následně ekonomických cílů města, obce či regionu, nikoli jako „velké hračky pro velké kluky“. K tomu je třeba porozumět užitku pro jejich budoucí uživatele. Při realizaci a financování projektů je zároveň žádoucí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, včetně využívání tzv. alternativních modelů financování.

To vše, spolu s prezentacemi zajímavých konkrétních řešení pro chytrá města, obce a regiony bude opět součástí této již tradiční konference.

Těšíme se na naše účastníky – sledující!

Pavla Slavíková, manažerka konference
Jakub Slavík, odborný garant konference a majitel pořádající firmy

Konference se uskuteční online, bude přenášena na youtube.com. Program konference naleznete níže.

Konferenci můžete sledovat na youtube.com 18. května od 9 hodin na odkaze zde:

https://youtu.be/Ug9MTaH6YRA

Kontakt: info@proelektrotechniky.cz

Pokud se na sledování konference zaregistrujete, pošleme Vám po konferenci odkaz na prezentace ke stažení. Na sledování konference online se můžete se zaregistrovat e-mailem, který prosím pošlete na e-mail info@proelektrotechniky.cz. Váš e-mail bude obsahovat celé jméno, pozici, a organizaci, kterou zastupujete. Zadané kontaktní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně. 

U příležitosti konference vychází 3. vydání brožury Příběhy chytrých pomocníků navazující na své dva úspěšné předchůdce - všechna vydání jsou ke stažení zde.

        
 Hlavní partner:  

          

 Partneři:       

                               

                             

 Mediální partneři konference:


                                                                                                     
                            
Program konference 18. května 2021:*

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant a moderátor konference

9:05–9:25 PhDr. Věra Karin Brázová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Aktivity MMR ČR v oblasti Smart City
Diskuze

9:30–10:00 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Nebojme se strategického řízení ani technické odbornosti 
Smart city v kostce plus praktické postřehy z analýzy strategií smart city a z průzkumu mezi MAS.
Diskuze

10:00–10:20 Ing. Kateřina Slavíková, Consulting Services
Metodika hodnocení suburbanizované krajiny
Vhodně volená a dále vyhodnocená data o osídlení a krajině pomáhají v rámci strategie smart city řešit problém překotné suburbanizace, tedy neudržitelného rozrůstání městských periferií.
Diskuze

10:20–10:40 Tomáš Chmelík, ČEZ
Zkušenosti s výstavbou a provozem veřejné dobíjecí infrastruktury z pohledu ČEZ

•    Jaké typy dobíjení elektromobilů existují a jak mohou zapadnout do infrastruktury města
•    S jakými překážkami se při výstavbě a provozu dobíjecích stanic setkáváme
•    Jaká může být role měst při rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobily
Diskuze

10:45–11:05 Matej Šandor, Pražská městská společnost OICT
Projekty Smart Prague usnadňují život Pražanů a reagují na budoucí výzvy

Praha je živý organismus, neustále se rozrůstá, dýchá, je v pohybu. Operátor ICT má na starosti její nervovou soustavu, tedy informační a komunikační technologie. Hledá nové synapse mezi jednotlivými neurony, zjednodušuje a inovuje. Snaží se tak zlepšit kvalitu života Pražanů a efektivně využívat městská data a energie.
Diskuze

11:05–11:25 Mgr. František Kubeš, Město Brno
Chytré město Brno
Prezentace představí aktuální chytré (smart) projekty, které byly zrealizovány v posledních několika letech, a plány rozvoje chytrého města do budoucna. Konkrétně jde například o výstavbu Chytré čtvrti Špitálka či spolupráci s městskými společnostmi.
Diskuze

Závěr konference
*změna programu vyhrazena
Program je ke stažení v pdf ZDE

Další kontakty zde

Konference již proběhla zpráva včetně prezentací ke stažení je k dispozici zde.

 Přečtěte si také:

Vychází třetí vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků

4.5.2021 Již potřetí vychází naše brožura Příběhy chytrých pomocníků, jako doprovod blížící se online konference Smart city v praxi VI. I tentokrát v ní čtenáři najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla. Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.            

Celá brožura – třetí vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services