Přečtěte si: Národní program Životní prostředí podpoří zadržování vody v krajině

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci

„Smart city v praxi II“

s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

doprovodný program veletrhu AMPER 2017

21. března 2017 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro

Akce již proběhla. Podrobnou zprávu spolu s prezentacemi ke stažení naleznete zde.

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Již druhý ročník konference „Smart city v praxi“ organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Konference „Smart city v praxi“ reaguje na situaci, kdy většina současných vzdělávacích akcí na téma smart city cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň, a neoslovuje tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Tato konference je proto zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Na konferenci jsou také zváni zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích a v neposlední řadě také redaktoři odborných i všeobecných médií.

Program konference bude rozdělen do opět dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Program konference*

Zahájení:

Ing. Jakub Slavík, MBA – odborný garant a moderátor konference

Ing. Antonín Macháček, výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR

PRVNÍ BLOK: SMART CITY JAKO PARTNERSTVÍ MĚST A PRŮMYSLU

Aktuální dění v agendě smart city z pohledu MMR
Mgr. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Smart city v praxi – systémový přístup, nejen velké hračky pro velké kluky 
Ing. Jakub Slavík, MBA - odborný garant konference

Anotace: Smart city je koncept strategického řízení měst, kdy moderní technologie pomáhají dosažení ekonomických a sociálních cílů. Pro jeho úspěšnou implementaci je nutné pojmenovat problém a systémově přistupovat k jeho řešení, moderní technologie přitom pomohou. Prezentace ukáže tento přístup na praktických příkladech.

Moderní platební řešení od ČSOB a jejich financování
Ing. Pavel Seidl, Ing. Jan Klepiš, ČSOB

Smart region Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí

DRUHÝ BLOK: NOVÉ TECHNOLOGIE PRO SMART CITY

Elektromobily Nissan
Ing. Veronika Svobodová, Nissan

11:10 Slavnostní křest publikace „Smart city v praxi“, autor Jakub Slavík, vydavatelství Profi Press

Publikace má podtitul „Jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání“ a pojednává o konceptu smart city jako o promyšlené a systematicky strukturované strategii řízení města, která je naplňována konkrétními rozvojovými projekty s využíváním moderních technologií. Zasazené do jednotné strategie si tyto projekty nekonkurují, nýbrž sledují vzájemnou provázanost tří základních pilířů smart city: chytré mobility, chytré energetiky a služeb a chytrých informačních a komunikačních technologií. Čtenář v této knížce najde užitečné manažerské poučky pro vytváření chytrých měst a regionů i příklady zajímavých „chytrých“ technologií. Kniha je určena především řídícím pracovníkům a vrcholovým specialistům odpovědným za realizaci konceptu smart city v každodenní praxi. Ocení ji však každý, kdo si chce pod pojmem smart city představit něco zcela konkrétního.

Přestávka

DRUHÝ BLOK: NOVÉ TECHNOLOGIE PRO SMART CITY - pokračování

Parkování – snadné řešení a první výsledky
Ing. František Nedvěd, ČD - Telematika

Anotace: Ukážeme vám, jak chytře řešit parkování ve městech nebo průmyslových areálech - a to nejen v laboratoři nebo na nějakém testovacím parkovišti. Představíme praktickou zkušenost z řešení na několika parkovištích ve velkém městě.

Více dat, více SMART?
Ing. Zdeněk Pokorný, VARS BRNO

Anotace: Představíme  možnosti, jak pro život města mnohem lépe využívat informace, které jsou ukryty v datech jeho agend i ve veřejných zdrojích. Jak tyto informace srozumitelně zpřístupnit managementu města, pracovníkům města i jeho  obyvatelům.

Systémy Tecomat – Smart řešení je efektivní řešení
Ing. Jaromír Klaban, TECO

Přestávka

Energetické úspory a decentrální výrobní zdroje v praxi
Ing. Martin Machek, ČEZ ESCO

Smart metering – dálkové odečty vodoměrů

Ing. Pavel Válek, IoT.water

Enectiva - chytré řešení pro energetický management
Bc. Michaela Tallová, Enerfis

Anotace: Pokrok, inovace, efektivita, digitální samospráva, to vše by nemělo chybět v chytrém městě. Pro taková města jsme vyvinuli nástroj efektivního energetického managementu šetřící čas i peníze. Enectiva je online aplikace pro monitoring energií, která dálkově sbírá data ze všech typů měřidel, přináší úspory, motivuje k hospodárnému chování a ihned upozorňuje na možné plýtvání.

Mobilní rozhlas, 1. ucelená platforma pro přímou řízenou komunikaci s občany v ČR
Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia

Anotace: Jak upozornit občany na nebezpečí, změny, povinnosti a či kulturní události? Jak získat jejich zpětnou vazbu a vyhodnotit, kolik občanů zprávu skutečně dostalo? Díky Mobilnímu rozhlasu to zvládnete všechno z jediného systému pomocí hromadných SMS, hlasových zpráv, e-mailů i bezplatných zpráv do mobilní aplikace. Součástí aplikace se navíc nově stal i zavedený projekt Zmapujto.cz.

Od chytrého úřadu po chytrá města a regiony
Ing. Ladislav Mazač, GORDIC

Anotace: Co si pod pojmem Smart Cities představit. Přínos jednotlivých platforem společnosti GORDIC pro chytrá města, celkové zefektivnění chodu úřadů a zlepšení kvality života obyvatelstva.

Závěr konference a Autogramiáda

*ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA             

Akce již proběhla. Podrobnou zprávu spolu s prezentacemi ke stažení naleznete zde.

Kontaktní údaje zaregistrovaných účasníků konference jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně.


Generální partner:

Hlavní partneři:                            
                                     
                                         

Partneři:
                                                
                                    
                                                                                            

                                                                                                         


Mediální partneři:


                                          

                   
Ve spolupráci:                Odborný garant:             Pod záštitou:       
                                                 
                                                
                                                                                      

Předchozího běhu konference „Smart city v praxi“ se zúčastnilo více než 220 účastníků. Závěrečnou zprávu z konference „Smart city v praxi“, která se konala v březnu 2016 na veletrhu AMPER, včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

 Přečtěte si také:

Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky. Diskuse se odvinula od nového projektu v Paříži: Kyvadlový spoj propojující Lyonské a Slavkovské (Austerlitz) nádraží po 130 m dlouhé dráze přes most Charlese de Gaulla začal jezdit 24. ledna 2017 a bude testován do počátku dubna 2017. Spoj zajišťují automatické elektrické minibusy typu EasyMile EZ10, stejné jako u finského projektu SOHJOA. Na rozdíl od Helsinek, kde jsou tyto minibusy nasazeny v běžném pouličním provozu, se v Paříži pohybují po vyhrazené dráze. Jde o jeden z kroků, jímž město Paříž reaguje na nepříznivé životní prostředí ve městě, včetně aktuální smogové situace.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? Technologická revoluce se tu, myslím, nekoná. Ovšem ekonomická a manažerská revoluce při používání technologií? Možná ano. Co mne k téhle domněnce vede, ukážu na pár jednoduchých příkladech. Celý článek zde


Rozhovor v MF Dnes s Jakubem Slavíkem: V chytrém městě projedete méně benzínu

18.4.2016 Pod názvem „V chytrém městě projedete méně benzínu“ vyšel v deníku MF Dnes v pondělí 11. 4. 2016 celostránkový rozhovor jeho ekonomického redaktora Aleše Černého s Jakubem Slavíkem, manažerským konzultantem a provozovatelem našeho portálu, k problematice smart city. V neděli 17. 4. 2016 byl tento rozhovor zveřejněn rovněž na serveru iDnes. Oběma pánům se v rozhovoru podařilo stručně a „lidsky“ ukázat podstatu inteligentního města, technologií, které jej naplňují v každodenní praxi, i jejich příležitostí i omezení. Rozhovor uvedl Aleš Černý větami z odpovědi na jednu z otázek: „Technologie nejsou samospasitelné, není to hračka ani cíl. Jsou prostředkem k tomu, aby se ve městě dobře žilo“. Celý článek zde


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. Jako technici a ekonomové vidíme v infrastruktuře inteligentního města především nové technologie pro přenos informací, chytrou a čistou mobilitu a chytrou městskou energetiku, služby a obydlí. To vše se dá, přes všechny jemné nuance, shrnout pod pojem „šedá infrastruktura“, tedy infrastruktura lidskou rukou vytvořená. Stačí pouhý pohled z okna, a je zřejmé, že pouze s takovouto „šedou“ infrastrukturou by svět ve městě byl opravdu šedý. Celý článek zde


Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

Rozhovor se starostou Vrchlabí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky. Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services