Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Když dobrý úmysl a evropské dotace nestačí: fotoreportáž z „parkovacího domu duchů“

21.2.2023 Před více než rokem byl zprovozněn moderní parkovací dům nedaleko nádraží v Brandýse nad Labem. Ze stránek města i z odborného a regionálního tisku bylo nicméně možno soudit, že má od počátku problémy s nedostatečným využitím. Svědčí o tom i záměr města nabídnout zde od 1. 3. 2023 parkování zcela bezplatně. Abychom nepřebírali pouze cizí zprávy, vypravili jsme se sem sami, a to ve všední den dopoledne, kdy bychom očekávali o parkoviště u nádraží největší zájem.

Několik informací na úvod

Zajímavě architektonicky řešený parkovací dům byl zprovozněn 1. února 2022. Je zde celkem 316 parkovacích míst pro osobní auta. K dispozici je i šest stání pro elektromobily, která jsou vybavena třemi dobíjecími stanicemi. Pro cyklisty je k dispozici 76 cykloboxů a další otevřená stání. Obsazenost parkoviště i jeho bezpečnost sleduje kamerový systém, který dává neustále vědět o počtu volných míst.

Parkovací dům duchů dává neustále vědět o počtu volných míst.

Působivá architektura

Prázdná jsou i stání pro cyklisty.

Jak je vidět z fotogalerie v tomto článku, tomuto modernímu parkovacímu domu nechybí nic – kromě zaparkovaných automobilů.

Celkové náklady na parkovací dům dosáhly 140,3 mil. Kč, přičemž 99,9 mil. Kč (tedy cca 71 %) tvořila dotace z evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu IROP v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Denní parkovné činilo v době otevření parkovacího domu 45 Kč. Po třech měsících, od 1. 5. 2022 bylo sníženo na 20 Kč a jak řečeno na úvod, od 1. 3. 2023, tedy po 13 měsících od zprovoznění, je plánováno jeho použití bezplatně na zkoušku do konce roku, aby se povzbudil zájem veřejnosti.

Podle serveru zdopravy.cz s odvoláním na zdroje města totiž přispělo parkovné (jednotlivé i sezónní) do městské kasy za rok 2022 částkou cca 160,5 tis. Kč. Provoz parkoviště přitom stojí městský rozpočet cca 100 000 Kč měsíčně, čili za stejné období celkem cca 1,1 mil. Kč. Není divu, pokud tato pozoruhodná stavba přidělává vedení města vrásky.

Moderní kamerová technika pečlivě sleduje těch několik aut.

Naše dojmy

K parkovacímu domu přijíždíme směrem od sjezdu na dálnici Praha – Mladá Boleslav. Záměrně volíme „oficiální“ přístup oklikou po městském okruhu („domorodec“ se bude nejspíš proplétat přímo spletí uliček, což bude kratší na vzdálenost, ale těžko říci, zda i na čas). Není to úplně krátké a po většinu cesty nikde nevidíme ani výrazné poutače, které by nás vedly a upozorňovaly na možnost moderního a bezpečného zaparkování. Poslední úsek navíc komplikují klikaté jednosměrky, které přidají k době jízdy další nechtěné minuty. Zkrátka, kdybychom neměli parkovací dům jako cíl sám o sobě, jistě bychom našli příhodnější způsob, jak v Brandýse zaparkovat.

Míjíme prostor před nádražím, kde stojí zaparkovaná auta – zjevně zdarma a bez komplikací s parkovacím lístkem – a pokračujeme dále za nádraží k parkovacímu domu. Po vyzvednutí parkovacího lístku vjíždíme do „domu duchů“. V prvním podlaží nacházíme řádově jednotky aut. Ve druhém podlaží už jsme zcela sami. Do třetího podlaží nelze vjet – a ostatně, není ani důvod.

Před nádražím se parkuje, parkovací dům zeje prázdnotou.

Druhé podlaží: Jsme tu sami.

Z jízdního řádu zjišťujeme, že vlaky na jednokolejné místní trati Neratovice – Čelákovice se zde ve špičce křižují každou hodinu, v okrajových částech dne je interval delší. Pokud by je chtěl někdo použít k cestě do Prahy, musí v cílové stanici přestoupit a čekat na přípoj po hlavní trati. Jestliže autobus je na Černém Mostě z Brandýsa za čtvrt hodiny, ztrácí tento způsob cestování, a tedy i využití parkovacího domu jako „Park and „Ride“, praktický smysl. Pro ty, kdo chtějí popojet jen pár stanic, pak zjevně stačí těch několik parkovacích míst přímo před nádražím.

Přemýšlíme, komu by mohl tento parkovací dům vysloveně vyjít vstříc. Možná turistům, protože hlavní náměstí je odtud nedaleko, prakticky na dohled. Jenže pěší cesta na náměstí se nezdá být jednoduchá a bezpečná. Na pěší se tu zkrátka příliš nepamatuje. Možná tedy „motorizovaným cyklistům“, kteří zde sundají kola ze střešních nosičů a dál budou pokračovat vlastními silami po krásách Polabí. Ti ale stěží zaplní kapacitní parkovací dům.

Závěrem

Jak patrno, nadšení není vše. Také řešení typu „aspoň něco“ se může ukázat přinejmenším sporné. Čas ukáže, nakolik se toto zařízení do budoucna zavede v kontextu s další regulací dopravy ve městě, anebo zda už navždy zůstane působivým, ale nepříliš efektivním pomníkem „evropského dotačního socialismu“.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Rok poté: Fotovoltaika na parkovišti u elektrárny Dukovany překonala očekávání

20.12.2022 První rok provozu má za sebou v polovině prosince 2022 největší tuzemská fotovoltaika zastřešující parkoviště, tzv. carport, který se nachází u Jaderné elektrárny Dukovany. Vedle dosažení a překročení očekávaných výsledků výroby elektrické energie přilákalo toto parkoviště díky poskytovanému komfortu stovky řidičů, a stalo se tak nejvyužívanější parkovací plochou elektrárny.

Celý článek zde



Úspěšné zavádění „chytré“ elektromobility: efektivní využití elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a moderních digitálních technologií

18.5.2022 Dne 17. května 2022 proběhla v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu AMPER 2022 odborná konference k tématu elektromobility, pořádaná provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Tematicky navazovala na šířeji pojatou nedávnou konferenci Smart city v praxi VII  a stejně jako ona se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde



















http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php




















Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services