Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Vektorová technologie SMEV ONE pomáhá zachraňovat životy i majetek

2.4.2019 Složky integrovaného záchranného systému vnímají průjezd svých vozidel ve městech jako velký problém. Důkazem jsou četné nehody záchranných vozidel ohrožující životy a zdraví lidí a působící značné škody na majetku i nadměrný stres záchranářů. Jako odpověď na tento problém se nabízí inteligentní řídicí systém SMEV ONE, prezentovaný svým německým dodavatelem SMEV AG v březnu 2018 na naší konferenci Smart city v praxi IV. Toto řešení zde sklidilo zasloužený zájem přítomných zástupců záchranných složek i ostatních účastníků konference.

V německých metropolích lze napočítat ročně v průměru 12 – 15 miliónů výjezdů záchranných složek. Přitom dochází k více než 4,5 tisícům dopravních nehod těchto vozidel – na zhruba tři tisíce výjezdů tedy připadá jedna dopravní nehoda. Ačkoli by se toto číslo mohlo zdát poměrně malé, důsledky jsou vážné. Roční náklady spojené s těmito nehodami přesahují 40 miliónů EUR, čili přes miliardu Kč. K tomu je třeba připočíst socioekonomické náklady spojené s pozdním příjezdem záchranářů a jejich dopadem na životy a zdraví postižených osob, stres záchranářů i vyvolané náklady pojišťoven.

Základní schéma fungování systému SMEV ONE ukazuje obrázek níže. SMEV ONE stojí na třech základních pilířích: anglicky communicating, computing a controlling, tedy česky komunikace, propočet a ovládání. Komunikace znamená propojení smartphonové aplikace SMEV ONE s dispečinkem dopravní signalizace. Propočet znamená digitální optimalizace volného průjezdu záchranného vozidla přes tento dispečink. A ovládání znamená výsledné řízení dopravní signalizace podél trasy průjezdu záchranných vozidel a v přilehlých ulicích z tohoto dispečinku. Systém SMEV ONE tedy neřídí dopravní signalizaci sám – jediný, kdo je k tomu oprávněný, je příslušný dopravní dispečink! SMEV AG proto komunikuje s tímto dispečinkem.

Tam, kde světla neřídí z jednoho centra dopravní dispečink, spojí se aplikace s jedním ze světel, které slouží jako master a řídí ostatní na něj napojené jako slave. Související řídicí jednotka je v takovémto případě jediný dodatečný hardware, který SMEV ONE vyžaduje.

SMEV ONE funguje tak, že velitel zásahu se před výjezdem přihlásí v aplikaci dopravnímu dispečinku a vyjíždí. Přitom si v určeném úhlu „staví volnou cestu“ pro svůj průjezd. Ve chvíli, kdy projíždí křižovatkou se světelnou signalizací, má zelenou, zatímco všechny směry přiléhající ke křižovatce a protisměr mají červenou. Červenou mají i všechny přechody pro chodce na křižovatce. Po průjezdu záchranných vozidel se dopravní signalizace na křižovatce opět vrací do normálního provozu. Velitel zásahu může volit trasu podle okamžité situace. Vozidla záchranných složek mohou s využitím SMEV ONE jet i bez rozsvícených výstražných světel a zvukového znamení, a plnit tak „tiché úkoly“ – třeba pronásledování teroristů, únosců nebo výjezd k sebevražednému pokusu.

Výsledkem použití této technologie je 35% zkrácení doby jízdy k zásahu, 35% zkrácení doby jízdy s postiženými osobami, snížení nehodovosti na křižovatkách ze 47 % na 1 % a snížení nehodovosti v protisměru ze 42 % na 12 %. Dalším přínosem je až 75% snížení nákladů na opravy záchranných vozidel (plus skutečnost, že poškozené záchranné vozidlo prostě nemůže zasahovat) a 30% snížení souvisejících výdajů u pojišťoven.

Vzhledem k tomu, že SMEV ONE využívá existující systémy řízení dopravy a vyžaduje jen minimum investic, předpokládá se u něj návratnost méně než rok.

Systém SMEV ONE je chráněn německým patentem č. DPA 10-216-105-188, patentová ochrana na úrovni EU, USA a dalších je nyní v procesu.

Pro rok 2019 se připravuje pilotní projet technologie SMEV ONE ve španělském Madridu na rušné třídě Passeio della Castellana a v souvisejících ulicích. Projekt bude zahrnovat celkem 869 dopravních světel, 65 záchranných vozidel, cca 120 výjezdů sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, přibližně 12 čtverečných kilometrů silnice a bezpočet vedlejších ulic.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto a obrázek © SMEV AG

Další informace zde 

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services