Přečtěte si: Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Systém FLOWBOX pomáhá žákům, učitelům i městským financím

Zateplení a utěsnění školní budovy versus ovzduší ve třídách

8.4.2019 Vysoké koncentrace oxidu uhličitého ve školách jsou často skloňovaným problémem dnešní doby. Paradoxně za to může snaha o efektivní hospodaření a ochranu životního prostředí.

Poté, co školy byly v minulých letech pečlivě zatepleny a utěsněny (zateplením fasád a novými okny) s cílem uspořit energii, totiž roste úroveň CO2 ve třídách. Žáci v průběhu vyučovací hodiny svým dýcháním zvyšují obsah tohoto plynu až nad úroveň vhodnou pro výuku, což zhoršuje jejich schopnost učit se a učitelům stěžuje jejich práci. S vyššími hodnotami CO2 roste u žáků únava a nepozornost.

S tímto problémem se potýkala i základní škola ve Zruči nad Sázavou.

Řešení jménem FLOWBOX – požadavek města…

Řešení tohoto problému zajistila platforma FLOWBOX od kladenské firmy FLOWBOX, s.r.o. Tato platforma pro správu budov má univerzální využití pro obytné, kancelářské a administrativní budovy. Z jednoho centra umožňuje efektivně spravovat budovy v různých lokalitách, čímž je předurčena mimo jiné právě pro chytrá města a budovy v jejich majetku, tedy právě pro školy.

V rámci dodávky systému FLOWBOX byly v roce 2018 ve Zruči nad Sázavou na tuto platformu napojeny jednotlivé školní pavilony, budova základní umělecké školy a sportovní hala (viz obrázek vpravo).

Zadáním bylo sledování prostředí ve třídách, zejména pak teploty, vlhkosti a především CO2. Dalším důležitým úkolem byla optimalizace a řízení spotřeby tepla, vody a elektrické energie s dálkovým dohledem a varováním při poruchových stavech.

V rámci dodávky bylo rovněž požadováno integrované řízení vytápění veškerých uvedených objektů, ovládání vzduchotechnických jednotek, přístupy na kamerové systémy, ovládání osvětlení a zařízení sportovní haly jako jsou elektricky ovládané koše nebo elektronické opony oddělující jednotlivá hřiště (viz schéma níže).

…a jak si s ním poradil FLOWBOX

Nyní má personál školy, zástupci města a techničtí specialisté z městského podniku technických služeb trvalý náhled na toky a spotřeby veškerých energií ve škole (viz obrázek vpravo). Učitelé ve třídách jsou v této první fázi průběžně informováni, pokud hodnoty oxidu uhličitého ve třídách překročí stanovené hodnoty. Podrobnosti jsou zřejmé z grafu níže. Vytápění školy je optimalizováno již na výstupu z tepelného výměníku, který ve Zruči provozuje dodavatel energií.

Jednoznačným přínosem nasazení systému FLOWBOX je zlepšení prostředí v prostorech, kde probíhá výuka.

V návaznosti na obsazenost a využití prostor školy a sportovní haly FLOWBOX řídí vzduchotechnické jednotky a osvětlení. Ve sportovní hale díky kombinaci kamerového systému a ovládání opon mezi jednotlivými sportovišti lze na dálku prostory nejen oddělovat, ale i kontrolovat intenzitu osvětlení ve vztahu k přítomnosti osob.

Hlášení poruchových stavů je pak důležitým prvkem, kdy FLOWBOX podává informaci o všech anomáliích či výpadcích, které v objektech nastaly a na něž mohou pracovníci školy či technických služeb neprodleně reagovat.

Způsob fungování platformy FLOWBOX při této úloze ukazují obrázky níže.

Učitelé ve třídách jsou průběžně informováni, pokud hodnoty oxidu uhličitého ve třídách překročí stanovené hodnoty.

Další postup implementace

V další fázi po získání vzorku naměřených dat bude dodavatel ve spolupráci se školou a městem pracovat na účinném odvětrání.

Díky sledování teploty v jednotlivých učebnách a částech školy FLOWBOX řídí dodávku tepla s ohledem na požadované teploty ve třídách, ohřev vlivem slunečního záření nebo obsazenost jednotlivých tříd. V době, kdy nebude probíhat výuka, bude dodávka tepla snížena. Naopak s ohledem na návrat žáků do školy a vnější meteorologické podmínky budou budovy školy efektivně předtápěny (viz obrázek níže).

Řešení, které pomáhá a přitom si na sebe vydělá

Zavedením platformy FLOWBOX tedy dochází ke zlepšení klimatických podmínek ve třídách a ve sportovní hale.

Dalším, tentokrát finančním přínosem implementace je úspora nákladů na provozování jednotlivých budov, kde byl FLOWBOX implementován. Tato úspora umožňuje návratnost investice kolem 3 let. To je méně, než doba jejich technické i účetní životnosti.

Úspory jsou dosahovány zejména v podobně adaptivního řízení spotřeby tepla dle využití, resp. rozvrhu jednotlivých objektů ve všech budovách základní a umělecké školy a sportovní haly a také řízením rezervované kapacity elektrické energie.

Jana Šťastná, FLOWBOX, s.r.o.

Obrázky © FLOWBOX, s.r.o.

www.flowbox.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services