Přečtěte si: Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt GATEway: automatická vozidla z letiště pro smart city

5.8.2016 Populace ve městech stárne – věková skupina osob starších 65 let roste rychleji než všechny ostatní věkové kategorie. Ve městech zároveň houstne dopravní provoz a s ním přibývají i dopravní nehody. Za 90 % z nich přitom může lidská chyba. Stárnoucím a méně pohyblivým občanům chytrých měst – smart cities, k nimž se řadí například Londýn, je třeba nabídnout vhodný a zároveň bezpečný doplněk ke stávající hromadné dopravě. To jsou hlavní východiska britského projektu automatických vozidel GATEway, představeného široké odborné veřejnosti v červenci 2016.

Výzkumný projekt GATEway probíhá v Greenwichi na předměstí Londýna v období 2015 – 2017 (zkratka GATE zde znamená „Greenwich Automated Transport Environment“) a je řízen organizací Transport Research Laboratory  Cílem tohoto projektu s celkovým rozpočtem 8 mil. liber není pouze testování příslušných technologií pro vozidla a infrastrukturu. Jeho důležitou součástí je také sledování, jak se veřejnost, média a průmyslová sféra učí akceptovat tato vozidla na veřejných komunikacích a důvěřovat jim.

Vozidlo pro projekt GATEway vychází z automatických vozidel UltraPOD, které jíž téměř pět let úspěšně fungují na terminálu 5 londýnského letiště Heathrow, přepravily zde již téměř 1,5 miliónů cestujících a najely zhruba 3 mil. km.

UltraPOD od britského výrobce Ultra Global PRT je 3,7m dlouhý. Uveze 4 osoby a 450 kg nákladu maximální rychlostí 40 km/h. K pohonu UltraPODu slouží synchronní střídavý elektromotor o maximálním výkonu 7 kW, typicky však pracuje s výkonem do 2 kW. Elektromotor pohání přední nápravu. Zdrojem energie pro pohon jsou čtyři 45Ah olověné trakční baterie, pracující s napětím 48 V. Na jedno nabití, které probíhá automaticky, ujede UltraPOD cca 10 km.

Pro svůj provoz na letišti mají vozidla UltraPOD tři úrovně řízení:

První úrovní je centrální synchronní řízení. Na této úrovni je řízeno přidělení prázdného vozidla objednaného cestujícím k nástupu, přidělení stanovené transy vozidlu a zajištění, že nedojde k interakci mezi vozidly, která by narušila jejich provoz.

Druhou úrovní je autonomní řízení vozidla. Tato úroveň zajišťuje sledování přidělené cesty vozidlem podle instrukcí centrálního synchronního řízení pomocí laserových senzorů.

Třetí úrovní je automatický systém zabezpečení jízdy vozidel. Tato úroveň je podobná se systémem zabezpečení jízdy automatických vozidel používajících pevný blok, jako je například automatické metro v Miláně. Prostor, po němž se vozidla pohybují, je stejně jako železniční trať rozdělen pomocí indukčních smyček na pevné úseky trasy – prostorové oddíly. Informace o plném nebo prázdném prostorovém oddílu je indukční smyčkou přenášena na senzory vozidla. K vjezdu do prázdného prostorového oddílu musí vozidlo dostat potřebné „povolení“. Tato úroveň řízení funguje nezávisle na předchozích dvou.

Tři britské společnosti, Westfield Sportscars, Heathrow Enterprises a Oxbotica, nyní toto vozidlo a jeho řízení, adaptovaly tak, aby bylo schopné provozu na veřejných komunikacích ve městě. Takto adaptované vozidlo (viz foto), schopné uvézt až 6 cestujících, mělo svoji oficiální premiéru před britskou veřejností v březnu 2016.

V rámci projektu GATEway budou mít tato automatická vozidla pro svůj pohyb po městě v „paměti“ 3D mapu prostředí, v němž se pohybují. Takovéto mapy jsou vytvářeny vozidly s řidičem, která snímají okolí a sbírají data ze stejného senzorového vybavení, jako mají automatická vozidla. V takto „zmapovaném“ prostředí se pak vozidlo pomocí senzorů naviguje po vytčené trase. Senzory zde tedy nahrazují i třetí úroveň řízení vozidla, které tak nepotřebuje pro svůj pohyb dráhu vymezenou indukčními smyčkami nebo jinak. Předpokládá se, že tyto mapy budou k dispozici v září 2016.

V projektu GATEway je od května 2016 možné se zaregistrovat k budoucímu možnému užívání těchto vozidel. Projektová organizace přitom bude dbát, aby vybraní uživatelé pocházeli z různých demografických skupin, a mohli tak zmapovat jejich chování a učení při používání automatických vozidel. Účastníci absolvují také workshopy a rozhovory k problematice automatických vozidel a jejich využití ve městě z pohledu řidičů i neřidičů.

Pro testování automatických vozidel bez řidiče na silničních komunikacích zveřejnilo britské ministerstvo dopravy (DfT) v červenci 2015 směrnice, tzv. code of practice, jimiž se řídí i projekt GATEway. Plné znění těchto směrnic je ke stažení zde.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © GATEway Project

Další informace zde a také zde a také zde

 Přečtěte si také:

Projekt GATEway: autonomní vozidlo v Greenwichi zahájilo provoz s cestujícími

12.4.2017 V dubnu 2017 vstoupil britský projekt autonomních elektrických minibusů GATEway do další fáze: Zahájil „živý“ provoz s cestujícími na 2 km dlouhé trase po Greenwichi v místech používaných ve velké míře chodci a cyklisty po dobu tří týdnů. Hlavním cílem je testování reakce veřejnosti na autonomní vozidla v každodenním provozu. Výzkumný projekt GATEway probíhá v Greenwichi na předměstí Londýna (zkratka GATE zde znamená „Greenwich Automated Transport Environment“) a je řízen organizací Transport Research Laboratory. Cílem tohoto projektu s celkovým rozpočtem 8 mil. liber není pouze testování příslušných technologií pro vozidla a infrastrukturu. Jeho důležitou součástí je také sledování, jak se veřejnost, média a průmyslová sféra učí akceptovat tato vozidla na veřejných komunikacích a důvěřovat jim. Celý článek zde


Zpráva UITP: autonomní vozidla mají šanci změnit strukturu městské mobility

20.1.2017 Automatická vozidla bez řidiče ve městech, především tedy automatické elektrické minibusy, pro něž se vžil název „autonomní vozidla“, jsou dnes předmětem mnoha demonstračních projektů, například CityMobil2, GATEway, SmartShuttle  nebo SOHJOA. Nejde však jen o testování moderních dopravních a informačních technologií. Podle zprávy Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) zveřejněné v lednu 2017 pod názvem „Policy Brief – Autononous vehicles: a potential game changer for urban mobility“ mají tato vozidla potenciál pro snížení podílu individuální automobilové dopravy ve městech při zachování potřebného uživatelského komfortu.

Celý článek zde


ParkShuttle: nejstarší systém minibusů bez řidiče vkročí na veřejné komunikace

16.11.2016 Nejstarším provozovaným systémem automatických elektrických minibusů je ParkShuttle v nizozemském městě Capelle aan den Ijssel na předměstí Rotterdamu, který úspěšně funguje od roku 1999. Na rozdíl od aktuálních rozvojových projektů, jako je evropský CityMobil2 britský GATEway, švýcarský SmartShuttle nebo finský SOHJOA se tyto automatické minibusy pohybují po vyhrazené dráze. To se však brzy změní. Jak byla v listopadu 2016 informována odborná veřejnost, od roku 2018 bude tento systém dále expandovat. Přitom bude křížit trasy ve smíšeném provozu a za tímto účelem jsou nyní vyvíjeny a zkoušeny nové technologie. Celý článek zde


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEwayCelý článek zde


Projekt SOHJOA: automatické minibusy začaly zkušební provoz v Helsinkách

29.8.2016 Projekty zkušebního provozu automatických minibusů bez řidiče se v Evropě postupně rozšiřují. Po projektu CityMobil2 v několika evropských městech, minibusech ve švýcarském Sionu a nedávném představení londýnského projektu GATEway byl v polovině srpna 2016 v rámci projektu SOHJOA zahájen zkušební provoz automatických minibusů EasyMile EZ10 ve finském hlavním městě Helsinky. Automatický minibus EasyMile EZ10od francouzského výrobce Ligier je 3,9 m dlouhý a 2,7 m vysoký. Má přepravní kapacitu 6 sedících a 6 stojících osob – v rámci uvedeného projektu SOHJOA se využívá kapacita 9 míst. Asynchronní elektromotor mu umožňuje maximální rychlost 40 km/h a cestovní rychlost 20 km/h. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services