Přečtěte si: Bad Birnbach podruhé: Když to lidé autonomním minibusům trochu zkomplikují, ale přesto spolehlivě jezdí

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Švestková dráha: nejmodernější a nejrychlejší česká lokálka bude mít unikátní bezúdržbový provoz

28.2.2020 Před časem téměř zrušená a díky okolním obcím a inovativnímu průmyslu opět zprovozněná Švestková dráha (trať Čížkovice – Obrnice na Ústecku) se stane technickým unikátem v oblasti provozu a údržby tratí. Jak v únoru 2020 oznámil její vlastník, společnost AŽD Praha, přejde tato trať na bezúdržbový provoz. Stane se tak první železniční tratí v naší zemi, která kromě pravidelných preventivních údržbových zásahů nebude potřebovat ani takzvané pochůzkáře, kteří pravidelně kontrolují technický stav tratě.

Pestrý příběh jedné místní dráhy s dobrým koncem

Kvalitní dopravní napojení je základním předpokladem hospodářského rozvoje města či obce. To si koncem 19. století dobře uvědomovaly také obce a městečka na západě Českého středohoří, i když si neříkaly „smart“ a nezpracovávaly k tomu SWOT analýzu.

Z toho vzešla jejich iniciativa s cílem propojit železnicí Čížkovice, Třebenice, Třebívlice, Libčeves a Sedlec u Obrnic, řečeno slovy dobového tisku, „se státní dráhou v Lovosicích a na druhé straně s dráhami pražsko-duchcovskou a plzeňsko-březenskou“. Na konci této iniciativy byla regionální železnice (mnohonásobně rychlejší a výkonnější než tehdejší standard dopravy – koňský potah), která si časem vysloužila přízvisko Švestková dráha podle ovocných sadů a alejí Českého středohoří, jimiž procházela.

Pravidelný provoz zde byl zahájen v prosinci 1898. Po vzniku samostatného Československa byla dráha zestátněna a s výjimkou peripetií druhé světové války sloužila pro osobní i nákladní dopravu provozovanou státními železnicemi až do první dekády dvoutisících let. Po přechodu na tržní hospodářství se ani Švestkové dráze nevyhnuly problémy českých lokálek v konkurenci automobilové dopravy. V roce 2007 byl její, v té době již skomírající, provoz ukončen pro nezájem Ústeckého kraje jakožto objednatele veřejné dopravy.

V této situaci opět vstoupily do hry obce v okolí tratě. Rozhodnutí kraje se jim nelíbilo, a proto spolu s nadšenci do železniční dopravy založily občanské sdružení Konzultační dopravní společnost. Díky ní se vlaky v roce 2008 znovu rozjely v rámci turistického provozu. I přes tuto iniciativu však Správa železniční dopravní cesty (dnešní Správa železnic) označila trať Čížkovice – Obrnice za nepotřebnou a nabídla ji k odprodeji.

Pro zanedbanou, téměř 36 kilometrů dlouhou trať to nakonec znamenalo osudový zvrat směrem do netušených výšin. Trať v roce 2016 koupila zmíněná průmyslová společnost AŽD Praha, zaměřená na automatizační technologie v dopravě. Šlo o podnikatelský záměr s cílem vybudovat z této trati zkušební polygon pro testování stávajících sdělovacích a zabezpečovacích technologii, ale i utajovaných novinek této společnosti.

AŽD Praha navíc pod heslem „Švestková dráha žije“ navázala na činnost nadšenců a pokračovala v provozu sezónní víkendové turistické linky Lovosice – Most, která prochází malebnou krajinou Českého středohoří.

Obliba této linky nakonec vedla Ústecký kraj k jednání se společností AŽD Praha, které vyústilo do podpisu smlouvy o zahájení pravidelného železničního provozu na lince U10 Litoměřice horní nádraží – Most od 15. prosince 2019. Významnou součástí této linky je právě Švestková dráha. Linka U10 je tvořena 11 páry vlaků jezdících mezi Litoměřicemi horním nádražím a Mostem a dalšími 7 páry vlaků v úseku Litoměřice horní nádraží – Třebívlice. Provoz zajišťují tři nově zrekonstruované motorové jednotky RegioSprinter od výrobce Siemens – Duewag (viz foto), čtvrtá je v záloze.

Švestková dráha se tak stala, díky předvídavému přístupu, zdravému rozumu, dobrému podnikatelskému plánu a instalaci moderních technologií s následným zvýšením traťové rychlosti až na 100 km/h, nejmodernější a současně nejrychlejší regionální tratí na české železniční síti.

Globální diagnostický systém pro bezúdržbový provoz trati

Na Švestkové dráze je nyní připravován inovativní Globální diagnostický systém, který bude průběžně sledovat a vyhodnocovat důležité parametry tratě a všechny technologie na ní nainstalované. Tento systém je umístěn v technologické místnosti ve stanici Třebívlice. Chytrá technologie umí také předvídat některé poruchové stavy, takže servisní technici budou zasahovat před vlastní poruchou, a nedojde tak k omezení dopravy.

Místo obvyklých pochůzkářů bude celistvost kolejí hlídat speciální systém FTS s optickým kabelem, který sleduje vibrace kolejnic při projíždění vlaku. Pokud dojde k trhlině či lomu, systém tuto skutečnost identifikuje a přesně určí místo.

Jakmile se podaří dořešit legislativní problémy, je v plánu, že po zjištění trhliny či lomu, případně i při detekování dalších poruchových stavů na trati, automaticky vzlétne dron (viz foto vpravo), který poletí ve vymezeném letovém koridoru mimo pohyb lidí a automobilů, aby zjistil reálnou situaci. Nyní jsou drony testovány za dohledu techniků s velmi uspokojivými výsledky.

Sledovány budou také železniční přejezdy, systém ETCS (jednotný evropský vlakový zabezpečovač), činnost informačních systémů a rozhlasu, osvětlení stanic a zastávek a další prvky. Také technický stav propustků a mostků bude sledován po osazení chytrými čidly.

Od tohoto inovativního systému, který bude rok ve zkušebním provozu, si AŽD Praha slibuje významné zlevnění provozu celé tratě, zefektivnění zásahů servisních techniků a minimalizaci omezení provozu. V současné době je trať bez dopravních zaměstnanců, protože je dálkově řízena z dispečerského pracoviště v železniční stanici Lovosice.

Diagnostika a automatizované reakce na zhoršené parametry tratí se ukazují jako cesta k zefektivnění (nejen) regionálních tratí, a tím zachování jejich smysluplného provozu.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů AŽD Praha

Foto © AŽD Praha

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Technický a provozní stav nabití baterií (SOC): užitečné údaje i zdroj nedorozumění

19.2.2020 Z propagačních materiálů elektromobilů se nezřídka dočteme úctyhodné údaje o kapacitě baterií, a následně o dojezdu vozidla na jedno nabití. Praxe však obvykle bývá jiná. Kromě netrakční spotřeby, což je samostatný problém, zde zpravidla hraje důležitou roli rozdíl mezi tzv. technickým a provozním stavem nabití (SOC z anglického „state of charge“). Nad tímto rozdílem se v lednu 2020 ve svém článku zamýšlí odborníci z nizozemské firmy ViriCiti, která je dodavatelem inteligentních systémů pro podporu elektromobility. Zde z něj uvádíme některé užitečné poznatky.

Celý článek zde


„Velký třesk“ elektrobusů v Evropě pokračuje: trojnásobný nárůst počtu registrovaných vozidel v roce 2019

17.2.2020 Spřátelená nizozemská konzultační firma Chatrou CME Solutions vypracovala v únoru 2019 pozoruhodnou analýzu dosavadního vývoje autobusů s alternativními pohony v zemích Západní Evropy a v Polsku. O její závěry, publikované rovněž v některých zahraničních odborných médiích, se s námi podělili. Ty nejzajímavější zde předkládáme čtenářům našeho portálu, podle možností doplněné o alespoň orientační srovnání se situací v ČR.

Celý článek zde


Tramvaje v Bordeaux: 130 tramvají, 35 km tratí bez troleje se spodním odběrem APS

14.2.2020 Čtvrtmiliónové francouzské město Bordeaux má – vedle své vinařské pověsti, bohaté historie a velkého obchodního významu – také jednu zajímavost v oblasti městské dopravy: Od roku 2003 se zde u tramvají používá systém spodního odběru Alstom APS, esteticky šetrný k historickým částem města. V únoru 2020 se počet bordeauxských tramvají zaokrouhlil na rovných 130.

Celý článek zde


Palivočlánkové vlaky Alstom Coradia iLint dostanou trakční baterie Akasol

28.1.2020 Palivočlánkové elektrické jednotky se ukazují být funkční bezemisní alternativou pro dieselové osobní vlaky na neelektrifikovaných regionálních tratích. Jejich průkopníkem v sériové výrobě je typ Coradia iLint od společnosti Alstom, jichž objednaly německé regiony pro svoji veřejnou dopravu již celkem více než čtyřicet. V lednu 2020 byl k jejich dodávce učiněn důležitý technický krok: Výrobce vlaků Alstom podepsal smlouvu na dodávku trakčních baterií pro tyto vlaky s německým dodavatelem bateriových systémů Akasol.

Celý článek zde


Iarnród Éireann integruje informační systémy plánování cesty a provozu železnice

9.1.2020 Tajemně znějící název v nadpise je oficiálním jménem irských státních železnic (v gaelštině). A přestože Irsko se svými necelými dvěma tisíci km tratí nepatří právě k železničním velmocem, 48 miliónů cestujících ročně v dálkové, regionální a městské železniční dopravě není zanedbatelných. Na konci roku 2019 učinily irské železnice unikátní krok v oblasti inovací: Pod jedním systémem zkombinovaly aplikace informačních systémů pro cestující a pro dopravce, a vytvořily tak robustní nástroj pro podporu efektivní kolejové dopravy. 

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services