Přečtěte si: Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Turínské metro: systém CBTC bude fungovat na „konkurenčních“ vlacích

14.2.2022 Řídicí a zabezpečovací systém CBTC představuje vrcholnou technologii pro automatizaci vlaků na městských rychlodráhách. Tento systém dodávají světoví výrobci, kteří zároveň dodávají vlakové soupravy pro tyto dráhy. Vzhledem ke standardizaci CBTC však nehrozí tzv. uzamčení zákazníka – tímto systémem mohou být automatizovány i vlaky konkurenčních výrobců. Příkladem je projekt automatizace metra v italském Turíně, který byl odborné veřejnosti představen v únoru 2022.

O CBTC

Pro technologii CBTC (communication based train control neboli řízení vlaku založené na komunikaci) jsou charakteristické

•    nezávislost na pevných traťových úsecích, čili používání tzv. pohyblivého bloku,

•    vysokokapacitní obousměrná komunikace dat mezi vlakem a traťovým zařízením, díky níž je velmi přesně určena poloha vlaku,

•    vykonávání životně důležitých funkcí vlakovými a traťovými procesory.

Princip fungování systému CBTC lze pro názornost připodobnit k situaci, kdy strojvedoucí vlaku je nahrazen automatickým systémem, který tvoří:

•    vlakové zařízení („oči a ruce strojvedoucího“) nepřetržitě hlásí řídicímu centru svoji polohu a rychlost a zpětně přenáší jeho pokyny na motory a brzdy vlaku,

•    řídicí centrum skrze traťovou část („mozek strojvedoucího“) nepřetržitě vyhodnocuje hlášení vlaků a vydává každému z nich pokyny k rozjezdu, udržení rychlosti nebo zastavení.

Co se přitom rozumí nezávislostí na pevných traťových úsecích:

Řídicí centrum CBTC tvoří několik počítačů, které řídí vlaky na přidělených částech sítě a přitom se navzájem kontrolují. Jakmile řídicí počítač dostane od vlaku hlášení o jeho poloze, rychlosti a směru, porovná toto hlášení s hlášeními ostatních vlaků a s informacemi o trati včetně sklonů, povolených rychlostí a dalších potřebných parametrů. Na základě toho vypočítá bezpečný bod před vlakem, k němuž se vlak může přiblížit, a vydá mu tzv. povolení k pohybu. Je-li předchozí vlak v pohybu, „táhne“ za sebou i tento bezpečný bod – hranici povolení k pohybu.

Tím se CBTC s pohyblivým blokem liší od klasického zabezpečení tratí. Při něm je rozdělena trať na pevné traťové úseky, do nichž smí vlak vjet, až když jsou bezpečně volné.

Jak patrno, systém CBTC je koncipován tak, aby umožnil provoz vlaků zcela bez strojvedoucích. V takovém případě je vlak navíc vybaven kamerami a čidly vně i uvnitř vlaku, které detekují další možné překážky nebo nebezpečné situace. V konkrétních podmínkách mohou i vlaky s CBTC jezdit se strojvedoucími, kteří však pouze dohlížejí na provoz, případně zajišťují některé dílčí funkce (například otevírání a zavírání dveří).

Základem standardizace systémů CBTC je norma (resp. skupina norem) IEEE 1474.

Historie CBTC se začala psát v listopadu roku 1985 v kanadském Vancouveru. Tehdy byl zahájen provoz automatické městské rychlodráhy SkyTrain. CBTC SelTrac (původně produkt společnosti Alcatel, který se přes dvě akvizice dostal až pod koncern Hitachi byl zvolen také pro první evropský systém vlaků bez řidiče, londýnskou Docklands Light Railway (DLR). Ta byla uvedena do provozu v roce 1987 a technologie SelTrac zde byla instalována v roce 1994.

Od té doby se délka tratí městských rychlodrah automatizovaných tímto systémem rozrostla na více než 700 km a představuje více než dvě třetiny všech automatizovaných tratí. Se zabezpečením technologií CBTC počítá i nová linka D pražského metra.

Projekt v Turíně

V Turíně funguje od roku 2007 jedna linka metra dlouhá 15,1 km s 23 stanicemi (viz foto). Linka je obsluhovaná celkem 46 soupravami vlaků na pneumatikách typu VAL 208 od skupiny Siemens, mimo jiné také dodavatele technologie CBTC v různých světových metropolích. Ve výstavbě je nyní 3,4km prodloužení této linky.

V rámci smlouvy, kterou uzavřel provozovatel městské infrastruktury Infra.To začátkem února 2020, dodá francouzská skupina Alstom technologii CBTC s plně automatickým provozem pro vlaky, tratě a nově budované depo. Součástí smlouvy s Alstomem je také dodávka dalších čtyř nových vlakových souprav typu Metropolis (viz foto) s opcí na dalších dvanáct souprav.  

Rozpočet celé této dodávky na klíč je 156 mil. EUR, tedy cca 4 mld. Kč.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © DVV Media International a Alstom

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Glasgow Subway: nejužší metro světa úspěšně pokračuje v rekonstrukci a konverzi na bezobslužný provoz s CBTC

22.12.2021 Nové vlaky pro metro v průmyslovém centru Skotska, městě Glasgow, úspěšně započaly provozní testování. Jeho vyvrcholením by měla být konverze metra na bezobslužný provoz s využitím technologie CBTC. Odborná veřejnost o tom byla informována v prosinci 2021.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services