Přečtěte si: Národní program Životní prostředí podpoří zadržování vody v krajině

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Aplikace Traffic Agent: děti v Oslo pomáhají včas předcházet dopravním problémům

17.2.2017 Informační a komunikační technologie pomáhají v chytrých městech – smart city – mimo jiné při rychlé reakci na závady na městských silničních komunikacích. Do takovéto činnosti se mohou rády a úspěšně zapojit také školní děti. Příkladem toho je šestisettisícové smart city Oslo, které již v únoru 2015 spustilo speciální aplikaci zvanou Traffic Agent. Jak byla v únoru 2017 informována odborná veřejnost, za dva roky svého fungování zaznamenala tato aplikace významné úspěchy.

Aplikace Traffic Agent vlastně vytváří pro školní děti dobrodružnou hru, která má významné celospolečenské přínosy: Vyzývá je, aby se staly „tajnými smartphonovými agenty“. Takový agent se do školy nenechává vozit, nýbrž chodí pěšky nebo jede na kole. Cestou objevuje a hlásí problémy, bránící plynulé a bezpečné dopravě. Mohou jimi být například nebezpečná křížení cest, poškozený chodník nebo vozovka, rozbité lampy pouličního osvětlení, přerostlé keře bránící ve výhledu nebo auto zaparkované na zakázaném místě. Pomocí aplikace pak mohou děti problém vyfotografovat a nahlásit, přičemž pomocí GPS souřadnic je vyhodnocena jeho poloha a lze zjednat nápravu.

Pro zajištění anonymity, a tím i osobní bezpečnosti dětí, získávají rodiče spolu s dětmi, které aplikaci užívají, sedmimístný kód. Do samotného systému se zaznamenává pouze věk dětí a škola, kterou navštěvují. Zprávy do systému jsou odesílány pouze v případě, že je dítě vzdáleno alespoň 200 metrů od místa svého bydliště, aby je nešlo identifikovat.

Od svého zprovoznění v únoru 2015 se aplikace Traffic Agent rozšířila mezi 54 škol v Oslo (každá s 200 – 700 žáky). Zaznamenáno bylo více než 5 790 konkrétních hlášení a dalších 2 402 sledování, kdy děti ukázaly na problém, aniž by jej přesně specifikovaly.

Tato aplikace má širší kontext čisté městské mobility.

Základem dopravní strategie v tomto smart city je, aby se ve městě příjemně bydlelo a přitom snadno a zároveň ekologicky přemisťovalo. Toho je docilováno kombinací

•    podpory cyklistiky a pěší dopravy,

•    rozvoje elektromobility v podobě bateriových elektrických vozidel a palivočlánkových autobusů,

•    zavádění inteligentních dopravních systémů.

Součástí strategie města je také postupná regulace vjezdu do centra. Centrum Oslo by podle současných plánů mělo být v roce 2019 zcela bez automobilů.

Jako součást naplňování těchto cílů láká aplikace Traffic Agent děti k pěší chůzi a cyklistce (v souvislosti se zaváděním nízkoemisní zóny se to týká cca 44 tisíc školních dětí). Zároveň sleduje, aby ulice byly po všech stránkách bezpečné.

Partnery celého projektu jsou Agentura pro rozvoj města v Oslo, Institut Ekonomiky dopravy, Vzdělávací úřad a technologická a konzultační firma Capgemini Norge.

Aplikace Traffic Agent je nyní rozšířena po celém Norsku. O jejím zavedení se uvažuje i v Kanadě. Sama myšlenka přitom, zdá se, není ojedinělá. Podobnou aplikaci (bez konkrétního zaměření na děti) zkoušelo v roce 2016 nezávisle na tomto projektu například také finské město Espoo.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © Oslo kommune

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Celý článek zde


Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky. Diskuse se odvinula od nového projektu v Paříži: Kyvadlový spoj propojující Lyonské a Slavkovské (Austerlitz) nádraží po 130 m dlouhé dráze přes most Charlese de Gaulla začal jezdit 24. ledna 2017 a bude testován do počátku dubna 2017. Spoj zajišťují automatické elektrické minibusy typu EasyMile EZ10, stejné jako u finského projektu SOHJOA. Na rozdíl od Helsinek, kde jsou tyto minibusy nasazeny v běžném pouličním provozu, se v Paříži pohybují po vyhrazené dráze. Jde o jeden z kroků, jímž město Paříž reaguje na nepříznivé životní prostředí ve městě, včetně aktuální smogové situace.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Aplikace v Espoo pomáhá zjišťovat závady na městských komunikacích

9.11.2016 Rozmanité aplikace pro chytré telefony pomáhají usnadnit život obyvatelům chytrých měst – smart city – a jejich počet a zaměření se neustále rozvíjejí. Zajímavou aplikaci začalo v listopadu 2016 zkoušet finské město Espoo. S její pomocí mohou občané upozornit na závady na silnicích a cestách, jako například spadlé dopravní značení nebo vážné poškození vozovky. Celý článek zde
http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services