Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci

Elektrické autobusy pro město V

doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016

24. listopadu 2016

Výstaviště Praha-Holešovice

Akce již proběhla. Prezentace ke stažení a zpráva z konference je k dispozici zde.

Konference „Elektrické autobusy pro město“, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.

Předmětem konference jsou od samého začátku jednak nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. Organizátorem konference není konferenční agentura, nýbrž odborná konzultační firma udržující úzký kontakt s dopravci a jejich profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi.

               Pod záštitou:                                     Odborný garant:                            Hlavní partner:

                                                          

                            

               Partneři:

                                                                                          

                                                      

                       
               Mediální partneři:

                                                                               
                            

Program konference „Elektrické autobusy pro město V“:*

8:15 Prezence účastníků, pozvání na kávu

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Ing. Antonín Macháček, Sdružení dopravních podniků ČR

9:15 I. blok: Financování investic a rozvojových projektů pro elektrické autobusy

Podpora nákupu bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu z IROP
Mgr. Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Aktuální otázky projektů elektrických autobusů

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Financování  elektrobusů – vize  a obchodní potenciál
Ing. Jiří Patočka, ČSOB Leasing

10:50–11:30 Přestávka – občerstvení

II. blok: Nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti

Konektor pro rychlé dobíjení elektrických autobusů
Miloš Kamaryt, Multi-Contact

Dobíjecí infrastruktura pro městské elektrobusy - vznikající EU standard

Ing. Miroslav Kuželka, ABB

Volvo a elektromobilita
Ing. Radko Manda, VOLVO GROUP CZECH REPUBLIC

SOLARIS – významný evropský hráč v oblasti elektromobility (zkušenosti z provozu bateriových vozidel)
Adam Zielinski, SOLARIS

13:30–13:45 Přestávka na kávu


Nová bezemisní vozidla SOR  pro městskou dopravu
Bc. Jiří Daňsa, SOR Libchavy

Elektrické midibusy EVC a zkušenosti z provozu
Mgr. Jan Vejbor, EVC Group

Aplikace In Motion Charging v praxi – obsluha autobusových linek trolejbusy v Gdyni
Dr. Ing. Mikolaj Bartlomiejczyk, Politechnika Gdańska, Dopravní podnik Gdyně (PKT)

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu
Ing. Ivana Hurtová, Univerzita Pardubice, Dopravní společnost Zlín–Otrokovice

15:20 Shrnutí a závěr konference

*změna programu vyhrazena

Na konferenci je nutné se zaregistrovat e-mailem, který prosím pošlete  na info@proelektrotechniky.cz do 21. listopadu. Váš e-mail bude obsahovat celé jméno, adresu a organizaci, kterou na konferenci zastupujete. Bez těchto údajů nebudete na konferenci zaregistrováni. Přístup na konferenci získáte po obdržení potvrzení registrace na Váš e-mail. Zadané kontaktní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně. Vstupné na konferenci je pro zaregistrované účastníky zdarma.

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services