Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Videozáznamy našich přednášek ke smart city

               

Elektromobilita nejsou jen elektromobily

18.5.2022 Přednáška popisuje postavení mobility v rámci smart city a vysvětluje postavení elektromobility v rámci městské mobility, tzn. proč elektricky zejména ve městech a kdy je elektromobilita problém. Zahrnuje také příklady „jiné“ městské elektromobility z konzultační praxe (elektrické autobusy, elektrická užitková vozidla a elektroskútry či autonomní elektrické minibusy). Tato přednáška začíná ve 40. minutě (40:14) videozáznamu celé konference Efektivní elektromobilita ve smart city.

Přednášející: Jakub Slavík

Podívejte se zde:


Případové studie z implementace konceptu smart city

22.3.2022 Na čtyřech případových studiích z konzultační praxe ukazuje přednáška uplatnění „smart“ konceptu i v tradiční české vesnici, důležitost porozumění organizačním kulturám při přípravě projektu inovativních technologií, rozdíl mezi investičními a vývojovými či výzkumnými projekty a nutnost jejich odlišení a rozdíly mezi mýty a realitou v případě veřejného osvětlení. Tato přednáška začíná v 1. hodině 14. minutě (1:14:19) videozáznamu celé konference Smart city v praxi VII.

Přednášející: Jakub Slavík

Podívejte se zde:


Veřejná zeleň pro chytré město

22.3.2022 Přednáška ukazuje, jak správná organizace přípravy a realizace projektu veřejné zeleně může ušetřit významnou část městského rozpočtu a zároveň být šetrná k městské vegetaci. Upozorňuje přitom na časté chyby, které lze u projektů městské zeleně vysledovat. Tato přednáška začíná ve 2. hodině 42. minutě (2:42:40) videozáznamu celé konference Smart city v praxi VII.

Přednášející: Kateřina Slavíková

Podívejte se zde:


Nebojme se strategického řízení ani technické odbornosti 

18.5.2021 Prezentace představuje smart city v kostce plus praktické postřehy z analýzy strategií smart city a z průzkumu mezi MAS. Tato přednáška začíná ve 30. minutě videozáznamu celé konference Smart city v praxi VI.

Přednášející: Jakub Slavík

Podívejte se zde:


Metodika hodnocení suburbanizované krajiny

18.5.2021 Vhodně volená a dále vyhodnocená data o osídlení a krajině pomáhají v rámci strategie smart city řešit problém překotné suburbanizace, tedy neudržitelného rozrůstání městských periferií. Tato přednáška začíná v 1. hodině 5. minutě (1:05) videozáznamu celé konference Smart city v praxi VI.

Přednášející: Kateřina Slavíková

Podívejte se zde:


Rozumné Město, Smart Kocourkov a strategie smart city – praktické zkušenosti konzultantů

25.9.2020 Bude strategie smart city řídicím nástrojem a praktickým vodítkem pro další rozvoj města nebo pouze efektním, ale prakticky nepoužitelným artefaktem? Rozhodují manažerské zkušenosti, systémové myšlení i obyčejný zdravý rozum zpracovatelů, které nelze nahradit „smart folklórem“. S oběma přístupy se konzultanti setkali ve své praxi a zde je demonstrují na skutečných městech s fiktivními názvy.

Přednášející: Pavla Slavíková, Jakub Slavík

Podívejte se zde:


Problém „urban sprawl“ a jeho řešení v kontextu smart city a smart regionu

25.9.2020 Rozvoj mnoha měst je ohrožen jevem nazývaným „urban sprawl“ (česky též „sídelní kaše“), tedy překotným nekoordinovaným rozvojem zástavby, kdy je velmi rychle zabírána volná krajina satelitními městy, s řadou negativních dopadů na lidi, přírodu a městské finance. Proces suburbanizace, tedy vysídlování z center měst, je přirozený a nelze mu zabránit. Lze však předejít vzniku „urban sprawl“ díky vzájemné synergii mezi územním plánováním a konceptem smart city/smart region.

Přednášející: Kateřina Slavíková

Podívejte se zde:


Prezentace konceptu smart city pro Smart region Východné Slovensko

1.12.2017 Prezentace provádí konceptem smart city a příklady moderních technologií v jeho infrastruktuře, tedy v mobilitě, v energetice a službách a v informatice. Neopomíjí přitom ani finanční a společensko-ekonomickou stránku smart city.

Přednášející: Jakub Slavík

Podívejte se zde:


 Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českéhElektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

12.5.2022 Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů (na obyvatele měst doráží skrytý záškodník v podobě nízkofrekvenčního hluku konvenčních autobusů). V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.

Celý článek a publikace ke stažení zde


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services