Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt CityVerve: smart city Manchester využívá internet věcí

8.1.2016 Manchester, půlmiliónové průmyslové město v severní Anglii, je jedním z evropských smart cities. Pro praktické uplatnění tohoto konceptu chce využít především možnosti, které nabízí internet věcí a v této oblasti být ve Velké Británii na špičce. K tomuto cíli jde skutečně s vervou – napomoci mu má projekt CityVerve (doslova: městský elán či verva), který získal v prosinci 2015 spolufinancování od britské vlády ve výši 10 miliónů liber (cca 370 mil. Kč).

Internet věcí, tj. identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu, nabízí pro implementaci konceptu smart city široké možnosti při propojování a sdílení dat z nejrůznějších oblastí života občanů a návštěvníků města. Tomu odpovídá i široký záběr projektu CityVerve, který bude demonstrován na tzv. Manchesterském koridoru, čtvrti o rozloze 243 hektarů, kde žije 60 tisíc ekonomicky aktivních občanů a 72 tisíc studentů.

Internet věcí by se v jeho rámci měl uplatnit v následujících oblastech:

•    Podpora osob s chronickými dýchacími potížemi: Součástí CityVerve bude síť biometrických senzorů, která propojí pacienty se zdravotními službami.

•    Komunitní wellness, tedy zdravý život občanů: Součástí CityVerve bude rovněž síť senzorů umístěná v parcích, podél tras docházek do zaměstnání a škol, která bude sledovat soutěže občanů v rekreačních pohybových aktivitách.

•    „Upovídané“ autobusové zastávky: Zastávky se promění v bezpečná a příjemná místa vybavená službami občanům a nabízející zajímavé mobilní aplikace. Kromě toho budou poskytovat dopravcům online informace o cestujících čekajících na svůj autobusový spoj.

•    Inteligentní veřejné osvětlení: Jeho hlavním cílem je povzbudit občany k bezpečnému využívání alternativních forem dopravy, a snížit tak dopravní zácpy.

•    Bike-sharing: Cílem projektu je vytvořit centrální silniční komunikaci v Manchesterském koridoru jako oblast, kam smějí pouze autobusy a bicykly. Součástí bude i využívání nákladních elektrokol, zajišťujících rozvoz zboží na tomto koridoru.

•    Inteligentní monitoring kvality ovzduší: Stožáry veřejného osvětlení a jiné veřejné pozemní konstrukce a stavby budou osazeny senzory monitorujícími kvalitu ovzduší v různých místech a výškách. Informace budou zasílány osobám s dýchacími potížemi a zároveň umožní všem občanům vybírat si optimální trasu pro pěší chůzi z hlediska čistoty ovzduší.

Získaná data budou dána veřejně k dispozici pro další využití mimo Manchesterský koridor na území celé manchesterské aglomerace.

Projektové konsorcium je veřejně soukromým partnerstvím, které tvoří Magistrát města Manchesteru, dodavatel síťových technologií a služeb Cisco UK, vysoké školy University of Manchester a Manchester Metropolitan University, servisní společnost MSP, telekomunikační společnost BT, spolu s malými a středními inovačními firmami, fungujícími v oblasti mediálních technologií nebo provozování veřejných akcí.  

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde
SBB Reiseplaner: Švýcarské spolkové dráhy nabízejí aplikaci pro plánování cesty „od dveří ke dveřím“

6.2.2017 To, že cesta začíná u vlastních dveří (ne tedy na zastávce veřejné dopravy) a u jiných dveří zase končí, si uvědomuje stále více dopravců. Soustřeďují se pak i v osobní přepravě na to, čemu se v nákladní dopravě říká „logistický řetězec“ – tedy na usnadnění přepravy z východiska do cíle s využitím různých druhů dopravy. S řešením podporující tento přístup přicházejí v lednu 2017 Švýcarské spolkové dráhy (SBB), které nabízejí aplikaci SBB Reiseplaner. SBB Reiseplaner funguje v operačních systémech iOS a Android. Je založen na platformě Hafas od německé IT firmy HaCon. Hafas představuje univerzální aplikaci pro inteligentní systémy v hromadné dopravě, od plánování cesty po mobilní jízdenkové systémy a správu vozového parku.

Celý článek zde


MIT vytvořil dopravní model z údajů o poloze uživatelů mobilních telefonů

5.9.2016 Údaje o východiscích a cílech cest jsou nezbytným předpokladem pro plánování městské mobility, počínaje vedením linek městské dopravy a konče silniční infrastrukturou a jejím vybavením. Obzvláště to platí při realizaci konceptu smart city. Tradičním způsobem se takováto data získávají z průzkumů mezi obyvateli. Vědci z Massachusettského Technologického institutu (MIT) v USA ve spolupráci s automobilkou Ford Motor Company prezentovali na konci srpna 2016 odborné veřejnosti počítačový systém, který tato data získává ze záznamů mobilních operátorů o poloze volajících osob. Model byl aplikován na 3,5miliónovou aglomeraci Bostonu, hlavního města amerického státu Massachusetts. Celý článek zde


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. Celý článek zde


„Smart screens“ pro cestující na letišti Heathrow: inspirace pro smart cities

6.5.2015 V hale u příjmu zavazadel na londýnském letišti Heathrow v terminálu 2 byly v dubnu 2015 instalovány zajímavé informační panely: V reálném čase vedle sebe porovnávají ceny a aktuální jízdní doby taxislužby a letištního rychlovlaku Heathrow Express mezi letištěm a centrem města, resp. nádražím Paddignton, které je koncovou stanicí rychlovlaku. Cestující tak mají možnost se rozhodnout o volbě dopravního prostředku podle svých preferencí a aktuální situace v silničním provozu. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services