Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Bílé LED veřejné osvětlení a jeho nemilé důsledky

20.2.2017 Současným trendem ve světelných zdrojích pro veřejné osvětlení jsou LED svítidla používající bílé světlo s velkým podílem modré složky. To působí dojmem bílého dne, což se někomu třeba i líbí, ale má i „temnou“ stránku – je škodlivé pro lidi i městskou přírodu. V čem je problém, na to jsme se zeptali RNDr. Jana Hollana, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Pane doktore, jaký má vlastně vliv noční svícení na městskou vegetaci, zejména v parcích?

Nejprve si připomeňme, co víme z biologie:  Rostliny v různých zeměpisných šířkách přizpůsobují své vývojové fáze délce dne a noci, a tím i ročním obdobím. U nás se s klesající délkou dne adaptují na zimu – vidíme, že shodí listí.

Pokud tento rytmus narušíme, rostlinám to neprospívá. Vím například, že některé stromy blízko lamp, určitě platany a asi i akáty, na podzim včas nezežloutnou, ale listí jim opadá zelené, až přijde mráz. Nestáhnou si tak z listí užitečné látky do kořenů, jak by jinak, stejně jako všechny dřeviny s opadavými listy, učinily.

To je dostatečný důvod, aby před osvětlením silnějším než jeden lux byly chráněny veškeré stromy spadající pod památkovou ochranu.

Jde jen o intenzitu světla?

Důležitější než intenzita osvětlení země bývá směrování světla. Do korun stromů by nemělo jít přímo pokud možno žádné. Odraz od terénu by měl být minimalizován tím, že se svítí tak slabě, jak jen to v dané noční době jde. Obému může napomoci vhodně volená optika svítidel.

Má nevhodné svícení v městské vegetaci nevhodný vliv pouze na rostliny, nebo je jím postiženo i živočišstvo?

Hovoříme-li o městských parcích, neměli bychom živočišstvo pominout. To je, hlavně pokud jde o hmyz, nočním svícením ovlivňováno až do té míry, že v daném místě jeho populace vymře. Ideální městský park je neosvětlený či osvětlený jen malinko a jen někde, přičemž se svítí jen na cesty, ne do korun.

Jak ovlivňuje městskou vegetaci barevné spektrum ve veřejném osvětlení?

Je pravděpodobné, že stromy více vnímají modrou složku světla, a je to jeden z důvodů (ač slabší než jiné), proč se jí vyhnout. Nejméně škodlivé světlo by mělo mít naoranžovělý odstín „pc amber", tedy být bez modré složky a s potlačenou dlouhovlnnou červenou složkou.

A co vliv veřejného osvětlení a jeho zabarvení na lidi?

Škodlivý vliv nevhodného nočního svícení na lidi je poměrně dobře prozkoumaný. Například Americká lékařská asociace (AMA) vydala loni doporučení pro municipality ohledně vhodného výběru LED svítidel pro veřejné osvětlení. Tento dokument upozorňuje, že LED osvětlení s velkým podílem modré složky více oslňuje, a tím snižuje viditelnost, což může následně vést k dopravním nehodám. Modrá složka světla kromě toho způsobuje potlačování spánkového hormonu melatoninu (viz též experimenty s osvětlením v kabině letadel, pozn. red.). Odhaduje se, že bílé LED lampy mají v tomto ohledu až pětkrát větší dopad než běžné veřejné osvětlení. Nedávné rozsáhlé průzkumy ukázaly, že jasně bílé veřejné osvětlení v obytných čtvrtích má za následek kratší dobu spánku, nespokojenost s kvalitou spánku, nadměrnou ospalost, zhoršenou výkonnost během dne a obezitu. AMA pro snížení oslňování a ochranu interiéru také upozorňuje na nezbytnost vhodného clonění svítidel veřejného osvětlení, tak aby nesvítilo, kam nemá, a nekazilo lidské zdraví.

Zmíněný dokument zároveň upozorňuje také na škodlivost nevhodného osvětlení pro ostatní živočichy, nejen v lidských sídlech, ale také například u osvětlení v národních parcích.

Berme to tedy jako důležitou informaci i pro česká města i menší obce, u nichž je modernizace veřejného osvětlení v současné době jedním z nosných témat při jejich rozvoji a využívání moderních technologií.   

Děkuji Vám za rozhovor.

Jakub Slavík

Foto-portrét © Jan Hollan

Ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Projekt „Light up the dark“: inteligentní veřejné osvětlení zlepšuje život švédských dětí

5.5.2015 Jak známo, denní biorytmy lidí (i ostatních živočichů) řídí světlo. Bílé světlo s modrým barevným komponentem potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu, a pomáhá tak být bdělý a soustředěný. V zimním období je ho však nedostatek, což se projevuje i na lidské psychice a návycích. Vážným problémem je to v severských zemích, kde v tuto dobu zapadá slunce již velmi časně odpoledne. V kombinaci s různými „vymoženostmi civilizace“ to v konečném důsledku ohrožuje i zdravý duševní a tělesný vývoj dětí. Možnost, jak tomu čelit pomocí inteligentního veřejného osvětlení, ukázal výrobce Royal Philips v projektu „Light up the dark“ (Rozsviť tmu) ve švédské Uppsale. S výsledky projektu seznámil veřejnost v polovině dubna 2015. Celý článek zde


Madrid: největší projekt veřejného osvětlení na světě

5.1.2015 Jak byla v prosinci 2014 informována široká odborná veřejnost, největším projektem veřejného osvětlení na světě se stane probíhající kompletní obnova veřejného osvětlení ve španělském hlavním městě Madridu. Dodavatelem tohoto projektu je společnost Royal Philips. Projekt zahrnuje obnovu celkem 225 000 světelných zdrojů, včetně osvětlení ulic a hlavních tříd, parků a historických budov. 84 tisíc těchto svítidel budou představovat LED světelné zdroje vyrobené závody Philips ve Španělsku. Tyto světelné zdroje budou umístěny na 51 tisících nových kulovitých sloupech a na 33 tisících stávajících sloupech veřejného osvětlení. Zbývajících 141 tisíc svítidel budou účinné světlené zdroje jiného typu než LED, které rovněž dodá Philips. Celý článek zde


Project iCity: smart city Barcelona dostane LED veřejné osvětlení

10.6.2014 V květnu 2014 byl učiněn další krok v realizaci evropského projektu iCity, zaměřeného na praktické uplatnění konceptu „smart city“. Ve spolupráci mezi společností Philips a městem Barcelona dojde k náhradě klasického osvětlení LED svítidly u 300 světelných míst. Veřejné osvětlení kromě toho dostane nové řídicí technologie, vycházející z osvědčených produktů Philips LumiMotion a Philips CityTouch. Předpokládaným výsledkem této kombinace LED svítidel a inteligentního řízení by měla být 60% úspora elektrické energie spotřebované na veřejné osvětlení. Evropský projekt iCity, jakožto jeden z pilotních projektů konceptu „smart city“, využívá moderní technologie pro efektivní řízení základních životních funkcí města. Partnery tohoto projektu, který probíhá již od roku 2012, jsou města Barcelona, Bologna, Janov a Londýn. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services