Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Město Stavanger: chytrý svoz komunálního odpadu nejsou jen „chytré“ koše ve městě

30.11.2016 Na workshopu k problematice smart city, organizovaném norským velvyslanectvím v listopadu 2016 na VUT Brno, jehož se zúčastnili i zástupci naší redakce, byl mj. prezentován systém inteligentního svozu komunálního odpadu ve městě Stavanger v jihovýchodním Norsku. Tento zajímavý příklad ukazuje, že systém inteligentního svozu odpadu ve smart city nelze redukovat na pouhé „chytré koše na odpadky“, jak je to někdy prezentováno dodavateli příslušných technologií. Jinými slovy, udělat z „tradičního“ řešení „chytré“ řešení neznamená doplnit staré technologie a staré postupy o moderní informační technologie, nýbrž je zapotřebí změnit systém jako celek.

Stavanger má 133 tisíc obyvatel. Typickou obytnou budovou je čtyř- až osmipatrový dům s 20 až 250 bytovými jednotkami. Stavanger tedy není nepodobný řadě českých měst. Před změnami v odpadovém hospodářství byly tyto bytové domy obklopeny hradbou kontejnerů na odpad, podobně jako v mnoha českých městech. Od roku 2005 se začalo se změnami, zahrnujícími dva důležité kroky:

Prvním krokem bylo zavedení podzemních kontejnerů na odpad, vybavených monitorovacím systémem. Tento systém zahrnuje zařízení na kontejnerech a centrální server.

Kontejnery jsou vybaveny ultrazvukovými senzory pro měření jejich naplnění a anténou pro signál GPRS (síť používaná u mobilních telefonů GSM pro přenos dat a připojení k Internetu), spolu se zařízením typu key-fob pro zabezpečení přístupu do sítě. (Poznámka: Síť GPRS je používána i pro internet věcí především z historických důvodů. Sítě specializované pro tento účel a vytvářené na míru jeho potřebám, jako je SIGFOX, se rozvíjejí teprve v posledních letech.)

Potřebnou energii pro tato zařízení poskytují solární panely a baterie.

Každou noc vysílá každý kontejner na centrální server data o svém naplnění, teplotě a kapacitě svých baterií, spolu s dalšími hlášeními o zabezpečení nebo chybách. Na základě hlášení pak vyjíždějí do terénu vozy pro sběr odpadu. V centru města se k tomuto účelu používají malé elektrické nákladní vozy o celkovém, nestlačeném objemu ložného prostoru 2,5 m3. Tyto vozy vyjíždějí poměrně často, což vzhledem k bezemisnímu a nehlučnému pohonu nepůsobí obtíže – naopak je záruka, že v kontejneru bude vždy dost místa. Poblíž městského centra se nachází mezisklad na směsný odpad a kartony, kde se odpad stlačuje.

Druhým krokem je zavedení odvozu odpadu na vyžádání. Týká se to rozměrného odpadu, odpadu ze zahrady, textilního odpadu, skla a nebezpečného odpadu. Tuto službu si mohou objednat přes internetové rozhraní občané města a některé organizace. Při objednání odvozu jsou standardně k dispozici tři alternativní dny. Objednat tuto službu je možné i přes aplikaci na chytrém telefonu. O případných změnách ve svozu odpadu jsou občané stejným způsobem informováni. Podobně mohou i občané informovat město o mimořádnostech týkajících se svozu odpadu.

Možnosti využívání těchto aplikací jsou komunikovány přes média a sociální sítě. Občanům je také možné zasílat sms zprávy, aby nezapomněli připravit včas odpad k odvozu.

Jak vidět, chytré odpadové hospodářství tedy není jen záležitost „inteligentních“ kontejnerů. Zahrnuje celkovou změnu v řešení svozu odpadu při využití internetu věcí a jeho koncových prvků, elektromobility a systému komunikace města s občany pomocí internetu a mobilních sítí.  

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Stavanger kommune

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Aplikace v Espoo pomáhá zjišťovat závady na městských komunikacích

9.11.2016 Rozmanité aplikace pro chytré telefony pomáhají usnadnit život obyvatelům chytrých měst – smart city – a jejich počet a zaměření se neustále rozvíjejí. Zajímavou aplikaci začalo v listopadu 2016 zkoušet finské město Espoo. S její pomocí mohou občané upozornit na závady na silnicích a cestách, jako například spadlé dopravní značení nebo vážné poškození vozovky. Celý článek zde


Internet věcí: síť SIGFOX pokrývá 85 % území ČR

25.10.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu, je důležitým prostředkem jak pro rozvoj průmyslové automatizace, tak při rozvoji konceptu smart city. Pro potřebu internetu věcí je v ČR od počátku roku 2016 budována síť SIGFOX . V říjnu 2016 dosáhla tato síť na území ČR významného pokroku: celkem 85% pokrytí, což odpovídá zhruba stejnému podílu lidí, kteří mají v ČR k síti SIGFOX přístup. Bylo nainstalováno 177 stanic z celkem plánovaných 300. Celý článek zde


Projekt iCity: smart city Genova má osm aplikací usnadňujících život občanům

5.10.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále, představil v létě 2015 osm fungujících informačních aplikací v italském Janově (italsky: Genova), usnadňujících každodenní život občanům a návštěvníkům tohoto inteligentního města v nejrůznějších oblastech. Projekt iCity využívá moderní technologie pro efektivní řízení základních životních funkcí města. Partnery tohoto projektu, který probíhá již od roku 2012, jsou města Barcelona, Bologna, Janov a Londýn. Barcelona je vedoucím městem tohoto projektu. Mezi průmyslové partnery patří společnosti, jako CISCO nebo Albertis Telecom. Sektor výzkumu reprezentují organizace Citilab, Fraunhofer a UOC.  Celý článek zde


Projekt „Light up the dark“: inteligentní veřejné osvětlení zlepšuje život švédských dětí

5.5.2015 Jak známo, denní biorytmy lidí (i ostatních živočichů) řídí světlo. Bílé světlo s modrým barevným komponentem potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu, a pomáhá tak být bdělý a soustředěný. V zimním období je ho však nedostatek, což se projevuje i na lidské psychice a návycích. Vážným problémem je to v severských zemích, kde v tuto dobu zapadá slunce již velmi časně odpoledne. V kombinaci s různými „vymoženostmi civilizace“ to v konečném důsledku ohrožuje i zdravý duševní a tělesný vývoj dětí. Možnost, jak tomu čelit pomocí inteligentního veřejného osvětlení, ukázal výrobce Royal Philips v projektu „Light up the dark“ (Rozsviť tmu) ve švédské Uppsale. S výsledky projektu seznámil veřejnost v polovině dubna 2015. Celý článek zde


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. Mezi cyklistiku se zde řadí i bike-sharing elektrokol. Aspern Seesadt je nové multifunkční obytné centrum na severovýchodě Vídně v jejím 22. městském obvodu. Rozkládá se na ploše 240 hektarů a svůj název si vysloužilo od jezírka, které vzniklo naplněním bývalé pískovny spodní vodou a tvoří zde přírodní park. Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services