Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekty JIVE a JIVE 2: tři stovky palivočlánkových autobusů pro Evropu

13.2.2018 Od ledna 2017, tedy již rok, je v gesci Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) a s finančním přispěním Společného podniku pro palivové články a vodík (FCH JU) v plném proudu evropský projekt palivočlánkových autobusů JIVE. Od února 2018 se rozběhl jeho následovník, projekt JIVE 2. V rámci realizace obou projektů tak do ulic evropských měst vyjede téměř 300 palivočlánkových autobusů.

Cílem projektu JIVE (viz foto výše ze zahájení projektu) je přispět ke komercializaci palivočlánkových autobusů v Evropě prostřednictvím zkušeností z větších parků těchto vozidel, čítajících každý cca 10 – 30 autobusů. Za tímto účelem by v rámci projektu JIVE mělo být uvedeno do provozu celkem 139 palivočlánkových autobusů v 9 místech Evropy, zahrnujících Velkou Británii, Itálii, Dánsko, Lotyšsko a Německo.

Projekt JIVE potrvá do konce roku 2022. Jeho celkový rozpočet činí 113,6 mil €, tj. cca 2,9 mld. Kč, z čehož 32 mil. € (cca 816 mil. Kč) představují dotace z evropských zdrojů.

Stejný cíl jako projekt JIVE má i jeho následovník, projekt JIVE 2, v jehož rámci by mělo být uvedeno do provozu celkem 152 palivočlánkových autobusů ve 14 místech Evropy zahrnujících Francii, Německo, Island, Norsko, Švédsko, Nizozemí a Velkou Británii.

Projekt JIVE 2 potrvá do konce roku 2023. Jeho celkový rozpočet činí 224,5 mil. € (cca 5700 mil. Kč), z toho 25 mil. € (cca 640 mil. Kč) představuje dotace z evropských zdrojů.

Poznámka: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU), jehož prostřednictvím jsou tyto projekty spolufinancovány, je partnerstvím Evropské komise, průmyslových a výzkumných organizací pro rozvoj vodíkových a palivočlánkových technologií.

Celkem tedy oba projekty JIVE uvedou do provozu 291 palivočlánkových autobusů. Spolu s těmi, které jsou již nyní provozovány, tak v ulicích evropských měst bude po roce 2020 jezdit před 400 palivočlánkových autobusů. To je stále významně méně než elektrické autobusy s čistě bateriovými pohony, tedy bateriové elektrobusy, plug-in hybridní autobusy a parciální trolejbusy, jichž jezdí již dnes v Evropě více než tisíc a předpokládá se další významný nárůst (viz zpráva z konference Elektrické autobusy pro město VI a související prezentace). Je to nicméně již dost na to, aby zkušenosti z provozu vozových parků – tedy ne již jednotlivých prototypů – v reálných podmínkách a při odpovídající velikosti výrobních sérií významně napomohly komercializaci palivočlánkového autobusu jakožto produktu pro bezemisní městskou mobilitu.

A jaká je situace s palivočlánkovými autobusy v ČR?

Jejich provoz se prozatím stále omezuje na demonstrační projekt TriHyBus. Na jaře roku 2016 proběhla jednání o možném zapojení ČR do výše zmíněného projektu JIVE, tato jednání však skončila neurčitě.

O příčině této situace se lze pouze dohadovat. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví kulturní rozdíly mezi oběma profesními komunitami: českými „vodíkáři“, reprezentovanými především vysokými školami a výzkumnými organizacemi v čele s VŠCHT a ÚJV Řež, a dopravci provozujícími městské autobusy. Tyto dvě komunity prozatím, jak se zdá, nenašly společný jazyk, což bývá v manažerské praxi mnohem větší překážkou, než problémy v oblasti technologie nebo provozní ekonomiky.

Nicméně Národní akční plán Čistá mobilita s rozvojem palivočlánkové mobility pevně počítá. Na základě zpracovaných studií se kromě jiného v ČR předpokládá do roku 2025 vybudování dvanácti vodíkových plnicích stanic – první výzvy pro jejich podporu z Operačního programu Doprava byly avizovány již na jaro 2018. Je možné, že to bude impulsem k navázání na úspěšný, ale osaměný projekt TriHyBus.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © FCH JU

Další informace zde a také zde a také zde

 Přečtěte si také:

Veřejná vodíková plnicí stanice na letišti Orly usnadní provoz pařížských palivočlánkových taxi

10.1.2018 Projekt palivočlánkových vozů taxi v Paříži získal v prosinci 2017 důležitou podporu v oblasti plnicí infrastruktury. K plnicí stanici v ulici Cours Albert 1er, na veřejném parkovišti Pont de l’Alma, která tyto vozy zásobuje vodíkem, přibyla další veřejná plnicí stanice na letišti Paříž Orly. Jde o vůbec první vodíkovou plnicí stanici na francouzském letišti.

 Celý článek zde


Reportáž Smartcityvpraxi.cz: odpoledne s autonomním minibusem v Bad Birnbachu

2.1.2018  O zahájení provozu autonomního elektrického minibusu v Bad Birnbachu provozovaného německými státními drahami (Deutsche Bahn, DB) byli již čtenáři našich portálů informováni. Čas mezi svátky na konci roku 2017 využila naše redakce k tomu, aby se na tento bezesporu zajímavý projekt podívala blíže a podělila se o dojmy a postřehy, které člověk nezíská, pokud si věc neprohlédne na vlastní oči.

Celý článek zde


Jak se daří palivočlánkovým autobusům v USA: zajímavosti ze souhrnné zprávy NREL z listopadu 2017

20.12.2017 V listopadu 2017 publikovala americká agentura National Renewable Energy Laboratory (NREL) souhrnnou zprávu o stavu a provozu palivočlánkových autobusů v USA za období od srpna 2015 do července 2016. Pokračuje tak v sérii hodnoticích ročních zpráv a navazuje na obdobnou zprávu z ledna 2017. Tento článek dále obsahuje některé zajímavé údaje z uvedené zprávy.

Celý článek zde


Drahý pokus, nebo vozidlo budoucnosti?

18.12.2017 Odborný časopis Fleet, specializovaný magazín pro správu a řízení vozových parků, zveřejnil ve svém čísle 6/2017 pod názvem „Drahý pokus, nebo vozidlo budoucnosti?“ článek Jakuba Slavíka, zabývající se palivočlánovými pohony vozidel a hodnotící jejich příležitosti a omezení. Článek tak věcně, bez předsudků a bez přikrašlování, představuje tento perspektivní směr v elektromobilitě profesní komunitě správců firemních vozových parků.

Plné znění článku je k dispozici zde


Trh elektrických autobusů prožívá „velký třesk“, omezují ho finance: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město VI“

23.11.2017 Dne 22. listopadu 2017 se v Praze již pošesté konala konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců dopravců, municipalit, průmyslu, škol a dalších zainteresovaných osob a organizací, byla pořádána opět jako součást mezinárodního veletrhu Czechbus pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR.

Celý článek zde
Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services