Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart city Oslo: inteligentní dopravní systémy, elektromobily i palivočlánkové autobusy

4.12.2015 Koncem listopadu 2015 pořádalo Norské velvyslanectví v Praze pod názvem Smart City – Green City seminář věnovaný norským zkušenostem z implementace konceptu smart city, na nějž pozvalo i zástupce naší redakce. Mezi jinými zde byla prezentována i koncepce čisté mobility ve smart city Oslo, hlavním městě Norska s více než 600 tisíci obyvatel. Tato koncepce velmi názorně ukazuje propojení bezemisní dopravy v různých oblastech městského života spolu s inteligentními dopravními systémy v rámci pilíře smart city „inteligentní mobilita“.

Základem dopravní strategie v tomto smart city je vytvořit pohodlný a zároveň ekologický systém městské mobility. Toho je docilováno kombinací

•    podpory cyklistiky a pěší dopravy,

•    rozvoje elektromobility v podobě bateriových elektrických vozidel a palivočlánkových autobusů,

•    zavádění inteligentních dopravních systémů.

Město postupně vytváří příznivé podmínky pro chodce a cyklisty, které by zvýšily podíl cyklodopravy ze současných 8 % na dvojnásobek a zároveň docílily, aby pěší a cyklistická doprava tvořily polovinu veškeré městské mobility.

Při rozvoji elektromobility se město angažuje v několika významných oblastech:

Při rozvoji individuální elektromobility jde město příkladem. Do roku 2016 plánuje nahradit park svého cca tisíce osobních automobilů elektromobily. Zároveň se snaží usnadnit nabíjení elektromobilů a snížit riziko neplánovaného čekání u veřejných nabíjecích stanic. Těch je dnes v Oslo několik set včetně soukromých stanic, rovněž podporovaných z rozpočtu města. Město nyní přistupuje při podpoře nabíjecích stanic pro elektromobily ke koncepci „multi-charging“, tedy k možnosti vícenásobných připojení v nabíjecích místech.

Oslo je kromě toho zapojeno do evropského projektu užitkových vozidel FREVUE, podobně jako například nizozemský Amsterodam a další evropská města. V Oslo jsou v rámci tohoto projektu provozována od roku 2014 čtyři elektrická užitková vozidla typu Peugeot Partner Electric (viz foto vpravo) jakožto součást strategie města k 50 % snížení emisí z městské nákladní dopravy. K pohonu tohoto elektromobilu souží 47kW elektromotor od Mitsubishi. Trakční baterie o kapacitě 22,5 kWh dávají vozidlu dojezd na jedno nabití cca 150 – 170 km, v městských podmínkách plně dostačující. Tato bezemisní nákladní doprava je schopna zajistit nepřetržitou dodávku zboží, a propojuje tak ekologické cíle s efektivním fungováním zásobování ve městě. Nejde tedy jen o samotné zavádění vozidel s bezemisním pohonem, ale také o jejich účinnou integraci do městského plánu logistiky.

Od dubna 2013 rovněž slouží městské dopravě v Oslo park pěti palivočlánkových autobusů, (viz foto níže) jako součást evropského projektu CHIC (podrobnosti k tomuto projektu viz studie „E-mobilita v MHD“). Jde o 13,2m palivočlánkový autobus typu Van Hool A330 Fuel Cell, vybavený jako zdrojem energie palivovým článkem Ballard o výkonu 150 kW. Jako palivo používá plynný vodík o tlaku 35 MPa, umístěný na střeše v sedmi nádržích o celkovém objemu cca 35 kg. Palivový článek doplňují 100kW lithium-iontové baterie pro vyrovnávání výkyvů ve spotřebě energie. Tyto palivočlánkové autobusy vykazují, navzdory severskému klimatu, velmi vysokou míru spolehlivosti přesahující 92 %. Denně tyto autobusy ujedou cca 250 km na městských a příměstských linkách. Za provoz palivočlánkových autobusů zodpovídá městská dopravní organizace Ruter; fakticky je provozuje společnost Unibuss, jeden ze čtyř soukromých dopravců zajišťující na smlouvu s Ruter autobusovou dopravu v Oslo.

Jako zdroj vodíku pro jejich provoz slouží elektrolyzér od Air Liquide umístěný v depu a využívající obnovitelné zdroje energie. Natankování plných nádrží autobusu vodíkem trvá v průměru 10 minut.

Součástí strategie města Oslo je rovněž možné nasazení bateriových elektrobusů. Organizace Ruter má v úmyslu během prosince 2015 vyjednat se soukromými dopravci (viz výše) podmínky, za nichž by měl testovací provoz probíhat v rámci jejich existujících smluv o veřejné dopravě.

Zefektivnění dopravy ve městě pomáhají v nemalé míře inteligentní dopravní systémy, především pak inteligentní parkovací systémy. Město odhaduje, že neplodným hledáním místa k zaparkování stráví řidič v průměru půl kilometru zbytečné jízdy, což při cca 100 parkovacích místech v jednom městském bloku dává 50 km zbytečné jízdy denně v jednom bloku (!). Inteligentní parkovací systémy kombinující senzory na parkovišti s navigačními systémy (viz fota níže) mají šanci tyto jízdy významně snížit.

Jako vyšší forma ITS město plánuje také využívání systému „connected vehicles“ (tedy komunikace M2M mezi vozidly navzájem nebo mezi vozidly a pevnou infrastrukturou) pro zlepšení městského provozu.

Uvedené technologie, tedy bezemisní vozidla a ITS, by měly kromě jiného usnadnit zavedení nízkoemisní zóny v centru Oslo, které je plánováno v roce 2019.

Vše je směřováno k naplnění základních strategických cílů města, jimiž je 50% snížení emisí do roku 2020 a z 95 % uhlíkově neutrální fungování města do roku 2050.

K realizaci těchto cílů v nemalé míře přispívají projekty podporující koncept smart city v rámci programu Horizon 2020, do nichž se město zapojuje a hodlá zapojovat. Pro případné české následovníky byly tyto možnosti prezentovány mj. na konferenci Elektrické autobusy pro město IV (viz prezentace firmy Allowance ke stažení) a budou rovněž předmětem zájmu na připravované konferenci Smart city v praxi.   

Jakub Slavík

Foto © Oslo kommune, CHIC

 Přečtěte si také:

OppCharge: Volvo a Heliox rozvíjejí evropský standard průběžného dobíjení elektrobusů

21.4.2017 Systém standardizovaného průběžného dobíjení elektrobusů OppCharge, jehož evropskými průkopníky jsou především elektrotechnické skupiny ABB a Siemens, získává dalšího významného dodavatele. Ve švédském Göteborgu, kde jsou již instalovány nabíjecí stanice od společností Siemens a ABB, přibyla v dubnu 2017 další, tentokrát od nizozemského výrobce Heliox. Jeho partnerem v tomto projektu je výrobce autobusů Volvo. Nabíjecí stanice je instalována ve výzkumné a vývojové základně společnosti Volvo v Göteborgu. Nabíjecí stanice Heliox je zde schopná dodat nabíjecí výkon do 450 kW, v blízké budoucnosti až 600 kW. Tento společný projekt je prezentován jako začátek spolupráce uvedených dvou firem, aniž by se tím některá z nich jakkoli uzavírala vůči spolupráci s jinými výrobci.

Celý článek zde


Norsko plánuje rozvoj elektrobusů, sází na standard OppCharge

6.4.2017 Norsko je jednou z evropských zemí, které aktivně rozvíjejí koncept smart city a čistou městskou mobilitu. Zároveň je to země s velmi proměnlivými klimatickými podmínkami, náročnými na spolehlivost používaných technologií. Smart city Oslo již provozuje park pěti palivočlánkových autobusů v rámci projektu CHIC. Nyní se k nim, jako první počin v oblasti bateriových elektrobusů, připojí také dva elektrobusy Solaris Urbino 12 electric s průběžným dobíjením Siemens podle evropského standardu OppCharge. Dva elektrobusy Solaris Urbino 12 electric, na něž byla na konci března 2017 podepsána dodavatelská smlouva, budou dodány na podzim 2017. Provozovány budou na frekventované lince 74 městské dopravy v Oslo mezi čtvrtěmi Vika a Mortensrud. Celý článek zde


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

3.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

Celý článek zde


Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde

Indukční dobíjení elektrobusů Bombardier PRIMOVE: 500 tisíc km, 98% disponibilita infrastruktury

28.2.2017 Indukční nabíjení u průběžně dobíjených elektrobusů má mnohá úskalí a jednu nespornou výhodu: je takřka neviditelné. Proto je o něj stále zájem mezi evropskými městy, která chtějí provozovat elektrobusy bez estetického dopadu pylonů kontaktního průběžného nabíjení. Jednou z hlavních technologií, které se rozvíjejí na evropském trhu, je nabíjení typu Bombardier PRIMOVE, provozované nyní na elektrobusových linkách v šesti evropských městech. V únoru 2017 zaznamenala tato technologie důležitý milník: Park elektrobusů s tímto způsobem průběžného nabíjení najel v součtu půl miliónu kilometrů. 

Celý článek zde

Projekt ZeEUS ve Stockholmu: elektrické hybridy Volvo přešly z demonstračního projektu do rutinního provozu

24.2.2017 Evropský demonstrační projekt elektrických autobusů ZeEUS, do něhož je zapojena i Plzeň, má oficiálně skončit v dubnu 2017. Jako první ze zúčastněných měst ukončil tuto demonstrační fázi Stockholm. 8 elektrických hybridních (či plug-in hybridních) autobusů Volvo převzal od ledna 2017 do rutinního provozu plně ve své režii dopravce Keolis. Ve Stockholmu je nasazeno 8 dvanáctimetrových elektrických hybridních autobusů Volvo 7900 Electric Hybrid o přepravní kapacitě 71 cestujících. Těchto autobusů bude například v Belgii jezdit v rutinním provozu na podzim 2017 více než sto, provozovány jsou i v dalších zemích a městech.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services