Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Město Värnamo: chytrá mobilita s elektrickými autobusy nejen do velkoměst

26.1.2017 Värnamo je méně než dvacetitisícové město v jižním Švédsku. I zde je však zájem o zavádění bezemisní a nízkoemisní veřejné dopravy. Město se rozhodlo tento problém vyřešit elektrifikací všech čtyř autobusů, které zde zajišťují městskou dopravu. Jak byla v lednu 2017 informována odborná veřejnost, od podzimu 2017 zde budou přes centrum města jezdit tyto autobusy elektricky.

Jako dopravní systém byla zvolena kombinace průběžně dobíjených plug-in hybridních (či elektrických hybridních) autobusů Volvo 7900 Electric Hybrid a nabíjecí infrastruktury od společnosti ABB, známá například z belgického města Namuru. Tento systém je rovněž předmětem probíhajícího standardizačního procesu.

Plug-in hybridní autobusy Volvo 7900 Electric Hybrid zde budou fungovat v plně bezemisním režimu na 70 % ujeté trasy. Po zbylou trasu bude autobus v hybridním režimu pohánět vznětový motor s  hydrogenovaným rostlinným olejem (HVO) jako palivem, čímž celková produkce uhlíkatých emisí klesne o 90 %.

Průběžné dobíjení výkonem 150 kW nebo 450 kW z pantografové konzole, spouštěné do ližin na střeše (viz foto), trvá cca 3 – 4 minuty. Automatická komunikace mezi vozidlem a nabíjecí stanicí během celého nabíjecího procesu probíhá po wi-fi síti.

Další podrobnosti uvedených autobusů a jejich nabíjecí infrastruktury lze nalézt v naší studii „E-mobilita v MHD“.  

Neméně zajímavý je obchodní model tohoto investičního projektu: Je řešen jako dodávka na klíč, kde finálním dodavatelem je společnost Volvo. Autobusový výrobce Volvo tedy bude zodpovědný za dodávku a funkčnost celého systému vozidlo-infrastruktura. Zároveň bude provozovat jeho údržbu za pevný měsíční poplatek, tedy ponese veškerá rizika spojená s případnou nespolehlivostí systému. To je možné pouze za předpokladu odzkoušených produktů, jakými zmíněné autobusy i jejich nabíjecí infrastruktura bezesporu jsou.

Vlastní dopravu bude provozovat regionální dopravce Nettbus.

Celý projekt elektrifikace autobusů zastřešuje město Värnamo a regionální dopravní agentura Jönköpings länstrafik. Projekt je součástí strategie vytváření „měst s růstem soustředěným na člověka“, tedy smart cities, do roku 2035 i pro menší sídla se 40 tisíci obyvateli nebo méně.

Projekt elektrifikace autobusů ukazuje integraci nového autobusového systému do celkové strategie městské mobility. Kromě investice do autobusů a jejich nabíjecí infrastruktury je jeho součástí také vytvoření samostatného jízdního pruhu pro autobusy na městských komunikacích, který umožní rychlejší a spolehlivější provoz těchto elektrických autobusů včetně potřebného času na nabíjení. Tím bude možné zvětšit frekvenci spojů a celkovou dostupnost městské dopravy. Vedení města si od tohoto projektu slibuje čtyřnásobný nárůst počtu cest uskutečňovaných městskou dopravou během tří let.  

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © AB Volvo

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Czechbus 2016 je za námi, ať žije Czechbus 2017 – samozřejmě elektricky

24.1.2017 „Samozřejmě že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin.“ Tak zní jedna z vět z nesmrtelného Jirotkova románu. Něco podobného by se dalo donedávna tvrdit i o elektrických autobusech a s odstupem času by to bylo tvrzení stejně úsměvné. Parky městských autobusů ve světě se zkrátka postupně elektrifikují. Není náhodou, že ocenění „nejlepší městský autobus roku“ si na posledním mezinárodním veletrhu IAA Nutzfarzeuge v Hannoveru poprvé v historii odnesl elektrobus, konkrétně od polského výrobce Solaris. A elektrické autobusy se předvedly i na veletrhu Czechbus 2016 v listopadu loňského roku, jehož součástí byla již tradičně také konference „Elektrické autobusy pro město V“, pořádaná provozovateli našeho portálu. Celý článek zde


Ohlédnutí za rokem 2016: chytrá města, elektromobilita a průmyslová automatizace pro životní prostředí i ekonomiku

Milí čtenáři,

právě uplynulý rok 2016 byl pro všechny, kdo usilují o lepší životní prostředí na naší planetě, ve znamení praktického naplňování závěrů 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21), jejímž výsledkem bylo přijetí mezinárodní smlouvy vytvářející rámec pro přechod na odolné a nízkouhlíkové společnosti a ekonomiky. Svou troškou do mlýna k tomu, odvažuji se tvrdit, přispěly i naše portály a naše konzultační a osvětová činnost.

Celý článek zde


Elektrobusy pomohou Nottinghamu při zavádění bezemisní zóny

19.1.2017 Jedním z evropských měst, které provozují ve větším rozsahu bateriové elektrobusy, je anglický Nottingham, třísettisícové průmyslové město hlásící se ke konceptu smart city. Elektrobusy zde začali zavádět od roku 2012 a až do konce roku 2016 tvořilo jejich park 45 elektrobusů od čínského výrobce BYD (viz foto), známých i ze zkušebního provozu v Ostravě. Od ledna 2017 se park elektrobusů v tomto městě rozrostl o dalších 13. Na městské autobusové síti Link Bus tak nyní jezdí celkem 58 těchto dvanáctimetrových elektrobusů. Dosavadních 45 elektrobusů BYD najezdilo v Nottinghamu až dosud 1 milión mil, tedy cca 1,6 mil. km.

Celý článek zde


Severní Brabantsko má největší park kloubových elektrobusů

11.1.2017 Pravděpodobně největší park 18metrových kloubových elektrobusů má od prosince 2016 nizozemská provincie Severní Brabantsko. Dvě sousední města Eindhoven a Helmond zde uvedly do provozu na svých linkách MHD celkem 43 elektrobusů  VDL Citea SLFA-180 Electric. Elektrobusy provozuje dopravní společnost Hermes, člen globální dopravní skupiny Transdev. 18,1m elektrobus VDL Citea SLFA-180 Electric je po celé délce plně nízkopodlažní a pojme až 48 sedících a 110 stojících cestujících (v provedení pro Severní Brabantsko se hovoří o kapacitě 125 cestujících). K jeho futuristickému designu, označovanému výrobcem jako BRT (bus rapid transit), patří aerodynamický tvar, velmi široké dveře a LED osvětlení umožňující viditelnost za všech světelných podmínek. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services