Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci

„Smart city v praxi IV“

s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

doprovodný program veletrhu AMPER 2019

19. března 2019 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro

Akce již proběhla. Podrobná zpráva z konference včetně prezentací ke stažení je zde.

Již čtvrtý ročník konference „Smart city v praxi“ organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, spoluautor aktualizované verze oficiální metodiky smart city pod MMR ČR a autor úspěšné knihy  Smart city v praxi. Konference je určena pro zástupce měst, městských služeb a veřejných organizací, účastní se jí každoročně také zástupci průmyslu a škol. Záštitu této konferenci již předběžně přislíbilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na této konferenci představí aktualizovanou verzi oficiální metodiky smart city.

Konference „Smart city v praxi“ se těší každoročně velkému zájmu, a to jak u představitelů měst, městských služeb a dalších organizací veřejného sektoru, tak mezi zástupci průmyslu a škol. Zpráva o předchozím běhu konference včetně fotografií je k dispozici zde

Konference využívá odborné zkušenosti organizátorské firmy v oblasti smart cities a také poznatky z průběžného sledování a analýzy informací o smart city a souvisejících moderních technologiích ve světě, jakožto nosných témat portálů Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz. Hlavní přidanou hodnotou této konference, pečlivě hlídanou odborným garantem a zároveň moderátorem konference, je vysoká informační úroveň prezentovaných příspěvků pro praxi.

Program konference bude rozdělen opět do dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Program konference*:

Příchod účastníků: NEJPOZDĚJI DO 8:45 HOD.

8:15–8:45 Prezence účastníků, pozvání na kávu

9:00 Zahájení konference

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

Mgr. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Podpora konceptu Smart Cities v ČR na úrovni státní správy - pohled MMR

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Chytrá obec – smart city selským rozumem
Chytré město a chytrá obec mají mnoho společného, proto je dobré porozumět oběma.

Wolf-Peter Zeplin, SMEV AG (Smart Mobility Evolution)
SMEV ONE Vector Technology for emergency mission vehicles in our cities/Vektorová technologie SMEV ONE pro vozidla záchranného systému v našich městech
Tato technologie umí řídit preference na křižovatkách (i v okolních ulicích) podle okamžité potřeby IZS, čímž zajistí bezpečný průjezd záchranných složek a zároveň nezpůsobí dopravní chaos v přilehlých oblastech.

Ing. Zdeněk Pokorný, VARS BRNO
Lepší data pro lepší dopravu ve městech
Dopravní informační centrum města a evidence komunikací s vyhodnocením jejich stavu pro plánování údržby a oprav.

Petr Semelka, EUROGREEN CZ
Praktické zkušenosti s elektrickými nákladními automobily Goupil
Tiše, spolehlivě a bez emisí ve službách města.
Reportáž o elektromobilech Goupil si přečtěte zde

Ing. Vladimír Zadina, Operátor ICT
Městská data: alfa i omega chytrých měst
Platforma Golemio – sběr, zpracování a využití dat pro všechny důležité funkce chytrého města.

Ing. Jan Klepiš, ČSOB
Finanční služby pro municipality a realizované projekty z oblasti Smart City
Chytré způsoby placení a chytré řízení peněžních toků ve smart city.

11:45 – 12:30 Přestávka na občerstvení

Lukáš Svoboda, MBA, E.ON Česká republika
Smart grids a další chytrá řešení pro města a obce
Energetická společnost E.ON jako partner českých měst na jejich cestě ke smart city.

Ing. Pavel Provazník, IoT.water, Ing. Pavel Karlík, starosta obce Předmíř
Chytré odečty vody v Předmíři – „Smart Village“ v praxi
Reálná implementace odečtových technologií pracující na bázi Internetu věcí pro obec Předmíř z Jihočeského Kraje.

Ing. Jaromír Klaban, TECO
Řídicí technologie Tecomat Foxtrot – zajímavé aplikace pro smart city
Foxtrot 2 – nová integrační platforma pro IoT, Smart City, Smart Grid a Smart House Prezentace realizací: infrastruktura nabíjení vozového parku velkého rozsahu; řízené veřejné osvětlení, biodynamické veřejné osvětlení; smart metering ve vodárenství; energetika domů s bateriovými úložišti.

Petr Vaněk, FLOWBOX s.r.o.
Smart city v praxi s platformou Flowbox
FLOWBOX je otevřená platforma pro efektivní dálkové řízení městských budov, veřejného osvětlení a dalších městských služeb.

Juraj Klein, AKAM s.r.o. a JDC, s.r.o.
Moderné technologie MEAN WELL v napájaní a riadení
Inteligentné technológie Smart timer dimming pre pouličné osvetlenie (toto riešenie nie je finančne náročné ani na infraštruktúru, lebo zdroj nie je nutné pripájať na žiadne riadenie, či stmievanie). KNX systémy pre moderné budovy.

14:00 Závěr konference
*změna programu vyhrazena

U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, kterou obdrží každý z účastníků. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Navíc zde naleznete rozhovor s Jakubem Slavíkem o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu a marketingovém řízení. Věříme, že i pro Vás bude tato brožura zajímavou inspirací.                       

Pod záštitou:                 Odborný garant:              Ve spolupráci:    
                                        
         
 
Hlavní partneři:                            
                                                               
                                         

Partneři:                                           
                                                        
 

                                   
                                                     
                                  
                                        
                                                                                                         
Mediální partneři:


                                                                          

                   

Na tuto konferenci již není možné se registrovat. Registrace byla uzavřena z důvodu zaplnění sálu.

Akce již proběhla. Podrobná zpráva z konference včetně prezentací ke stažení je zde.

 Přečtěte si také:

Pokračuje „velký třesk“ elektrických autobusů, rozvíjejí se nové technologie, otazníky v ekonomice: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město VII“

22.11.2018 Dne 21. listopadu 2018 se v Praze konal sedmý běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizované firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Konference, které se zúčastnilo přes 160 zástupců dopravců, municipalit, průmyslu, škol a dalších zainteresovaných osob a organizací, byla pořádána opět jako součást mezinárodního veletrhu Czechbus pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. 

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Zpráva z konference „Elektrické autobusy pre mesto“: slovenská premiéra v Nitře představila aktuální problematiku elektrických autobusů v kontextu smart city

8.6.2018 V prvním červnovém týdnu hostilo slovenské smart city Nitra první slovenský autobusový veletrh BUS SHOW 2018. Hned první den veletrhu, 5. 6. 2018, ještě před jeho vlastním zahájením, jej uvedla konference „Elektrické autobusy pre mesto“, pořádané konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Tato konference navazuje na svoji českou verzi „Elektrické autobusy pro město“, která proběhla v uplynulých letech již šestkrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu Czechbus v Praze. Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy.

Celý článek zde


Konference Smart city v praxi III: česko-slovenské zkušenosti, smart city a smart regiony, nové technologie a nejistá budoucnost investičních dotací

22.3.2018 Dne 20. března 2018 opět proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2018 odborná konference Smart city v praxi III, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík, jehož odborná publikace Smart city v praxi byla rok po slavnostním křtu vyprodána v celém svém dvoutisícovém nákladu, byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR a slovenského města Nitry. Generálním partnerem konference byla automobilka Porsche Česká republika (elektromobily Volkswagen), hlavními partnery společnosti ČD - Telematika, TECO a VARS BRNO a partnery CETC Europe, ČSOB, E.ON, Eurogreen a Operátor ICT. Celý článek včetně prezentací ke stažení zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services