Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt ELIPTIC: elektrobusy v Oberhausenu využívají tramvajovou infrastrukturu pro čtyřpólové průběžné dobíjení

23.5.2017 V rámci evropského projektu ELIPTIC jezdí od října 2015 v pravidelném provozu na linkách 962 a 966 dva průběžně dobíjené elektrobusy. Zvláštností systému jejich dobíjení je, že využívají trakční infrastrukturu pro tramvaje – ne však pro přímé nabíjení z troleje, jako například elektrické minibusy ve Vídni (viz naše studie „E-mobilita v MHD“), nýbrž pro uzemněné čtyřpólové nabíjení. První výsledky tohoto zkušebního provozu byly oznámeny odborné veřejnosti začátkem května 2017.

Inovační projekt ELIPTIC (electrification of public transport in cities, tedy elektrifikace městské dopravy ve městech), který je součástí evropské iniciativy CIVITAS, probíhá v období od června 2015 do května 2018 pod koordinací města Brémy. Cílem projektu je rozvíjet nové koncepty a obchodní modely pro optimalizaci stávající infrastruktury a vozidlového parku elektrické veřejné dopravy, tak aby byla energeticky i finančně efektivnější. Do projektu je zapojeno celkem 11 evropských měst: Barcelona, Brémy, Brusel, Eberswalde, Gdyně, Lanciano, Lipsko, Londýn, Oberhausen, Szeged a Varšava.

Linka 966

Oba elektrobusy v Oberhausenu provozované v rámci tohoto projektu patří dopravci Stadtwerke Oberhausen GmbH (STOAG). Na lince 962 má elektrobus oběh 15,6 km, na lince 966 oběh 13,3 km. Obě linky jsou provozovány v 60minutovém intervalu, tak aby bylo možno každou z nich obsloužit jedním vozidlem. Elektrobusy najezdí denně na linkách v průměru 303 km (linka 962), resp. 204 km (linka 966).

Použité 12m elektrobusy Solaris Urbino 12 electric od polského výrobce Solaris Bus & Coach, který je jedním z partnerů projektu ELIPTIC, mají přepravní kapacitu 70 cestujících, z toho 24 sedících.  Pro Oberhausen jsou vybaveny pohonnou jednotkou ZF Hinterachse AVE 130 se dvěma asynchronními trakčními elektromotory o jmenovitém výkonu 110 kW, umístěných v nábojích kol. Jako zásobník energie slouží LiFePO4 trakční baterie o celkové kapacitě 200 kWh, jejichž dodavatelem je polská firma IMPACT.

Nabíjecí zařízení pro rychlé průběžné dobíjení výkonem 220 kW dodal polský dodavatel EKO Energetyka. Pro kontakt vozidlo – infrastruktura využívá pantografovou konzoli vztyčovanou ze střechy vozidla typu Schunk Smart Charging.  

Pro průběžné nabíjení touto technologií slouží dvě nabíjecí stanice. Obě jsou napojeny na tramvajovou trakční infrastrukturu, ale každá jiným způsobem:

Na lince 962 byla nabíjecí stanice u nádraží Oberhausen-Sterkrade napojena přímo na tramvajové trakční vedení (trolej) s podporou jednoduchého pylonu. Součástí nabíjecí infrastruktury jsou zde rovněž dva boxy. V jednom se nachází jistič a přepěťová ochrana, ve druhém řídicí jednotka pro rychlé nabíjení. Elektrická energie z trakčního vedení je k nabíjecí konzoli vedena sloupem vedení přes jistič a pylon nabíjecí stanice (viz foto níže).


Linka 962

Na lince 966 byl stejnosměrný proud pro rychlé nabíjení vyveden z tramvajové měnírny ve stanici Neumarkt (viz foto níže a také nahoře). Nabíjecí stanice zde využívá již existující středněnapěťové spínače, konvertorový transformátor a usměrňovač z měnírny. Veškerá infrastruktura pro nabíjení je umístěna v budově měnírny, a nebylo tudíž třeba zabírat další prostor dodatečnými budovami nebo kontejnery s vybavením.


Linka 966

Nabíjení probíhá v obou případech cca 10 minut.

A jaké jsou dosavadní provozně ekonomické a ekologické výsledky?

Každý z elektrobusů stál o cca 300 tisíc € (cca 8,1 mil. Kč) více než srovnatelný dieselový autobus. Tento rozdíl pomohl finančně vyrovnat dopravní svaz Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Další investici představovala nabíjecí infrastruktura – každá z obou stanic stála v průměru cca 500 tis. €, tedy cca 13,5 mil. Kč.

Průměrná spotřeba elektrobusů (trakční i netrakční) činí 1,5 kWh/km. Roční náklady na údržbu na obou linkách jsou udávány ve výši 2 tis. €, tedy cca 54 tis. Kč.

Elektrobusy jsou napájeny elektřinou nakupovanou od dodavatelů z obnovitelných zdrojů. Předpokládá se tak roční úspora 80 tun CO2 oproti dieselovým autobusům.

Celkové provozní zkušenosti s elektrobusy jsou velmi příznivé. Byly zaznamenány pouze drobné poruchy, s nimiž si rychle poradil technický personál. Problémy někdy působí parkování elektrobusu u nádraží při nabíjení z konzole na troleji, ale také kontakty dobíjení při nižších teplotách. Detailní zmapování pro případné následovníky si zaslouží proces interakce vozidlo – infrastruktura a její funkčnost a bezpečnost.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Stadtwerke Oberhausen GmbH

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Indukčně dobíjené elektrické midibusy v Milton Keynes: úspěšně od roku 2014

19.5.2017 V anglickém městě Milton Keynes bylo na linku MHD nasazeno během roku 2014 osm elektrických midibusů s průběžným indukčním dobíjením. Jak byla v květnu 2017 informována odborná veřejnost, park těchto elektrobusů od té doby spolehlivě slouží a týdně přepraví kolem 17 tisíc cestujících. Elektrobusy pro Milton Keynes (viz foto) vyrábí britský výrobce Wrightbus a jejich konstrukce je založena na standardním typu StreetLite, dodávaném v modelových variantách o délce 8,8–10,5 m.

Celý článek zde


OppCharge: Volvo a Heliox rozvíjejí evropský standard průběžného dobíjení elektrobusů

21.4.2017 Systém standardizovaného průběžného dobíjení elektrobusů OppCharge, jehož evropskými průkopníky jsou především elektrotechnické skupiny ABB a Siemens, získává dalšího významného dodavatele. Ve švédském Göteborgu, kde jsou již instalovány nabíjecí stanice od společností Siemens a ABB, přibyla v dubnu 2017 další, tentokrát od nizozemského výrobce Heliox. Jeho partnerem v tomto projektu je výrobce autobusů Volvo. Nabíjecí stanice je instalována ve výzkumné a vývojové základně společnosti Volvo v Göteborgu. Nabíjecí stanice Heliox je zde schopná dodat nabíjecí výkon do 450 kW, v blízké budoucnosti až 600 kW. Tento společný projekt je prezentován jako začátek spolupráce uvedených dvou firem, aniž by se tím některá z nich jakkoli uzavírala vůči spolupráci s jinými výrobci.

Celý článek zde


Norsko plánuje rozvoj elektrobusů, sází na standard OppCharge

6.4.2017 Norsko je jednou z evropských zemí, které aktivně rozvíjejí koncept smart city a čistou městskou mobilitu. Zároveň je to země s velmi proměnlivými klimatickými podmínkami, náročnými na spolehlivost používaných technologií. Smart city Oslo již provozuje park pěti palivočlánkových autobusů v rámci projektu CHIC. Nyní se k nim, jako první počin v oblasti bateriových elektrobusů, připojí také dva elektrobusy Solaris Urbino 12 electric s průběžným dobíjením Siemens podle evropského standardu OppCharge. Dva elektrobusy Solaris Urbino 12 electric, na něž byla na konci března 2017 podepsána dodavatelská smlouva, budou dodány na podzim 2017. Provozovány budou na frekventované lince 74 městské dopravy v Oslo mezi čtvrtěmi Vika a Mortensrud. Celý článek zde


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

3.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

Celý článek zde


Indukční dobíjení elektrobusů Bombardier PRIMOVE: 500 tisíc km, 98% disponibilita infrastruktury

28.2.2017 Indukční nabíjení u průběžně dobíjených elektrobusů má mnohá úskalí a jednu nespornou výhodu: je takřka neviditelné. Proto je o něj stále zájem mezi evropskými městy, která chtějí provozovat elektrobusy bez estetického dopadu pylonů kontaktního průběžného nabíjení. Jednou z hlavních technologií, které se rozvíjejí na evropském trhu, je nabíjení typu Bombardier PRIMOVE, provozované nyní na elektrobusových linkách v šesti evropských městech. V únoru 2017 zaznamenala tato technologie důležitý milník: Park elektrobusů s tímto způsobem průběžného nabíjení najel v součtu půl miliónu kilometrů. 

Celý článek zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován.
Knižní publikace, které souhrnně popisují koncept smart city a jeho zavádění v každodenní praxi, bylo dosud možné získat pouze ze zahraničí. To se nyní mění. Vydavatelství Profi Press s.r.o. vydává v březnu 2017 knížku Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, manažerského konzultanta a odborníka na problematiku smart city, který je zároveň provozovatelem našeho portálu.

Celý článek zde
http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services