Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty


Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

Srdečně Vás zveme na 12. ročník odborné konference

Elektrické autobusy pro město XII

22. listopadu 2023

doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2023, Výstaviště Praha-Letňany, Kongresový sál

Srdečně Vás zveme na již 12. ročník konference Elektrické autobusy pro město, která se bude konat 22. listopadu 2023 opět jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2023. Přijďte se informovat o aktuální situaci na českém trhu v oblasti elektrobusů a trolejbusů, včetně jejich komponent a infrastruktury, a zjistit současné možnosti financování této dopravy.

Konferenci Elektrické autobusy pro město, pořádá konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, jako zcela ojedinělou prezentační a vzdělávací akci i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Účast již přislíbil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které má financování této dopravy v gesci.

Podrobná náplň konference a jeho organizace budou postupně upřesňovány.


    Pod záštitou:                               Odborný garant:                                Ve spolupráci:
                                                                 

                                                                                           
                                                             
                        
 Partneři konference:
                         
                                                              
                                                  
                                            
             
                                                     
                       
                                                 
                                                                                                           
                 
               

                    
                                 
                                                                                                 

                    Mediální partneři:


                                                                                  
          


Program konference 22.11.2023:*

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

9:05 Mgr. Martin Chval, Sdružení dopravních podniků ČR
Slovo na úvod

9:15  Mgr. Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Financování nízkoemisních vozidel MHD a jejich infrastruktury z IROP

9:50 Mgr. Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) a jeho důsledky pro financování nabíjecí infrastruktury elektrobusů

10:15 – 10:25 Kávová přestávka

10:25 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Co nového ve světě elektrických autobusů od minulé konference

11:00 Ing. Martin Machek, ČEZ ESCO
Trendy v oblasti nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy

11:25 Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
Elektrifikace autobusové dopravy Dopravního podniku hl. m. Prahy

11:55 Doc. Dr. Ing. Mikolaj Bartlomiejczyk, Politechnika Gdańska, Dopravní podnik Gdyně (PKT)
Trolejbusove vrchní vedení jako IMC dobíjecí koridor: optimální řešení pro eBRT systémy

12:30 Diskuse, networking

*změna programu vyhrazena

Na konferenci se bude prezentovat společnost FAIVELEY TRANSPORT CZECH, která podporuje ekologická řešení pro přepravu ve městech. Můžete vybírat z celé řady chytrých řešení určených pro e-busy a trolejbusy od trolejbusových sběračů, přes pantografy s montáží na střechu e-busu nebo do nabíjecí stanice.

Společnost NANO POWER, partner konference, dodává bateriové systémy, které jsou zaměřené na velmi vysoký výkon, optimalizované pro desítky tisíc cyklů, dimenzované i pro nejnáročnější aplikace, s vysokým důrazem na odolnost materiálu a bezpečnost provozu. Řešení NANO POWER fungují v mnoha zemích po celém světě. Ve vysokozdvižných vozících a vozech těžké techniky, v prostředcích městské hromadné dopravy, u větrných a solárních elektráren.

Na konferenci se bude již tradičně prezentovat společnost PZK BRNO, která s dlouholetou tradicí dodává komponenty pro drážní průmysl a vozidla hromadné dopravy. Jedná se především o radiačně zesítěné kabely RADOX GKW švýcarského výrobce Huber+Suhner, kterého společnost PZK BRNO a.s. výhradně zastupuje. Antény Huber+Suhner pod označením SENCITY Rail, SENCITY Road a SENCITY Excel nabízí široké spektrum vysokoziskových, všesměrových / směrových antén pro použití na vlacích, tramvajích, trolejbusech a autobusech.


Na konferenci je nutné se zaregistrovat e-mailem do 16.11.2023, který prosím pošlete na info@proelektrotechniky.cz. Váš e-mail bude obsahovat celé jméno, adresu a organizaci, kterou na konferenci zastupujete. Bez těchto údajů nebudete na konferenci zaregistrováni. Přístup na konferenci získáte po obdržení potvrzení registrace na Váš e-mail. Zadané kontaktní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně. Vstupné na konferenci je pro zaregistrované účastníky zdarma.


 Přečtěte si také:

Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services