Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Nová vozidla údržby zeleně pro nový životní styl

Lidé z měst více „žijí venku“

18.1.2019 Za posledních deset let se mnohé změnilo. Je to patrno nejen ve vývoji technologie, ale také ve zvycích lidí. Nejinak je tomu u obyvatel velkých měst. Moderní životní styl a možná také zvyklosti těch, kteří se sem přistěhovali z menších měst a vesnic, je stále více lákají do městských parků a lesoparků. Zde, jak je patrno i z fotografie nahoře, tráví volný čas sportem nebo prostě odpočinkem.

Jenže jakýpak odpočinek, když za zády každou chvíli hlučí motor multikáry správců městské zeleně, starajících se o vyprazdňování odpadkových košů, zalévání, hrabání listí a další zahradnické práce, bez kterých se městská zeleň po celý rok neobejde.

To vše si již dlouho dobře uvědomují lidé z organizace Veřejná zeleň města Brna (VZMB), která – jak název napovídá – má na starosti správu městských parků, lesoparků, stromořadí a dalších zelených ploch v Brně. Těch má jihomoravská metropole opravdu dostatek – celkem 77,5 hektarů parkových ploch v devíti lokalitách, přes 17 tisíc stromů a téměř 4 tisíce městských záhonů.

Již před více než pěti lety proto začali uvažovat o nasazení vozidel s elektrickým pohonem. Problém byl v tom, že český dodavatelský trh v té době nenabízel vhodné řešení. Vlastně to byly jen přestavby vozidel se spalovacím motorem na elektrický pohon, jejichž vlastnosti – o celkovém vlivu na životní prostředí nemluvě – nebudily ve vedení VZMB přílišnou důvěru.

MEGA e-Worker – „babička elektro-multikára“

Zlom přišel v roce 2014, kdy se objevila na českém trhu „elektrická multikára“ MEGA e-Worker od francouzského výrobce AIXAM-MEGA. Jednu takovou si pořídila i VZMB. Tento malý nákladní elektromobil byl již od samého začátku konstruován jako elektrický a svými parametry, zejména vhodností do parků, úzkých uliček nebo na chodníky, vyhovoval nárokům údržby městské zeleně. Byl ovšem vybaven olověnými akumulátory. Ty nezaručovaly příliš dlouhý dojezd a vyžadovaly neustálé doplňování destilované vody. Po pěti letech provozu navíc postupně degradovaly natolik, že tento elektromobil dále nelze prakticky používat bez jejich výměny, přičemž finanční efektivnost výměny baterií je pro VZMB momentálně otazníkem.

Tato – viděno dnešníma očima – „babička elektro-multikára“ ve službách VZMB nicméně ukázala důležitou věc. Totiž, že cesta k elektrifikaci parku vozidel pro údržbu městské zeleně dává smysl pro provozovatele i pro občany města, kteří tichého pracanta s povděkem uvítali.

Goupil G4 a G5 – plnohodnotné malé nákladní elektromobily

V mezidobí (tedy v roce 2016) pořídila VZMB také dva repasované elektrické golfové vozíky E260, které používá dodnes pro úklid parků. Plnohodnotné elektrické multikáry pak nastoupily do služby VZMB v následujících dvou letech. Staly se jimi malé nákladní elektromobily Goupil G4 a Goupil G5 – viz foto níže:

V roce 2017 zakoupila VZMB po jednom od každého z nich, v roce 2018 dokoupila ještě jeden Goupil G5. První z nich je vlastně přímým následovníkem „babičky elektro-multikáry“ MEGA e-Worker, díky akvizici obou francouzských konkurentů, AIXAM-MEGA a Goupil, americkou společností Polaris Industries Inc. Jejich dovoz a servis v ČR zajišťuje společnost Eurogreen CZ, která se užitkovou elektromobilitou zabývá od roku 2010.

Goupil G4 (na fotografii vepředu) s homologací L7e, N1 slouží svým uživatelům již od září 2016. Je 1,2 m široký a 3,6 m dlouhý a uveze podle konkrétní konfigurace až 1200 kg maximální rychlostí 50 km/h. K pohonu slouží 10kW elektromotor, pohánějící přes diferenciál přímo nápravu. Jako zásobník energie zde slouží lithium-iontové akumulátory, které podle konkrétní sestavy dávají vozidlu praktický dojezd v rozmezí až 120 km.

Jeho mladší bratr Goupil G5 (výše na fotografii vzadu a na ostatních fotografiích níže) s homologací v kategorii N1 je o 30 cm širší. Také jeho motor, opět s bezpřevodovkovou konstrukcí, je o něco silnější – výkon 19,7 kW dává vozidlu rychlost až 70 km/h. Stejně jako model G4 má i G5 maximální nosnost 1200 kg. Dodává se především s lithium-iontovými bateriemi, 11,5kWh baterie pro dojezd 120 km nebo 19kWh baterie pro dojezd až 200 km.

Baterie u obou typů mají již dostatečnou kapacitu, takže s denním dojezdem do 50 km si u VZMB vystačí s nabíjením jedenkrát za 2 až 3 dny.

Prohlédněme si je trochu blíže.

Nu, u vozidel, jako jsou tato, nečekáme „ladné křivky“, „neopakovatelný zážitek z jízdy“ nebo rozmanité hardwarové a softwarové jemnosti, jimiž hýří osobní elektromobily a jejich folklór. Zde jde především o užitek v poměru k ceně, o jednoduchou obsluhu a údržbu a o přiměřené pohodlí řidiče během celodenní práce, zkrátka o celkovou praktičnost. Na to vše je u nákladních elektromobilů Goupil pamatováno od samého začátku.

Bezpřevodovková konstrukce umožňuje maximálně jednoduché řízení a prakticky žádnou údržbu.

Jednoduché řešení interiéru, palubní desky a ovládání „bez cingrlátek“ cílí na jednoduchou obsluhu. Pokud zahradník objíždějící parky zanese kabinu hlínou, prostě se dá na konci směny kabina vystříkat hadicí s vodou.  

Do parku i do lesa, na rovině i v kopci

Goupily slouží po celý rok při údržbě městské zeleně a v období vegetace, tedy od února do listopadu, pro zálivku. K ní je Goupil G5 u VZMB vybavený nádrží o objemu až 600 litrů vody s čerpadlem.

Služba u VZMB není pro elektrickou multikáru nijak jednoduchá. Kromě parkových cestiček si musí poradit i s kopcovitým lesním terénem. Třeba brněnský lesopark Wilsonův les na strmém úbočí rozhodně není místem pro dýchavičné lidi ani pro dýchavičné stroje a úzké, křivolaké lesní cesty otestují manévrovací schopnosti vozidla i jeho řidiče. Goupily a jejich řidiči však vše zvládají na výbornou a je patrno, že si navzájem rozumějí a fandí.

Stejně tak elektrickým multikárám fandí i Brňané. Jen někteří se snad zkraje polekali, když na ně zezadu „vybafl“ téměř nehlučný malý náklaďák. I na to se však pamatuje a v případě potřeby dávají o sobě elektrické multikáry vědět zvukovým signálem, který upozorní a přitom nevyleká.

Ekonomika pořízení a provozu

Pro pořízení těchto tří Goupilů využila VZMB investiční dotace z Národního programu životního prostředí. Připouští však, že při pořizovací ceně jednoho vozidla až 1,5 miliónu Kč to spíše bylo proto, aby město využilo i to málo, co stát nabízí. Na rozdíl například od elektrobusů (kde investiční dotace mohou pokrýt až 85 % z ceny a jejichž pořízení je v českých podmínkách na dotacích až na výjimky závislé) zde totiž dotace pokryjí jen cca 10 až 20 procent investice.  

Vyšší pořizovací cenu částečně kompenzují významně nižší náklady na provoz oproti dieselové variantě.

Úhrnem vzato tedy pořízení a provoz nákladních elektromobilů pro VZMB nestojí a nepadá na dotacích. Důvodem je tu především snaha o čisté ovzduší a nehlučný provoz jejich vozidel uprostřed městské zeleně, tedy o příjemné prostředí pro spoluobčany. K nim se přidávají příznivé provozní vlastnosti těchto elektrických multikár a provozní ekonomika, která je pro organizaci i bez cizí pomoci zvládnutelná.

Elektromobilita pro zeleň má směr a cíl

Tím ovšem pro Veřejnou zeleň města Brna elektromobilita nekončí.

Uvítala by například o něco větší a silnější elektrický nákladní automobil do 3,5 tuny, schopný provádět třeba zimní údržbu.

Velmi zajímavá by byla i možnost využít trakční baterie elektrického užitkového vozidla také jako zdroj energie pro pohon motorových sekaček. Jejich nepříjemný hluk obtěžuje okolí i samotnou obsluhu, ale prozatím není alternativa.

Obojí je výzvou pro dodavatelský trh i pro ostatní české správce městské zeleně. Protože kde je poptávka, objeví se dříve či později také nabídka. A příklad Veřejné zeleně města Brna ukazuje, že městská zeleň a elektromobilita si rozumějí.

Jakub Slavík pro Eurogreen CZ

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Kontakt Eurogreen CZ: tel. +420 412 379 115

info@eurogreen.cz

http://polaris-goupil.cz/

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services