Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt SOHJOA: automatické minibusy začaly zkušební provoz v Helsinkách

29.8.2016 Projekty zkušebního provozu automatických minibusů bez řidiče se v Evropě postupně rozšiřují. Po projektu CityMobil2 v několika evropských městech, minibusech ve švýcarském Sionu a nedávném představení londýnského projektu GATEway byl v polovině srpna 2016 v rámci projektu SOHJOA zahájen zkušební provoz automatických minibusů EasyMile EZ10 ve finském hlavním městě Helsinky.

Automatický minibus EasyMile EZ10 (viz foto) od francouzského výrobce Ligier je 3,9 m dlouhý a 2,7 m vysoký. Má přepravní kapacitu 6 sedících a 6 stojících osob – v rámci uvedeného projektu SOHJOA se využívá kapacita 9 míst. Asynchronní elektromotor mu umožňuje maximální rychlost 40 km/h a cestovní rychlost 20 km/h. Lithium-iontové (LiFeP04) baterie vystačí na 14 hodin provozu. Nabíjení baterií probíhá proudem 16 A při napětí 110 V – 230 V. K charakteristickým rysům tohoto vozidla patří obousměrný provoz – minibus tedy nemá jednoznačnou příď nebo záď a může se otáčet prakticky na místě.

Vozidlo se bezpečně pohybuje plně automaticky pomocí tří řídicích systémů:

Poloha vozidla je určena kombinací optických a laserových senzorů a diferenciální GPS (Poznámka: Diferenciální GPS pracuje na principu alespoň jednoho přijímače GPS signálu o známých souřadnicích, tzv. referenční stanice, která vyhodnocuje odchylky měření v systému GPS od skutečného stavu své polohy a vypočítává korekce.) Tato kombinace umožňuje hladký provoz bez ohledu na omezení v dopravní infrastruktuře, viditelnosti nebo povětrnostních podmínkách.

Vozidlo je dále vybaveno senzory detekujícími statické nebo pohybující se objekty a podle toho přizpůsobí svoji rychlost a dráhu tak, aby se jim bezpečně vyhnulo.

Třetím prvkem je takzvaný „bezpečnostní řetězec“ – nezávislý sled aktivit pro zabránění nehodě.

Park těchto vozidel může být pomocí k tomu určeného software řízen na dálku v reálném čase.

Vozidlo umožňuje provoz ve třech režimech:

Režim „metro“ představuje pohyb vozidla po předdefinované trase a jeho zastavování v každé ze zastávek na této trase.

Režim „bus“ znamená režim „metro“ se zastavováním na vyžádání cestujícího.

V režimu „metro“ a „bus“ může dráha vozidla buďto opisovat smyčku nebo vozidlo může jezdit po vymezené trase vpřed a vzad, resp. jedním nebo druhým směrem (viz výše).

Režim „on demand“ (na vyžádání) znamená pohyb vozidla jako bezobslužné taxi pomocí smartphonové aplikace.

V rámci finského projektu SOHJOA budou dva tyto automatické minibusy v podzimním období 2016 (resp. do prvního sněhu) ve zkušebním provozu ve městech Helsinky, Espoo a Tampere. Po zimním období bude zkušební provoz pokračovat. Pro první jmenovaný zkušební provoz vydal finský úřad pro bezpečnost silniční dopravy Trafi povolení pro jejich provozování na ulicích helsinské čtvrti Hernesaari (viz mapka níže).

Podobně jako u všech ostatních systémů automatických minibusů se i zde předpokládá, že tato vozidla budou sloužit jako doplněk, nikoli jako náhrada, klasické veřejné dopravy. Smyslem pilotního projektu je vytvořit platformu pro finský průmysl a organizace služeb pro vývoj nových produktů, které by sledovaly postupný vývoj ve městech a jejich požadavcích na inteligentní mobilitu v duchu konceptu smart city.

SOHJOA je jedním z projektů spolupracujících finských měst sdružených ve skupině 6Aika, spolufinancované z evropských strukturálních fondů. Projekt koordinuje Metropolia University of Applied Sciences. Dalšími partnery projektu jsou Aalto University, Forum Virium Helsinki, Finnish Geographical Institute a Tampere University of Technology (názvy zde uvádíme v anglické podobě prezentované finskými institucemi).

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto a obrázek © sohjoa.fi

Další informace zde a také zde a také zde

 Přečtěte si také:

ParkShuttle: nejstarší systém minibusů bez řidiče vkročí na veřejné komunikace

16.11.2016 Nejstarším provozovaným systémem automatických elektrických minibusů je ParkShuttle v nizozemském městě Capelle aan den Ijssel na předměstí Rotterdamu, který úspěšně funguje od roku 1999. Na rozdíl od aktuálních rozvojových projektů, jako je evropský CityMobil2 britský GATEway, švýcarský SmartShuttle nebo finský SOHJOA se tyto automatické minibusy pohybují po vyhrazené dráze. To se však brzy změní. Jak byla v listopadu 2016 informována odborná veřejnost, od roku 2018 bude tento systém dále expandovat. Přitom bude křížit trasy ve smíšeném provozu a za tímto účelem jsou nyní vyvíjeny a zkoušeny nové technologie. Celý článek zde


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEwayCelý článek zde


Projekt GATEway: automatická vozidla z letiště pro smart city

5.8.2016 Populace ve městech stárne – věková skupina osob starších 65 let roste rychleji než všechny ostatní věkové kategorie. Ve městech zároveň houstne dopravní provoz a s ním přibývají i dopravní nehody. Za 90 % z nich přitom může lidská chyba. Stárnoucím a méně pohyblivým občanům chytrých měst – smart cities, k nimž se řadí například Londýn, je třeba nabídnout vhodný a zároveň bezpečný doplněk ke stávající hromadné dopravě. To jsou hlavní východiska britského projektu automatických vozidel GATEway, představeného široké odborné veřejnosti v červenci 2016. Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services