Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt FREVUE: zkušenosti Stockholmu s veřejným zadáváním služeb ekologické smluvní dopravy

17.1.2017 Evropský projekt FREVUE je zaměřen na elektrifikaci městské logistiky a vytváření osvědčené praxe v této oblasti. Jedním z účastnických měst je i Stockholm, jedno ze švédských smart cities. Poznatky z tohoto projektu ukazují, že zavádění ekologických vozidel v městské logistice je nejen záležitostí dostupné dopravní techniky, ale také regulace dopravy a legislativy veřejných zakázek při zadávání dopravních služeb pro město. Zkušenosti Stockholmu v této oblasti byly proto v lednu 2017 publikovány v rámci projektu FREVUE jako „factsheet“ (volně přeloženo, metodický list) pod názvem „Environmental requirements in procurement processes City of Stockholm“, tedy „Ekologické požadavky v procesu veřejného zadávání města Stockholmu“.  

„Zeleným veřejným zadáváním“ se zde rozumí nákup produktů a služeb přátelských životnímu prostředí, výběr dodavatelů a stanovení ekologických požadavků ve smlouvě.

„Zelenými vozidly“ rozumí město Stockholm vozidla, používající zcela nebo zčásti elektrický pohon nebo vozidla se spalovacími motory používajícími jiné palivo než benzín, naftu nebo LPG.

Pro smluvní přepravní služby městským organizacím zaměřil Stockholm své zelené veřejné zadávání na tři oblasti, resp. segmenty přepravního trhu:

•    doprava nábytku a stěhování kanceláří pro školy, městské budovy, sociální bydlení apod.

•    rozvoz potravin do mateřských škol, škol a zdravotnických zařízení,

•    speciální přeprava osob, zahrnující školní minibusy a přepravu handicapovaných osob po stanovených trasách.

Při výběru a stanovení konkrétních zadávacích podmínek v těchto třech oblastech byly brány v úvahu jejich specifické charakteristiky co do struktury dodavatelského trhu, používané typy vozidel, zralost dodavatelského trhu z hlediska ekologických požadavků, životnost vozidel atd.

Aby dodavatelé měli dostatek času na splnění požadavků zeleného veřejného zadávání, nebyly tyto ekologické požadavky součástí kvalifikačních podmínek, nýbrž jejich splnění bylo vázáno na dobu podpisu smlouvy nebo na stanovené období po jejím podpisu.

Pro přepravu nábytku a stěhování kanceláří stanovuje zelené veřejné zadávání požadavek na splnění minimálně emisní normy Euro 5 u lehkých nákladních vozidel. Nově pořizovaná těžká vozidla pro tyto služby musí splňovat minimálně emisní normu Euro 6, resp. vyhovovat požadavkům na zelená vozidla ve smyslu výše uvedené definice.

Pro rozvoz potravin byl brán ohled na malé dopravce. Dopravcům s nejvýše pěti vozidly se podmínky nezměnily. Větší dopravci mají mít podle zeleného veřejného zadávání počet ekologických vozidel proporcionální velikosti svého parku: v parku 6 – 10 vozidel musí být alespoň jedno „zelené“ (ve smyslu uvedené definice), při 11 – 20 vozidlech tři „zelená“, při 21 – 30 vozidlech pět „zelených“ atd.  

U speciální přepravy osob musí vozidla pro 6 (resp. 8) cestujících podle zeleného veřejného zadávání splnit emisní limit 160 (resp. 190) gramů CO2/km nebo být schopná provozu na bionaftu nebo elektřinu. Aby byla dopravcům dána dostatečná volnost a nebyla omezována konkurence, vztahují se uvedené emisní limity nikoli k jednotlivým vozidlům, nýbrž jako průměr k vozovému parku používanému pro přepravní služby městu jako k celku.

Po aplikování těchto podmínek zeleného veřejného zadávání v dopravě město nezaznamenalo nárůst dodavatelských cen a jen několik málo dodavatelů v oblasti rozvozu potravin bylo vyloučeno pro nesplnění ekologických podmínek.

Pro případné následovníky má město Stockholm následující doporučení:

•    mít odvahu hledat inovativní řešení a zkoušet něco nového,

•    stanovit postupné požadavky, které umožňují dodavatelům realizovat potřebné změny,

•    stanovit své ekologické požadavky proporcionálně velikosti dodavatele tak, aby neomezovaly malé dodavatele,

•    stanovit ekologické požadavky jako smluvní podmínky, ne jako kvalifikační kritéria,

•    průběžně vyhodnocovat zvolené postupy a jejich účinky na dodavatelský trh.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Řím omezí vjezd turistických autobusů do centra, elektrobusy mají úlevu

15.12.2016 Jak již bylo mnohokrát řečeno, například v souvislosti se smart city Oslo, zavádění čisté městské mobility se neobejde bez regulací, příkazů a zákazů – člověk už je zkrátka takový, že sama dobrá myšlenka zpravidla ke změně návyků nestačí. Takovouto regulaci, která zároveň podpoří elektrickou dopravu, plánuje město Řím. Centrum Říma dnes trápí, kromě jiného, velké množství autobusů plných turistů nadšených pro pravěké památky, ale s menším pochopením pro samotné Římany i pro pohyb vlastními silami. Turistika je zkrátka průmysl, kde platí: náš zákazník – náš pán. Výsledkem je smog a dopravní zácpy v centru města. Celý článek zde


Iniciativa „E-Logistik in Graz“: užitkové elektromobily pomáhají rozvíjet smart city Graz

30.10.2015 Rakouský Graz (neboli Štýrský Hradec) je se svými 267 tisíci obyvatel po Vídni druhým největším městem Rakouska a stejně jako Vídeň se hlásí ke konceptu smart city. Logistická firma GO! Express & Logistik Süd GmbH spolu s městem Graz v této souvislosti představila veřejnosti v polovině října 2015 iniciativu s názvem „E-Logistik in Graz“. Jej součástí bylo zahájení provozu nové elektrické dodávky GO!-Elektro-Jumper vyvinuté slovenskou společností GreenWay Operator. Celý článek zde


Projekt FREVUE: TNT rozváží zásilky v Amsterodamu a Rotterdamu užitkovými elektromobily

16.7.2015 V rámci evropského projektu FREVUE nasadila koncem června 2015 světová zásilková společnost TNT na svoji rozvážkovou službu v Amsterodamu a Rotterdamu celkem sedm elektrických 3,5t užitkových vozů eDucato (viz foto) – čtyři pro Amsterodam a tři pro Rotterdam. Tato vozidla nahradí standardní dieselové dodávky, čímž ročně uspoří 24 tisíc litrů nafty, a tím emise v přepočtu 76 tun CO2 ekvivalentu.  Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services