Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

„Reverzní logistika“ ve Stockholmu pomáhá efektivnější a ekologičtější městské nákladní dopravě

10.3.2017 Stockholm je jedním z evropských smart cities zapojených do evropského projektu elektrifikované městské logistiky FREVUE. V rámci tohoto projektu je Stockholm aktivní při zkoušení organizačních a obchodních modelů zaměřených na snižování nepříznivých účinků nákladní dopravy ve městě. Po zkušenostech se „zeleným“ veřejným zadáváním dopravních služeb přichází Stockholm v únoru 2017 s testováním „reverzní logistiky“, tedy využíváním zmíněného elektrického vozidla zároveň pro rozvoz i pro svoz.

Prvním krokem je soustřeďování zásilek kurýrní služby Bring (tato společnosti je jinak rovněž zapojená do projektu FREVUE v norském hlavním městě Oslo) v podzemních garážích velké realitní společnosti Vasakronan na stockholmské třídě Mäster Samuelsgatan. Zde bylo vytvořeno tzv. konsolidační centrum, odkud jsou rozváženy všechny balíky a palety se zbožím do čtyř přilehlých čtvrtí Stockholmu. Předpokládá se, že k zásilkám služby Bring přibydou i zásilky od dalších dodavatelů. Díky fungování tohoto konsolidačního centra je možné ušetřit provoz jednoho nákladního vozidla.

Druhým krokem je propojení této rozvážky se svozem tříděného odpadu, prováděného podnikem městských služeb Ragn-Sells pomocí elektrického tahače Linde a přívěsu řady 127-02 (viz foto). Tento tahač uveze 2 tuny nákladu na korbě a zároveň utáhne přívěs o celkové hmotnosti 4,5 t. Díky svému bezemisnímu provozu má povolení k provozu na pěších zónách ve městě.

V rámci tohoto propojení provádí Ragn-Sells na jedné cestě zároveň rozvoz zásilek a svoz tříděného odpadu. Tím se jednak ušetří další cesty, a jednak je celý svoz a rozvoz bezemisní.

Tato iniciativa ohledně „reverzní logistiky“ prostřednictvím konsolidačního centra je nyní ve zkušební fázi, kdy se vzájemně slaďují potřeby a možnosti všech zúčastněných. Jak naznačeno výše, je zde spatřován potenciál dalších zefektivnění městské logistiky.

Do iniciativy „reverzní logistiky“ je aktivně zapojeno také vedení města Stockholm, které funguje v projektu FREVUE od jeho samého začátku v roce 2013. V rámci tohoto projektu funguje jako prostředník mezi jednotlivými účastníky a pomáhá jim rozvíjet potřebné obchodní modely. V této iniciativě spatřuje příležitost ke snižování ekologické zátěže ve městě, redukci silničního provozu i zlepšení pracovních podmínek řidičů.   

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © FREVUE

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Projekt FREVUE: zkušenosti Stockholmu s veřejným zadáváním služeb ekologické smluvní dopravy

17.1.2017 Evropský projekt FREVUE je zaměřen na elektrifikaci městské logistiky a vytváření osvědčené praxe v této oblasti. Jedním z účastnických měst je i Stockholm, jedno ze švédských smart cities. Poznatky z tohoto projektu ukazují, že zavádění ekologických vozidel v městské logistice je nejen záležitostí dostupné dopravní techniky, ale také regulace dopravy a legislativy veřejných zakázek při zadávání dopravních služeb pro město. Zkušenosti Stockholmu v této oblasti byly proto v lednu 2017 publikovány v rámci projektu FREVUE jako „factsheet“ (volně přeloženo, metodický list) pod názvem „Environmental requirements in procurement processes City of Stockholm“, tedy „Ekologické požadavky v procesu veřejného zadávání města Stockholmu“.

Celý článek zde


Město Stavanger: chytrý svoz komunálního odpadu nejsou jen „chytré“ koše ve městě

30.11.2016 Na workshopu k problematice smart city, organizovaném norským velvyslanectvím v listopadu 2016 na VUT Brno, jehož se zúčastnili i zástupci naší redakce, byl mj. prezentován systém inteligentního svozu komunálního odpadu ve městě Stavanger v jihovýchodním Norsku. Tento zajímavý příklad ukazuje, že systém inteligentního svozu odpadu ve smart city nelze redukovat na pouhé „chytré koše na odpadky“, jak je to někdy prezentováno dodavateli příslušných technologií. Jinými slovy, udělat z „tradičního“ řešení „chytré“ řešení neznamená doplnit staré technologie a staré postupy o moderní informační technologie, nýbrž je zapotřebí změnit systém jako celek. Stavanger má 133 tisíc obyvatel. Typickou obytnou budovou je čtyř- až osmipatrový dům s 20 až 250 bytovými jednotkami. Stavanger tedy není nepodobný řadě českých měst. Před změnami v odpadovém hospodářství byly tyto bytové domy obklopeny hradbou kontejnerů na odpad, podobně jako v mnoha českých městech. Od roku 2005 se začalo se změnami Celý článek zde


Iniciativa „E-Logistik in Graz“: užitkové elektromobily pomáhají rozvíjet smart city Graz

30.10.2015 Rakouský Graz (neboli Štýrský Hradec) je se svými 267 tisíci obyvatel po Vídni druhým největším městem Rakouska a stejně jako Vídeň se hlásí ke konceptu smart city. Logistická firma GO! Express & Logistik Süd GmbH spolu s městem Graz v této souvislosti představila veřejnosti v polovině října 2015 iniciativu s názvem „E-Logistik in Graz“. Jej součástí bylo zahájení provozu nové elektrické dodávky GO!-Elektro-Jumper vyvinuté slovenskou společností GreenWay Operator. Celý článek zde


Projekt FREVUE: TNT rozváží zásilky v Amsterodamu a Rotterdamu užitkovými elektromobily

16.7.2015 V rámci evropského projektu FREVUE nasadila koncem června 2015 světová zásilková společnost TNT na svoji rozvážkovou službu v Amsterodamu a Rotterdamu celkem sedm elektrických 3,5t užitkových vozů eDucato (viz foto) – čtyři pro Amsterodam a tři pro Rotterdam. Tato vozidla nahradí standardní dieselové dodávky, čímž ročně uspoří 24 tisíc litrů nafty, a tím emise v přepočtu 76 tun CO2 ekvivalentu.  Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services