Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

                  Pozvánka

           Srdečne Vás zveme na odbornou konferenci

        „Smart city v praxi IX“

s podtitulem

Jak chytře rozvíjet města a obce s pomocí moderních technologií a s ohledem na krajinu

19. března 2024 od 9 hodin

doprovodný program veletrhu AMPER 2024

Výstaviště Brno, pavilon E, sál S2

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

Již 9. ročník konference „Smart city v praxi“ se koná 19. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference „Smart city v praxi“ je svým obsahem zaměřena zejména na představitele municipalit a městských služeb a pokrývá širokou škálu moderních technologií a jejich uplatnění pro dosahování sociálních a ekonomických cílů měst.

Program konference „Smart city v praxi“ se bude odvíjet od tří technických pilířů smart city, ve kterých se zaměříme zejména na tato témata:
•    Inteligentní energetika a služby: energetické služby pro města a obce (např. financování projektu z úspor energie – EPC), problematika veřejného osvětlení, problematika obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky;
•    Informační a komunikační technologie: rozmanité senzorické systémy pro městské budovy a pro monitoring vnějšího prostředí, informační systémy pro správu měst a obcí a pro komunální služby;
•    Inteligentní mobilita: elektromobilita v městské logistice a službách – nákladní a užitkové elektromobily, rozvoj veřejné nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.
Nedílnou součástí konceptu smart city je zelená infrastruktura měst a obcí.

Program konference bude zahrnovat průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, nové technologie pro smart city – prezentace průmyslových partnerů konference, zahrnující nové produkty pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací (inteligentní městská energetika a služby, inteligentní městská mobilita, informační a komunikační technologie), a také příklady dobré praxe ve městech a obcích.

Obsah konference vychází ze základního pojetí smart city jakožto konceptu strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Důraz je přitom kladen na systematický přístup a strategický pohled. Realizace konceptu smart city zároveň často cílí na „neviditelnou infrastrukturu“ měst, jako například systémy pro efektivní správu městského a obecního majetku.  

   Pod záštitou:                                                          Odborný garant:               Ve spolupráci:

                                       
 
         Partneři konference:
                  
     
                                                                                                                                             
                                               
                                                                         

                                                                                      
 
                                                                                                      
                      
Mediální partneři konference:


                                                                                                                   

Program konference Smart city v praxi IX 19.3.2024

8:30 – 8:55 Prezence účastníků

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

9:10 – 9:30 PhDr. Věra Karin Brázová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
„Smart City: Od konceptu k realitě – nástroje a příklady z praxe“

9:30 – 10:00 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Inspirace i poučení z chyb českých smart cities – zkušenosti konzultanta
Rozbor problematické strategie smart city a ukázka systémového přístupu ke zpracování strategie. Příklady z praxe ukazují úskalí, kterým je třeba se vyhnout při implementaci konceptu smart city.

10:00 – 10:15 David Chleboun, Daimler Truck Česká republika
Využití elektrických nákladních vozidel v městských službách
Daimler Truck ČR je dovozcem nákladních vozidel Mercedes-Benz a Fuso a v nabídce má elektrická nákladní vozidla různých provedení. Přednáška se zabývá aktuálně dostupnými produkty pro město a komunální sféru a jejich praktickým využitím. O lehkém elektrickém nákladním vozidlu Fuso eCanter si můžete přečíst ZDE.

10:20 – 10:40 Dominika Dolakova, Cyclomedia Technology
Inteligentní plánování měst a správa majetku ve veřejném prostoru
Cyclomedia poskytuje data na úrovni ulic a vytváří digitální dvojče vašeho města. Umožňuje digitální navigaci po městě, kontrolu a hodnocení míst, aniž byste je museli fyzicky navštívit. Kromě toho lze automaticky identifikovat veškerý majetek, např. dopravní značení, semafory, lampy nebo parkoviště, a získat tak řadu informací.

10:45 – 11:10 Ing. Kateřina Totová, Consulting Services
Význam architekta a krajinářského projektanta pro městské plánování
Sdílení čerstvých poznatků ze studie veřejné zeleně pro město Říčany.

11:15 – 12:00 Přestávka

12:00 – 12:20 Mgr. František Kubeš, Ph.D., Město Brno
Brno – aktuální aktivity a projekty v oblasti chytrých měst

Prezentace/přednáška je zaměřena na představení aktivit a projektů statutárního města Brna v oblasti konceptu chytrých měst (smart cities). Kromě již zavedených budou představeny i ty nové a plánované. Příspěvek přednese Mgr. František Kubeš, Ph.D., vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Tento odbor má rozvoj konceptu chytrých měst ve své gesci.
         
12:20 – 12:35 Ing. Ondřej Šárovec, Operátor ICT
Mikro-mobilita ve městě a jak na ní
Mikro-mobilita je pojem, který zahrnuje různé způsoby osobní dopravy primárně bezemisními prostředky. Přínosem může být úspora času a zlepšení plynulosti dopravy. Tato přednáška popíše, jakým způsobem hlavní město Praha podporuje tento nový druh cestování.

12:40 – 13:00 Ing. Jaromír Klaban, TECO
Aktivní odběrné místo. Základní stavební blok efektivního energetického dispečinku Smart obce/města
Energetika svoji transformaci již začala a zrychluje. Letos už na každou 1/4hodinu. Po zavedení energo managementu ve smyslu měření a monitoringu lze už nyní zavádět energetický dispečink obce, města, kraje, energetického společenství, který řídí, predikuje a optimalizuje v rytmu 15 minut. Prostřednictvím Aktivních odběrných míst lze začít lze hned.

Diskuse, networking s partnery konference

*změna programu vyhrazena 


Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

 Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zdeModerní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services