Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

                    Pozvánka

                    Srdečne Vás zveme na odbornou konferenci

„Efektivní elektromobilita v organizacích IV“

               20. března 2024 od 10 hodin

doprovodný program veletrhu AMPER 2024

Výstaviště Brno, Kongresové centrum, sál Špilberk

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

Již 4. ročník konference o efektivní elektromobilitě se koná 20. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám. 

Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl,   správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.

Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty. Podobně elektrifikovaná průmyslová doprava vytváří příležitost pro nákladově efektivní a zároveň ekologické a klimaticky šetrné přemisťování hotových produktů a meziproduktů, a tím přispívá ke snižování výsledné uhlíkové stopy průmyslových odvětví.

               

                    Odborný garant:                                                                     Ve spolupráci:

                                                                                                                
                 
Partneři konference:
                   
                       
                   
                               
                                                                 
                                                                                  
                                                                                     
                 
Mediální partneři konference:


                                                                                                         


Program konference Efektivní elektromobilita v organizacích 20.3.2024

9:30 – 9:55 Prezence účastníků

10:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference


10:10 – 10:30 Ing. Martin Voříšek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Národní akční plán čisté mobility a podpora ze strany MPO

10:30 – 10:50 Mgr. Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR
Podpora čisté mobility z pohledu Ministerstva dopravy ČR, dotační výzvy OPD a aktualizace Národního akční plánu čisté mobility

10:50 – 11:10 Mgr. Dominica Tchaou, Ministerstvo životního prostředí ČR
Podpora elektromobility v gesci Ministerstva životního prostředí

11:10 – 11:40 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Elektromobilita v praxi – od problému k řešení, ne naopak
Elektromobilita může mít rozmanité podoby. S elektromobilitou je proto nejlépe začínat od jejích příležitostí a výhod při řešení praktických problémů, spíše než si pořizovat elektromobily jen kvůli PR. Výhody elektromobility se nejvýrazněji uplatní v městském prostředí nebo ve specifických provozních podmínkách.

11:45 – 12:00 David Chleboun, Daimler Truck Česká republika
Zkušenosti z provozu prvních elektrických nákladních vozů v ČR
Daimler Truck ČR je dovozcem nákladních vozidel Mercedes-Benz a Fuso. Aktuálně provozuje větší množství předváděcích elektrických nákladních vozidel, která testují zákazníci v různých druzích provozu. Přehled produktů a zkušenosti z jejich testování jsou shrnuty v přednášce. O lehkém elektrickém nákladním vozidlu Fuso eCanter si můžete přečíst ZDE.
O Mercedes-Benz eActros 600 pro dálkovou dopravu s akumulátorovým elektrickým pohonem si můžete přečíst ZDE.

12:00 – 12:45 Přestávka
 
12:45 – 13:00 Martin Schejbal, ČEZ 
Novinky z elektromobility od ČEZ - futurego

Představení nového futurego fleet management systému, chytrého dobíjecího kabelu a další zajímavé novinky a informace pro firmy.          
13:00 – 13:10 Ing. Silvester Buček, ejoin CZ s.r.o.
Nové sofistikované řešení pro firemní flotily, bytové domy i nabíjení e-busů a e-trucků

Představení produktů výrobce kompletního sortimentu nabíjecích stanic pro e-mobilitu.        

13:10 – 13:25 Mgr. Jan Vejbor, Český bateriový klastr
Hodnotový řetězec baterií v České republice – představení Českého bateriového klastru, z.s.
Z pohledu výstavby bateriových továren, tzv. gigafactories, zůstala Česká republika bílým místem na mapě Evropy. Přesto se zde nacházejí klíčové předpoklady a kompetence, aby tomu tak nebylo. ČBK a její členská základna pracuje na kultivaci místního hospodářství tak, aby zde bateriový průmysl působil a vytvářel přidanou hodnotu v rámci všech k němu potřebných kompetencí a z ČR se nestal pouhý koncový trh výrobků a služeb ze zahraničí.

13:30 – 13:45 Roman Bína, SAKO Brno
Dva roky za volantem elektrického popeláře
Zkušenosti přímo z provozu s plně elektrickým vozidlem pro svoz odpadu. Jak vypadá každodenní provoz a na co je potřeba myslet?

Diskuse, networking s partnery konference

Pozvání k prohlídce elektrického nákladního svozového vozidla SAKO Brno

Před Kongresovým centrem, kde se konference koná, bude vystaven nákladní automobil pro svoz odpadu, který je plně na elektrický pohon. Patří městské společnosti SAKO Brno a do brněnských ulic poprvé vyjel v srpnu 2022. Jeho předností je extrémně tichý chod, nízké provozní náklady, nulová závislost na fosilních energiích a ekologický provoz (viz foto).

 

*změna programu vyhrazena 


Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

 Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zdeModerní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services