Přečtěte si: Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Inteligentní nabíjení pro chytrá města

21.3.2022 Snaha po snižování klimatických dopadů dopravy vede jednak k širšímu uplatňování osobních a nákladních elektromobilů, a jednak k elektrifikaci městských autobusů. Se zvětšujícími se parky elektromobilů a elektrobusů vzniká potřeba inteligentního řízení spotřeby energie při jejich nabíjení, ať už v síti veřejných nabíjecích stanic, nebo v garážích firemních elektromobilů. Cíle jsou přitom vždy stejné: stabilita, bezpečnost a hospodárné fungování energetické soustavy. Odpověď na tuto výzvu nabízejí systémy inteligentního energetického managementu nabíjecí infrastruktury. Takovýmto systémem je HIGH-LEIT iNLM od společnosti Vivavis.

Energetika nabíjení elektromobilů a elektrobusů

Elektrická energie pro nabíjecí infrastrukturu v garážích elektrobusů a elektromobilů, případně pro jiná nabíjecí místa, je obvykle dodávána z distribuční soustavy vysokého napětí. Provozovatelé veřejných distribučních sítí omezují maximální smluvenou přenosovou kapacitu.

Na provozovatele nabíjecí infrastruktury, ať už je to dopravce, správce vozového parku nebo energetická společnost, která dodává nabíjení elektromobilů či elektrobusů jako službu, to klade následující nároky:

•    Je třeba distribuovat energii a monitorovat zatížení tak, aby okamžitá nabíjecí kapacita všech nabíjecích míst nepřekročila přenosovou kapacitu v napájecím bodě.

•    Dále je nutno monitorovat provoz a rozdělovat zátěž mezi nabíjecími stanicemi tak, aby nedocházelo k přetěžování dílčích prvků energetického hospodářství, jako jsou kabely a transformátory.

•    Provozovatel uzavřené distribuční soustavy je zároveň zodpovědný za bezpečnost osob a zařízení, dostupnost vaší sítě a stabilitu elektrické sítě.

Systém HIGH-LEIT iNLM a jeho prvky

Systém správy nabíjecích stanic HIGH-LEIT iNLM od Vivavis umožní tyto požadavky navzájem skloubit. Nabízí totiž komplexní přístup k řízení a monitorování, a následně k optimalizaci provozu sítě i nabíjecí infrastruktury a podpůrných procesů.

Po technické stránce je tento systém tvořen kombinací

•    programovatelných řídicích jednotek (PLC) v nabíjecích stanicích a v energetické síti, které sbírají potřebná data a zároveň umožňují ovládat jejich funkce,  

•    systému SCADA – software, který z centrálního pracoviště monitoruje nabíjecí stanice a energetickou síť a umožňuje jejich ovládání (viz foto nahoře).

Nabíjecí místa jsou připojena k integrovanému systému řízení nabíjecí infrastruktury prostřednictvím otevřeného datového protokolu OCPP 1.6 (tedy standardu, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma počítači). Tato sestava umožňuje jednoduché a efektivní řízení i monitorování uzavřené distribuční sítě a pomáhá zabránit překročení povolené napájecí kapacity.

Základní funkce systému HIGH-LEIT iNLM

Přímá kontrola sítě a jednotlivých nabíjecích stanic: Tento systém umožňuje monitorovat nabíjecí místa a sledovat nabíjecí proces, přitom zjišťovat a řešit poruchy i přetížení sítě. Je-li systém instalován v síti, která se teprve na dobíjecí stanice připravuje, umožňuje včas detekovat úzká místa.

Efektivní řízení nabíjení u jakékoli stanice: Normy EU stanovují, že nabíjecí stanice pro elektrická vozidla se jmenovitou hodnotou nabíjecího výkonu větší než 12 kVA musí mít k dispozici možnosti řízení a regulace nabíjení. Většina z nich dnes používá výše zmíněný datový protokol OCPP 1.6. Systém HIGH-LEIT iNLM se tak „domluví“ s většinou dodávaných nabíjecích stanic, napojí je na řídicí centrum a odtud sleduje a řídí jejich nabíjecí procesy.

Individuální programování nabíjecích stanic u výrobce: Programovat nabíjecí stanice systémem VIVAVIS lze také přímo u jejich výrobce. Vivavis k tomu může poskytnout veškeré potřebné programové vybavení.

Jaké problémy vyřeší HIGH-LEIT iNLM

Aktuální dostupnost nabíjecích míst v síti: Zeměpisná mapa zobrazuje všechna nabíjecí místa a ukazuje jejich dostupnost barvami semaforu. HIGH-LEIT iNLM také zaznamenává důležité informace, jako je stav a nabíjecí proud nabíjecího bodu.


Mapování a monitorování distribuční soustavy a veřejných nabíjecích stanic

Kapacita sítě nabíjecích stanic: HIGH-LEIT iNLM zaznamenává toky zatížení, agreguje je pro konkrétní nabíjecí bod a odesílá alarmy, pokud dojde k překročení limitů. Pokud by například další odběr energie přesáhl dohodnutou kapacitu, promítne se to do požadavku na nabíjení nebo na nabíjecí výkony. Podobně se systém zachová, pokud požadavek nabíjení narazí na úzké místo v kapacitě sítě.

Aktuální stav sítě a jednotlivých zařízení: HIGH-LEIT iNLM sleduje všechny systémové komponenty, hlásí problémy a pomáhá odstraňovat závady. Poruchy v síti jsou detekovány například ochranným zařízením a postižená sekce sítě je vypnuta. Integrované ovládací prvky zároveň nabízejí dálkové ovládání, a tím co nejrychlejší obnovu normálního stavu.

Rozúčtování nákladů dobíjení: HIGH-LEIT iNLM zaznamenává jednotlivé procesy účtování a pomáhá fakturovat uživatelům dobíjecích bodů nebo zkalkulovat náklady související s účetní jednotkou.

Načasování údržby a pohotové odstraňování závad: Systém HIGH-LEIT iNLM  lze dále doplnit nástrojem VIVAVIS 360° Asset Management (AM) pro správu majetku. Ten umožňuje efektivní prediktivní údržbu tím, že informace o aktuálním stavu a historii sítí a nabíjecích stanic promítá do konkrétních úkolů pravidelné údržby a okamžitě zajišťuje řešení nahodilých poruch.

Proč samostatný řídicí systém od Vivavis?

Většina velkých dodavatelů nabíjecích stanic dnes nabízí jako součást svého produktu také energetický management. Proč si tedy pořizovat takovýto systém zvlášť a proč právě od Vivavis?

Vestavěný systém nabíjecích stanic pozůstává z front-end systému, který se stará o dostatečné množství nabíjecí energie (regulátor energie) a back-end subsystému, který se stará o bezpečnou komunikaci na vyšší úroveň. Tyto dva subsystémy nabíječky však neumí vyhodnotit stav napájecí distribuční soustavy a skloubit jej s aktuálně požadovaným množstvím nabíjecí energie.

Připojený systém firmy Vivavis dokáže optimalizovat jak napájecí stranu tím, že například dočasně připojí doplňující trafostanici na pokrytí zvýšeného požadavku nabíjecí energie, tak zátěžovou stranu tím, že předá signál regulátoru v nabíječce na snížení požadovaného nabíjecího výkonu.

Přitom lze spolehnout na třicetileté domácí a zahraniční zkušenosti, na nichž toto řešení staví, i na kvalifikovanou technickou podporu českého zastoupení Vivavis.   

Vivavis

Foto © Vivavis

www.vivavis.com

 Přečtěte si také:

Brožura Příběhy chytrých pomocníků – 4. vydání

18.3.2022 U příležitosti naší konference Smart city v praxi VI vychází již čtvrté vydání brožury Příběhy chytrých pomocníků, kde je uveřejněn i výše uvedený článek . Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura. Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Čtvrté vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků je k dispozici zde


Kroměříž úspěšně provozuje dva diesel-hybridní autobusy Volvo

7.3.2022 Vozový park, kterým městská společnost Kroměřížské technické služby (KTS) zajišťují městskou hromadnou dopravu v Kroměříži, se v druhé polovině února 2022 rozrostl o druhý hybridní autobus od společnosti Volvo. První vůz stejného typu koupily KTS v roce 2021.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services