Přečtěte si: Komunitní energetika: příležitost, ale i riziko nerealistických očekávání

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Nabíjecí stanice v Oslu budou řízeny českým systémem ChargeUp

13.6.2023 Agentura pro životní prostředí norského hlavního města Oslo vybrala na začátku června 2023 české řešení ChargeUp na dodávku řídicího systému pro provozování dobíjecích stanic pro elektromobily. ChargeUp bude až do roku 2031 vzdáleně řídit a monitorovat více jak 2 300 veřejných dobíjecích bodů, které se aktuálně na území Osla nacházejí a všechny budoucí dobíjecí stanice, kterých přibývá 200 ročně.

ChargeUp

ChargeUp je jméno společnosti a zároveň řídicího systému.

Společnost ChargeUp zastřešuje komplexní dodávky nabíjecí infrastruktury na klíč včetně návrhu, projekce, dodávky a instalaci dobíjecích stanic, back-endového systému pro jejich správu, aplikace pro koncové uživatele a možnosti zpoplatnění veřejného dobíjení. Dodává také související služby, jako jsou údržba a servis dobíjecích stanic a zákaznická podpora v režimu 24/7.

Systém ChargeUp představuje komplexní softwarové řešení pro provozovatele dobíjecích stanic. Je to intuitivní back-endová platforma pro provozovatele, která umožňuje komplexní a efektivní řízení dobíjecích stanic.

Hlavní funkcemi systému ChargeUp jsou:

Správa nabíjecích stanic – evidence, řízení a komunikace se samotnými stanicemi. Evidence je prováděna ve standardizované struktuře a následná komunikace a servisní operace probíhají automaticky prostřednictvím standardních protokolů pro elektromobilitu (OCPP).

Správa zákazníků – evidence základních informací o zákaznících, přidělování autorizačních a platebních metod a sledování stavu jejich účtů včetně všech historických transakcí.

Platby & tarifikace – podpora platebního styku s koncovým zákazníkem včetně případné komunikace na platební brány. Klíčovou součástí modulu je nastavení a přiřazení cenových tarifů (triviálních i velmi komplexních) pro vyúčtování provedených nabíjení a rezervací. Součástí modulu je také poskytnutí fakturačních podkladů.

Nabíjení & autorizace – autentizace klienta proti evidovaným autorizačním metodám (RFID čip, zaměstnanecké karty, PIN kód voucheru a další) a podpora procesu nabíjení. V rámci správy nabíjení je možné vzdálené zahájení/ukončení nabíjení přes mobilní aplikaci nebo automatizované ukončení nabíjení v případě překročení nastaveného limitu pro daného zákazníka.

Rezervace – správa rezervací od koncových zákazníků. Základním prvkem je ad-hoc rezervace stanice, ke které jede zákazník nabíjet. Možným rozšířením je zavedení komplexnějšího rezervačního systému.

Smart Charging & Metering – toto řešení je připraveno na podporu chytrých metod nabíjení, ke kterým platforma ChargeUp využívá znalost širších okolností. Cílem je na základě posbíraných dat a predikovaných hodnot chování sítě a trhu s elektrickou energií maximálně optimalizovat průběh nabíjení.

Integrace a další rozvoj řešení – ChargeUp je průběžně rozšiřován o podporu dalších značek a typů nabíjecích stanic.

Oslo – hlavní město elektromobility

80 % nových automobilů prodaných v Norsku je dnes poháněno bateriemi. V loňském roce se v Norsku prodalo 80 % nových automobilů na elektrický pohon, čímž se země dostala na přední místo v přechodu na mobilitu poháněnou bateriemi. Prodej automobilů se spalovacími motory země ukončí již v roce 2025.

Norské hlavní město Oslo je považováno také za hlavní město světové elektromobility. Veřejná doprava, což zahrnuje tramvaje, autobusy a lodě, má být v Oslu plně elektrifikována do konce roku 2023 (viz odkaz na konci článku, pozn. red.).

V Oslu je vzduch znatelně čistší. Od roku 2009 se s nárůstem počtu elektromobilů hladiny oxidů dusíku a dalších škodlivých látek, které vznikají při spalování fosilních paliv a které způsobují smog a onemocnění, snížily o 30 %. Navíc je město tišší.

V roce 2030 hodlá být Oslo prvním zcela bezemisním městem na světě.

ChargeUp pro Oslo

Software ChargeUp CPO od léta 2023 nahradí jiné řešení, které ve městě Oslo doposud řídilo dobíjecí stanice.

Rozhodujícím kritériem pro volbu ChargeUp byla robustnost, škálovatelnost a funkcionalita nabídnutého řešení. Díky jeho zavedení bude mít zadavatel úplný přehled nad dobíjením. Zároveň bude moci stanice vzdáleně plnohodnotně obsluhovat.

ChargeUp je provozován v cloudu jako softwarová služba (SaaS). Díky své otevřenosti dokáže integrovat jakékoliv aplikace třetích stan. V případě oboustranné spokojenosti bude délka kontraktu až 8 let, tedy do roku 2031.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Dobrá praxe z Českých Budějovic: detekční a senzorické systémy (nejen) pro dopravu ve městě

12.6.2023 Detektory na silnicích, kamery, meteosystémy nebo dopravní informační a řídicí centrum. To vše má přispět ke zlepšení dopravy v Českých Budějovicích. Informoval o tom na začátku června 2023 server DotaceEU.cz, který je zastřešujícím portálem Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR.

Celý článek zde
Pařížské příměstské vlaky Transilien mají systém informování cestujících o obsazenosti v reálném čase

2.6.2023 Cestující v systému pařížských příměstských vlaků Transilien mají od konce května 2023 k dispozici systém informování o obsazenosti vlaků v reálném čase. Tento informační systém motivuje cestující, aby se ve špičkových časech rozmístili podle nástupiště tam, kde je vlak nejméně obsazený.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services