Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Reportáž Smartcityvpraxi.cz: na výletě s elektrobusy v Českých Budějovicích

7.3.2019 Od listopadu 2018 jezdí v centru Českých Budějovic flotila 11 elektrických midibusů. Nedalo nám to a jednoho odpoledne v březnu 2019 jsme se rozhodli podívat se na ně blíže z pohledu řadových návštěvníků jihočeské metropole. Elektrobusy (a ostatně celé České Budějovice) nám poskytly příjemný a zajímavý zážitek, ovšem klobouky konzultantů pro smart city a elektromobilitu jsme přitom tak docela neodložili – inu, zvyk je železná košile.

Elektrické midibusy v Českých Budějovicích

Nejprve několik technických a provozních zajímavostí o českobudějovických elektrobusech a jejich nabíjení.

Elektrobusy s označením Škoda 29 BB vycházejí z osvědčeného elektrického midibusu Solaris Urbino 8,9 LE, známého z mnoha evropských měst. Jedná se o nízkopodlažní midibusy s délkou 9 m s celkovou kapacitou 45 osob, z toho 21 sedících. Jako zásobník energie slouží 150kWh trakční baterie. S touto kapacitou dokážou podle výrobce ujet až 100 kilometrů. Českobudějovické elektrobusy se dobíjejí průběžně dvoupólovým pantografem z nabíjecího zařízení odpovídajícího úseku trolejbusové troleje (viz foto). Kvůli bezpečnosti tohoto neuzemněného způsobu nabíjení je takto řešený elektrobus vybaven galvanickým oddělením (tedy přenosem elektrické energie bez spojení vodičem) nabíjecího zařízení na střeše vozidla.

Od listopadu jezdí celkem 11 těchto elektrobusů na nově vzniklých linkách 21, 22 a 23, které zajišťují obsluhu historického centra města a jeho propojení se záchytným parkovištěm P+R v Jírovcově ulici (viz foto výše), nádražím, českobudějovickou nemocnicí a Havlíčkovou kolonií. Od záchytného parkoviště, kde je i dobíjecí stanoviště, odjíždějí elektrobusy na lince č. 23 v době hlavní poptávky po přepravě v desetiminutových intervalech. Po příjezdu do centra na historické náměstí Přemysla Otakara II (viz foto níže) pokračuje daný spoj jako některá z dalších uvedených linek dál. Navečer nebo o víkendech je interval jejich odjezdu delší. Na konečné k nemocnici nebo u Malého jezu přijíždějí elektrobusy s rozestupem 20 minut, protože tyto konečné si vozy střídají. Druhá nabíjecí stanice je za nemocnicí v Papírenské ulici. Přes noc jsou elektrobusy dobíjeny v depu v Horní ulici.

Investiční náklady 11 elektrobusů činí 142,5 miliónů korun. To odpovídá investici 13 mil. Kč na vozidlo. Z této investice je 85 % hrazeno z fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Nově vzniklé elektrobusové linky navazují na dopravní opatření ve městě, které omezilo parkování automobilů v centru. České Budějovice se tímto řešením přiblížily praxi mnoha evropských měst, například anglického Yorku, kde tiché a ekologické elektrobusy slouží na linkách mezi záchytným parkovištěm a historickým centrem.

Naše dojmy

Při příjezdu do Českých Budějovic snadno nalézáme záchytné parkoviště Jírovcova, kde i v době odpolední dopravní špičky nalézáme volné místo pro naši redakční škodovku. Opodál už čekají za sebou tři dobíjející se elektrobusy. První z nich se krátce poté přesune o pár metrů dále na nástupní zastávku. Nastupujeme a vyjíždíme na linku.

Zpočátku poloprázdný midibus se rychle zaplňuje, ale elektrobus není nikdy přeplněný. Starší a méně pohybliví cestující zůstávají ve snížené části, ti mladší nemají problém vyšplhat dozadu „na bidýlko“, nakolik jim to jejich tělesná výška umožní. Počáteční obavy, že elektrobusy nebudou dostatečně vytížené, se tedy rozhodně nenaplnily.

Zdá se, že volba částečně nízkopodlažního elektrického midibusu byla pro daný účel po všech stránkách optimální. Hbitě a tiše se proplétáme úzkými ulicemi a křižovatkami historického centra. Na zastávkách pak zvláště ti méně pohybliví pasažéři jistě oceňují pohodlný snížený nástup a výstup. Pobaveně také sledujeme, jak někteří cestující nejspíš nezaregistrovali, že v tichém elektrobusu je slyšet každé slovo od předních dveří až po zadní sedadlo, a cestou se tak nechtěně dovídáme řadu životních příběhů.

Před dojezdem na konečnou stanici linky 23 v centru upozorní informační systém elektrobusu na změnu čísla linky a možnost dalšího pokračování bez přestupu. Jediné, co tento přátelský informační systém snad trochu opomíjí, je skutečnost, že linka 23 ze záchytného parkoviště je bezplatná, zatímco ostatní dvě jsou již za plný tarif. Snadno by se tak mohlo stát, že cestující „zbytečně“ zaplatí již při odjezdu ze záchytného parkoviště (jako se to přihodilo nám), anebo naopak bude nechtě pokračovat bez placení i na „placeném“ spoji.

Historické náměstí Přemysla Otakara II má jednosměrně organizovaný provoz dokola a nacházejí se zde fakticky dvě zastávky. I na první zkušenost nicméně snadno pochopíme princip a oceňujeme, že náměstí si tímto způsobem dál uchovalo svůj ráz klidného historického centra. Nedaleko zastávek zaznamenáváme stojany na jízdní kola, které ukazují, že péče o bezemisní dopravu je zde přímo ukázková.

Po dvou hodinách procházení po starobylém centru města máme dojem, že elektrické midibusy sem patří odjakživa a že se zařadily (anebo brzy zařadí) mezi zdejší jistoty, cosi jako Černá věž nebo Masné krámy. Snad pokaždé, když se rozhlédneme, nějaký stojí na zastávce nebo se k ní blíží, očekávaný hloučkem cestujících.

Cestou zpět si ještě užijeme hbité a přitom plynulé jízdy elektrobusem, zaplatíme symbolické parkovné a odjíždíme zpět plní dojmů i odborných úvah.

Několik úvah závěrem

Při pohledu zvenčí je zřejmé, že – jak řečeno – provozní opatření se záchytným parkovištěm a elektrickými midibusy rozvážejícími cestující po centru je krok správným směrem, plně odpovídajícím trendu evropských chytrých měst. Mezi ně se tak bezesporu zařadily i České Budějivice.

K úvaze se nabízí, nakolik efektivní je zvolené technické řešení elektrobusů a jejich nabíjení.

Jak uvedeno výše, cena devítimetrového českobudějovického elektrického midibusu se (nejspíš díky unikátnímu technickému řešení) vyšplhala na cca 13 miliónů korun. To je cena plně vybaveného elektrobusu standardní délky 12 m na evropském trhu. Přitom elektrické midibusy této kategorie se zásuvkovým dobíjením se cenově pohybují o poznání níže, zpravidla o více než 30 %. Další investicí muselo bezesporu být vybudování nabíjecích míst s úsekem trolejbusové troleje.

Na konečné u záchytného parkoviště se českobudějovický elektrobus dobíjí 20 minut. Jízda na opačný konec k nabití na lince 22 trvá podle jízdních řádů v součtu zhruba přes půl hodiny, jízda s pokračováním na lince 21 pak necelou půlhodinu. Tyto doby se samozřejmě mohou protáhnout kvůli stání v dopravních zácpách. Nicméně i v případě, že se elektrobus dobíjí pouze na záchytném parkovišti a ne na opačném konci, je tu poměr 20 minut nabíjení k zhruba hodině (nebo o málo více) čisté jízdy na jeden obrat – tzn. zhruba tři čtvrtiny obratu elektrobus jede s cestujícími a čtvrtinu stojí při nabíjení.

K podobnému poměru doby nabíjení a doby jízdy na lince bývá jinde zpravidla využívána mnohem levnější koncepce dobíjení ze zásuvky, včetně rychlého dobíjení stejnosměrným proudem. U průběžného dobíjení vysokými výkony s pomocí standardizovaných nabíjecích střešních konzolí shora dolů (standard OppCharge) nebo zdola nahoru („systém Schunk“) je jedním z hlavních cílů urychlit oběh elektrobusu, tak aby co nejvíce jezdil a co nejméně stál při dobíjení na trase – obvykle to bývají jednotky minut. Vozidlo, které stojí, zkrátka nevydělává. A čím déle autobus stojí, místo aby jezdil, tím více jich pro daný provozní výkon obvykle potřebujeme. Z této ekonomické aritmetiky pak vychází příslušná technická koncepce elektrobusu a jeho nabíjení. Nabízí se tak otázka, jak by vypadalo celkové technické řešení českobudějovických elektrobusů bez velkorysého přispění „štědrého bruselského strýčka“, kdy by si dopravní podnik musel počínat jako podnik ve smyslu toho slova. Ale to už by byl další příběh.

Každopádně přejme českobudějovickým elektrobusům, aby dál tiše a bez emisí vozily své cestující a jak řečeno, staly se pro místní i návštěvníky jednou z jejich životních jistot, které jim České Budějovice poskytují.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Reportáž Smartcityvpraxi.cz: Za elektrobusy dobíjenými z tramvajové sítě do Krakova

2.1.2019 Krakov je téměř osmisettisícové polské město s hlubokými kořeny v historii a množstvím kulturních a historických památek a také město, které velmi dbá na své životní prostředí. Nás na něm v této souvislosti zaujal především nově se rozvíjející systém elektrobusů, kterých je nyní 26 a které ke svému nabíjení využívají stejnosměrnou tramvajovou infrastrukturu v kombinaci s uzemněnou, čtyřpólovou technologií průběžného dobíjení. Rádi jsme proto přijali pozvání tamního dopravce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (MPK) na povánoční prohlídku garáží Wola Duchacka, kde jsou krakovské elektrobusy soustředěny. A jak je naším zvykem, doplnili jsme naše postřehy z terénu také zevrubnějšími informacemi o tomto zajímavém dopravním systému.

Celý článek zdeReportáž Smartcityvpraxi.cz: Za superkapacitorovými elektrobusy Chariot do Grazu

8.11.2018 Superkapacitory se vedle baterií profilují jako v mnoha ohledech zajímavá alternativa k bateriím u průběžně dobíjených elektrobusů. Na evropském trhu nabízí superkapacitorové, průběžně dobíjené elektrobusy standardní délky 12 m izraelsko-bulharský dodavatel Chariot Motors, který je rovněž partnerem konferencí Elektrické autobusy pre mesto v Nitře a Elektrické autobusy pro město VII v Praze, pořádaných naší konzultační firmou. Uvítali jsme proto pozvání pro členy Sdružení dopravních podniků ČR, k nimž jsme se připojili jako organizátoři celé akce, do rakouského Grazu, abychom tyto elektrobusy viděli v pilotním provozu naživo a mohli se dovědět další podrobnosti. Našimi hostiteli byl dopravce Holding Graz Linien, výrobce Chariot Motors a rakouská projektová organizace Technoma GmbH odpovědná za zajištění a průběžné hodnocení celého pilotního provozu. 

Celý článek zde

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde
http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services