Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

O chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství a marketingovém řízení

Rozhovor s Ing. Jakubem Slavíkem, MBA

11.4.2019 Brožura Příběhy chytrých pomocníků je plná rozmanitých příběhů o tom, jak moderní technologie chytře pomáhají městům a obcím. Neméně zajímavé jako samy příběhy je ale i pozadí vzniku brožury – tedy to, jak k jejímu vydání vybídla naše práce v odborném poradenství a osvětě při rozvoji konceptu smart city a uplatnění inovativních technologií. O tom všem si tu budu povídat s hlavním konzultantem naší firmy Jakubem Slavíkem, který je odborný redaktor a spoluautor brožury a také – v neposlední řadě –  můj manžel. Přijměte tedy pozvání k našemu redakčnímu a zároveň domácímu posezení u odpolední kávy.  

Čtenáře by možná nejprve zajímalo, s kým mají tu čest. Poslyš, jakže ses to vlastně dostal k manažerskému poradenství a ke smart city?

Jak víš, jsem původem železniční ekonom. V devadesátých letech jsem v barvách Českých drah byl u zrodu integrovaných dopravních systémů v osobní dopravě, které jsou základem a předpokladem chytré městské a regionální mobility. Z integrovaných dopravních systémů se ale postupně začala stávat rutina a mně navíc bylo v byrokratickém prostředí státní železnice poněkud těsno. Mezi tím se přihodily dvě věci: Tou první bylo dálkové studium na britské univerzitě, které mi otevřelo dveře do světa strategického managementu v soukromém i veřejném sektoru. Tou druhou bylo, že konzultační firma, která při rozvoji integrovaných dopravních systémů asistovala, mi nabídla práci. Myslel jsem tehdy, že to bude jen takový úlet – no a vidíš, už se poradenstvím a vzděláváním manažerů živím přes dvacet let.

Ano a nikoli neúspěšně. A jak to bylo s těmi chytrými městy a chytrými technologiemi?

To víš nejlíp sama. (smích) Inu, za nějaký čas jsem navázal vážnou známost s jednou bystrou elektroinženýrkou, co rozumí moderním technologiím, a v tom oboru jsme se začali vzájemně vzdělávat a vzděláváme se dodnes. Základem konceptu smart city a chceš-li, také chytré obce a regionu, je právě to staré dobré strategické řízení, které využívá moderní technologie zasazené do rámce městské zeleně k tomu, aby se ve městě nebo obci dobře žilo. Protože kde se dobře žije, tam se lidi rádi hlásí k trvalému pobytu a tam se taky dobře podniká. A kde se navíc daří inovacím, tam je živná půda pro kvalifikovaná zaměstnání. To všechno dohromady vede k hospodářské prosperitě. V tom je logika a motor „chytrého“ konceptu v praxi, který společně pomáháme rozvíjet.

Takže odtud i ty moderní technologie jako chytří pomocníci…

Přesně tak. Moderní technologie v smart city nejsou velké hračky pro velké kluky, ale chytří pomocníci. Ti umožňují řešit městům, obcím a regionům jejich současné každodenní problémy nebo reagovat na výzvy, které před ně klade očekávaný vývoj do budoucna.

V souvislosti s inovativními technologiemi se dost často hovoří o městech jako živých laboratořích. To ale neznamená, že město nebo obec, které chce být „smart“, by vždy muselo být takovou živou laboratoří, že?

Ukážu to na příkladu. Vzpomínáš na toho všeználka, co z nás před časem udělal div ne škůdce nejmenovaného českého města, jen protože jsme tam doporučili plně elektrifikovat městskou dopravu s využitím elektrobusů?

Aby ne. Prý, že elektrobus je experimentální vozidlo s třicetiprocentní spolehlivostí a přišel na to v Berlíně.

Ano, to jsme zjistili. Jenže kdyby si ten, s odpuštěním, trouba k tomu vyhledal něco víc, dověděl by se dost zásadní věc: Totiž, že tu šlo o výzkumný projekt vedený tamní technickou univerzitou. Na sériových elektrobusech se zkoumaly různé vlivy bezdrátového, tedy indukčního dobíjení. A tak elektrobusy zkraje chvíli jezdily, a pak se zase na čas stáhly z provozu, rozebraly a zkoumaly. Od toho jsou výzkumné a vývojové projekty a Berlín tu posloužil jako živá laboratoř s významným přispěním dotací spolkové vlády určených na výzkum. Dává to smysl?

Jasně, pokračuj.

A teď z Berlína vzhůru do Ostravy. Tam také realizují pilotní projekt využívající inovativní nabíjecí technologii pro elektrobusy – píše se o něm v příběhu na první straně naší brožury. V Ostravě ale nechtěli experimentovat, chtěli jezdit a vozit lidi. Poptali proto ve veřejné soutěži projekt na klíč s moderními, ale již vyvinutými a standardizovanými technologiemi. Za ty platí vysoutěženou tržní cenu a za své peníze požadují vysokou spolehlivost. Budiž nebe milostivo dodavateli, jestli jí nedosáhne – riziko je na jeho straně. Jak vidíš, v obou případech se tu bavíme o elektrobusech. V prvním případě ale šlo o výzkumný či vývojový projekt, v druhém případě o investiční projekt. I Ostravě přitom pomohly projekt zčásti financovat dotace, ale jiného druhu než v Berlíně – dotace z evropských fondů určené právě na ekologické investiční projekty v méně rozvinutých evropských regionech. Takže když to jednoduše shrneme: Město nebo obec může pomoci výzkumu a vývoji moderních technologií a stát se živou laboratoří, kdy získá zajímavé zkušenosti, nebude ho to stát skoro nic, ale nemůže očekávat plnou funkčnost něčeho, co se teprve zkouší. Anebo může poptat moderní a již hotové řešení za tržní cenu. Nesežene-li patřičné dotace, zainvestuje to ze svého nebo s pomocí bankovních nástrojů, ovšem má nárok na odpovídající spolehlivost.  

Řada firem z průmyslové automatizace, jak se zdá, vycítila ve smart city nový trh a snaží se tam proniknout. Nemáš ale dojem, že ne vždycky jdou na to šťastně?

Máš pravdu, nejdou. Řada z nich je až zamilovaná do svých technologií. Ti lidé zahrnou města a městské služby spoustou informací o jejich pozoruhodných schopnostech, ale neptají se, k čemu tyto schopnosti budou městu dobré. Od toho je přitom potřeba začít – a jsme zase u těch chytrých pomocníků. Mají-li technologie zákazníkovi pomáhat, musíme napřed vědět, s čím potřebuje pomoci. Základem marketingového řízení je umět rozpoznat zákazníkovu potřebu nebo problém, pomoci mu lépe než konkurence a inkasovat za to zasloužené peníze. Tahle elementární tržní logika platí i pro inovativní technologie.  

Někdy přitom může být pro soukromou firmu zvyklou na průmyslové trhy problém najít společnou řeč se zákazníkem z veřejného sektoru. V čem vidíš příčinu?

Je to střet kultur. Když v Anglii začínala „blue light PPP“, tedy veřejně soukromá partnerství pro záchranné složky, kdy soukromé firmy dodávají a udržují jejich technické zázemí, ukázalo se, že největší problém bylo právě najít společnou řeč. Tedy to, aby se pracovníci administrativy naučili uvažovat jako podnikatelé a jako zákazníci podnikatelů. V první řadě to znamená ujasnit si, co potřebuji. A to, co potřebuji, pak požaduji po průmyslu s vědomím, že nedostanu ani míň, ani víc. Obráceně, průmysl expandující do veřejného sektoru musí zpravidla počítat s většími administrativními nároky a s množstvím regulací a omezení. Také rozhodování v podmínkách, kde poslední slovo má volič se spoustou rozmanitých a často protichůdných požadavků a představ, může probíhat jinak, než tam, kde poslední slovo má investor starající se jen o podnikatelskou úspěšnost své firmy.

Jak si poradit s takovým střetem kultur?

Chtějí-li partneři spolupracovat, musí v prvé řadě chtít si porozumět a domluvit se. Základem je vzájemný respekt. To platí u projektů moderních technologií stejně jako v životě lidském, jak ostatně my dva víme a prakticky realizujeme. A smart city, to je partnerství mezi municipalitami a průmyslem.

Některé firmy si ovšem myslí, že městům vnutí cokoli pod nálepkou „smart“. Jiné zase považují smart city za zkratku k veřejným zakázkám…

Ano, ty první mají obchodní politiku „noha ve dveřích“. A jestli jim něco může pomoci k úspěchu, pak ne chytré, ale naopak hodně hloupé vedení města. Dlouhodobě je ovšem taková obchodní politika neudržitelná. Municipality se vzdělávají a koneckonců, voliči mají možná různorodé požadavky, ale hlupáci nejsou. Těm druhým firmám prý říkají na městech dost nelichotivě „koledníci“. Ty firmy si neuvědomují, že neexistuje legální způsob, jak obejít legislativu veřejných zakázek.

Co tedy doporučuješ průmyslu, který chce dát vědět městům a obcím o svém zajímavém řešení?

Dodavatelé musí pochopitelně vytvářet a vzdělávat svůj trh. To, co jsme si tu řekli o chytrých pomocnících, platí i obráceně. Města a obce se potřebují dovědět, že existuje recept na jejich problémy v podobě moderních technologií, aby takovéto technologie mohly poptat. K tomu slouží různé odborné konference, předváděcí akce, odborná média a v neposlední řadě i tahle naše brožura. Je třeba si ohlídat, aby byly cílené na politiky, manažery a specialisty v městech a městských službách, kteří rozhodují o volbě takovýchto „chytrých“ řešení.  

Co považuješ při prezentaci takových řešení za nejdůležitější?

Důležité je, mít co říct, vědět, komu to chci říct, a vědět, jak mu to mám říct, aby mi rozuměl – tedy hovořit řečí zákazníka. Občas vážně rostu z některých věhlasných firem, které nabízejí zajímavá a užitečná řešení, pro něž vidím velký potenciál k uplatnění na trhu smart cities. Ovšem prezentace a tiskové zprávy z dílen jejich marketingových a PR útvarů si dávají hodně záležet, aby předvedly bezobsažný reklamní folklór, který se snaží ohromit, ale jeho informační hodnota je, hm, spíše mizivá. Víc práce pro skutečný marketing pak udělá manažer nebo specialista, který rozumí věci a přitom má dar komunikace. To mimo jiné znamená, že umí nejen hovořit, ale také naslouchat a dělat si z toho závěry.

Nechápu firmy, které inzerují své technologie pro smart cities v technických časopisech zaměřených na techniky v terénu, případně na techniky-důchodce – což při vší úctě nebudou ti, kteří o jejich pořízení rozhodnou. Nejsou to vyhozené peníze za propagaci?

Jsou. A můžeme jen hádat, co je důvodem. Jestli neznalost základů marketingového řízení, neochota přemýšlet a měnit letitou rutinu nebo snad i charita pro staré přátele v technických médiích na účet zaměstnavatele…kdoví. Každopádně začátek problému vidím v podnikatelské strategii takové firmy, která je zaměřená na produkt, ne na zákazníka. Měl bych k tomu jeden takový pěkný příběh z prapočátků moderních technologií.

Sem s ním.

Je to příběh o dvou konkurenčních firmách vyrábějících elektrické psací stroje. První z nich byla zamilovaná do svých psacích strojů a chtěla je mít co nejlepší a co nejdokonalejší. Ta druhá se rozhodla, že co nejvíce usnadní život lidem v kancelářích. Jméno té první dávno upadlo v zapomenutí. Ta druhá si říkala International Business Machines Corporation – zkráceně IBM.   

To je tak výstižné, že už mohu říci jen jedno: Díky za rozhovor.

Ing. Pavla Slavíková

Foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Tento rozhovor byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde


Manželé Slavíkovi v terénu – při přípravě brožury „Příběhy chytrých pomocníků“ v brněnském Wilsonově lese, kde slouží elektrické multikáry Goupil
 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services