Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt ZeEUS: elektrobusy v Münsteru bilancují demonstrační provoz

27.2.2018 Evropský projekt demonstračních provozů elektrických autobusů ZeEUS se zvolna chýlí ke svému závěru. Prvním městem, které bilancuje jejich provoz v rámci tohoto projektu, se stal 300tisícový německý Münster s pěti průběžně dobíjenými elektrobusy od nizozemského výrobce VDL Bus & Coach. Hodnocený demonstrační provoz probíhal od září 2015 do dubna 2017.

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric je 12m nízkopodlažní elektrobus o přepravní kapacitě 80 cestujících (sedících a stojících). Elektrobusy v Münsteru používají pohonný systém ZAwheel od německého výrobce Ziehl-Abegg. Jeho základem jsou bezpřevodovkové vodou chlazené synchronní motory s permanentními magnety výkonu 113 kW, pohánějící individuálně každé kolo hnací nápravy. Jako zásobník energie slouží trakční baterie o kapacitě 62,5 kWh.

Pro průběžné dobíjení byl v Münsteru nejprve používán systém robotického ramene, které se automaticky vysouvá z nabíjecí stanice, umístěné ve střeše čekárny pro cestující na konečné zastávce, a zasune se z boku do kontejneru na střeše vozidla (viz foto vpravo). Tato technologie byla individuálně vyvinuta ústavem IFAS (Institute for Fluid Power Drives and Controls). V září 2016 byl tento systém nahrazen sériovým řešením se čtyřpólovou pantografovou konzolí typu Schunk (viz foto níže). Nabíjecí stanice tohoto typu je instalována na konečné stanici a průběžné dobíjení výkonem až 500 kW trvá cca 5 minut.

Dobíjení Schunk

Elektrobusy se kromě toho nabíjejí přes noc pomalým dobíjením ze zásuvky po dobu cca 3 hodin.

Pět těchto elektrobusů provozovaných městským dopravcem Stadtwerke Münster bylo v rámci demonstračního provozu nasazeno na lince 14 dlouhé 11 km a obsluhující centrum města a příměstskou oblast s převážně plochým terénem. Elektrobusy byly v provozu v průměru 16 hodin denně a za tuto dobu najezdily zhruba 150 km průměrnou cestovní rychlostí 14 km/h. Každý den tyto elektrobusy přepravily cca 5 tisíc cestujících.

Elektrobus VDL Citea SLF-120 Electric

Jako hlavní zkušenosti z tohoto demonstračního provozu uvádí dopravce následující poznatky:

•    Elektrobusy jsou pozitivně přijímány ze strany cestujících, řidičů i obyvatel města.

•    Zásadním prvkem pro spolehlivost provozu elektrobusů je nabíjecí infrastruktura.

•    Většina zaznamenaných technických problémů byla důsledkem chyb při provozování elektrobusů nebo běžných závad na vozidle, spíše než závad na elektrickém pohonu.

•    Důvěru řidičů v elektrické autobusy během provozu v reálných podmínkách posílí podpora zkušeného instruktora.

•    Integrace elektrobusů do parku dieselových autobusů vyžaduje čas.

Výměna individuální technologie u průběžného dobíjení za sériovou kromě toho ukazuje i na další poznatek, který vychází najevo u řady provozů elektrobusů (včetně například naší Plzně): Spolehlivosti provozu přispívá co největší využívání odzkoušených sériových řešení, spíše než hledání „vlastní cesty“.

Vyhodnocením demonstračního provozu v rámci projektu ZeEUS elektrobusy v Münsteru rozhodně nekončí. Stadtwerke Münster připravuje od roku 2018 provoz dvou palivočlánkových autobusů s dojezdem na jedno naplnění nádrže přes 400 km. Stávající park bateriových elektrobusů se kromě toho rozšíří o pět dalších elektrobusů VDL s kapacitou trakčních baterií zvýšenou na 180 kWh kvůli větší flexibilitě provozního nasazení, které budou využívat současnou infrastrukturu pro průběžné dobíjení. K pohonu bude u těchto elektrobusů využíván centrální motor Siemens, což sníží udržovací náklady.

Závěrem lze dodat, že přes nesporně užitečné poznatky z projektu ZeEUS dnes už v řadě případů trh předbíhá zkušební provozy. Jak patrno ze závěrů konference Elektrické autobusy pro město VI, v celém světě je dnes provozováno téměř 350 tisíc elektrických autobusů, z toho v Evropě cca 1300. Evropský trh elektrických autobusů přitom prožívá doslova „velký třesk“, při kterém více než 30 dodavatelů nabízí celkem více než 80 typů elektrických autobusů.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © ZeEUS, VDL Bus & Coach a Stadtwerke Münster

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Od áut k autobusom: Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické autobusy

22.2.2018 Na našich portálech průběžně sledujeme pokročilé technologie v oblasti infrastruktury pro elektrické autobusy– viz například informace o elektrobusech ve městě Nantes nebo o řešení pro noční dobíjení velkých parků elektrobusů. Slovenským zájemcům je nyní ve svém článku souhrnně představuje pan Vladimír Kukučka, obchodní manažer ABB na Slovensku pro segment stavby a infrastruktura. S uvedenými technologiemi se budou moci blíže seznámit účastníci naší konference „Elektrické autobusy pre mesto“, která proběhne 5. 6. 2018 jako doprovodný program veletrhu BUSSHOW 2018 .

Celý článek zde


Chariot Motors – partner naší konference „Elektrické autobusy pre mesto“ v Nitře představuje své superkapacitorové elektrobusy

21.2.2018 O superkapacitorových elektrobusech od bulharsko-izraelského výrobce Chariot Motors se mohli čtenáři našich portálů dočíst v únoru 2016 v článku „V Bělehradě budou jezdit superkapacitorové elektrobusy“. Na připravované konferenci Elektrické autobusy pre mesto ve slovenské Nitře, která proběhne 5. 6. 2018 jako doprovodný program veletrhu BUS SHOW 2018 a je slovenskou verzí úspěšné konference Elektrické autobusy pro město, budou tyto elektrobusy prezentovány poprvé pro české a slovenské odborné publikum. Blíže tuto pozoruhodnou technologii, která má za sebou již velmi úspěšný každodenní provoz, představuje Filip Ferferiev, obchodní ředitel Chariot Motors.

Celý článek zde


Projekty JIVE a JIVE 2: tři stovky palivočlánkových autobusů pro Evropu

13.2.2018 Od ledna 2017, tedy již rok, je v gesci Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) a s finančním přispěním Společného podniku pro palivové články a vodík (FCH JU) v plném proudu evropský projekt palivočlánkových autobusů JIVE. Od února 2018 se rozběhl jeho následovník, projekt JIVE 2. V rámci realizace obou projektů tak do ulic evropských měst vyjede téměř 300 palivočlánkových autobusů.

Celý článek zde


Pohonné jednotky elektromobilu Nissan Leaf mohou pohánět i elektrobus

26.1.2018 Elektromobil Nissan Leaf je jedním z nejprodávanějších elektrických automobilů na světě. Jeho pohonná jednotka nicméně může najít uplatnění i při pohonu vozidla daleko většího, než pětimístný sedan – bateriového elektrobusu standardní délky. Projekt takového elektrobusu pod jménem Yoka ECO Bus představila v lednu 2018 automobilka Nissan ve spolupráci s japonskou univerzitou ve městě Kumamoto jako vedoucím projektu za podpory japonského ministerstva životního prostředí. 

Celý článek zde


Aptis – netradiční elektrobus od Alstomu testován v provozu

18.1.2018 Dodavateli elektrobusů jsou většinou autobusoví výrobci, případně výrobci elektrovýzbrojí využívající tradiční autobusové karoserie. Výsledným produktem bývá prostě autobus, u něhož k pohonu slouží elektromotor. Francouzský dodavatel elektrotechnických produktů a dopravních prostředků Alstom šel na konstrukci elektrobusů jinak: Využil zkušenosti z konstrukce svých tramvají a vyrobil vozidlo s netradičním vzhledem a zajímavými jízdními vlastnostmi – elektrobus Aptis. Jeho prototypy během ledna 2018 pokračují v testování v běžném provozu.

Celý článek zde


Reportáž Smartcityvpraxi.cz: odpoledne s autonomním minibusem v Bad Birnbachu

2.1.2018  O zahájení provozu autonomního elektrického minibusu v Bad Birnbachu provozovaného německými státními drahami (Deutsche Bahn, DB) byli již čtenáři našich portálů informováni. Čas mezi svátky na konci roku 2017 využila naše redakce k tomu, aby se na tento bezesporu zajímavý projekt podívala blíže a podělila se o dojmy a postřehy, které člověk nezíská, pokud si věc neprohlédne na vlastní oči.

Celý článek zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services