Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

ParkDots: Smart city Nitra má inteligentní parkovací systém

16.11.2018 Inteligentní parkovací systémy jsou jednou z důležitých moderních technologií, které v důsledku pomáhají zlepšit životní prostředí i bezpečnost ve městech. Významně totiž snižují počet zbytečných jízd po městě s jediným cílem: Najít volné místo k zaparkování. Pozadu v tomto směru nezůstává ani slibně se rozvíjející slovenské smart city Nitra, s nímž naše konzultační firma provozující tento portál průběžně spolupracuje (viz seminář k smart city nebo konference Elektrické autobusy pre mesto). Od listopadu 2018 je zde zaveden inteligentní parkovací systém ParkDots. Ve své tiskové zprávě k tomu smart city Nitra píše:

Obyvatelia a návštevníci Nitry môžu od 6.11.2018 zaparkovať v centre jednoduchšie. Do prevádzky bol uvedený systém ParkDots, ktorý v prvej etape pilotného projektu sleduje aktuálnu obsadenosť na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Vodiči majú tieto informácie k dispozícií v mobilnej aplikácií ParkDots, ktorá ich na voľné miesto vie aj navigovať. Samospráva tým napĺňa jeden zo zámerov parkovacej politiky zameraný na zlepšenie súčasnej situácie prostredníctvom moderných inteligentných riešení.

Súčasťou nového systému sú IoT (Internet of things) senzory osadené vo vozovke na viac ako stošesťdesiatich parkovacích miestach na uliciach Podzámska a Mostná a na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Parkovacie senzory odosielajú informácie o obsadenosti každého miesta do centrálneho systému, odkiaľ ich čerpá mobilná aplikácia ParkDots. Vodiči tak majú neustále aktuálne informácie o voľných miestach, ktoré tak vedia jednoduchšie nájsť. Samospráva získava prostredníctvom administračnej aplikácie štatistické dáta, ktoré im umožnia lepšie pochopiť správanie vodičov a prijímať opatrenia na lepšie využívanie dostupných plôch.

„Som presvedčený, že inteligentný systém sledovania parkovacích miest, ktorý sa nám podarilo uviesť do života už krátko po schválení základných východísk parkovacej politiky mesta, pomôže vodičom aj mestu a zlepší situáciu s parkovaním v pokrytých zónach. Vodičom by mal priniesť úsporu času a väčší komfort pri návšteve centra Nitry. Mesto získa kvalitné štatistické dáta a lepšiu kontrolu, čo nám umožní prijímať adekvátne opatrenia,“ vyjadril sa primátor Jozef Dvonč. „Ak sa v pilotnej prevádzke potvrdia očakávané prínosy, budeme pokračovať v rozširovaní pokrytia,“ doplnil.

ParkDots pomáha slovenským mestám zlepšiť parkovanie

Po Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Prievidzi a Bratislave je Nitra siedmym miestom na Slovensku, kde ParkDots pomáha zlepšiť situáciu s parkovaním. Onedlho k nim pribudnú aj ďalšie mestá. „Evidujeme veľký záujem o ParkDots na Slovensku aj v zahraničí. Z pohľadu funkčnosti, použiteľnosti aj ceny sa jedná o veľmi zaujímavé riešenie pre mnohé mestá, ako aj súkromné spoločnosti, ktoré prevádzkujú parkoviská,“ hovorí Martin Budaj, produktový manažér PosAm. „Kvalitu nášho riešenia potvrdzuje aj fakt, že sa stal oficiálnym produktom skupiny Deutsche Telekom pre oblasť smart parkingu pre región DT Europe ,“ doplnil Michal Bróska, Riaditeľ produktového rozvoja v PosAm.

O ParkDots

ParkDots je kombináciou najmodernejších mobilných, cloudových a IoT technológií. Okrem sledovania obsadenosti a platieb za parkovanie ponúka aj ďalšie užitočné funkcie. Vodič sa môže nechať navigovať späť k autu, dostane upozornenie v prípade nečakaného odchodu vozidla z parkovacieho miesta a samozrejme môže si dobu parkovania na diaľku predĺžiť.

Kľúčovými prvkami riešenia ParkDots sú mobilná aplikácia pre používateľov a centrálny riadiaci systém umiestnený v cloude. Celé riešenie môže byť doplnené o senzory s nezávislým napájaním osadené vo vozovke, ktoré v reálnom čase odosielajú informácie o obsadenosti konkrétneho miesta. Platforma je schopná riešiť parkovanie nielen na uliciach (on-street), ale mimo nich (off-street) a efektívne prepájať rôzne systémy do jedného inteligentného riešenia.

Mobilní aplikaci ParkDots je ke stažení pro Android zde  

a pro iPhone zde

Smart city Nitra a redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © Smart city Nitra

Ilustrační foto Nitra © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace o systému ParkDots jsou k dispozici zde

Další informace o smart city Nitra jsou k dispozici zde

 Přečtěte si také:

Reportáž Smartcityvpraxi.cz: Za superkapacitorovými elektrobusy Chariot do Grazu

8.11.2018 Superkapacitory se vedle baterií profilují jako v mnoha ohledech zajímavá alternativa k bateriím u průběžně dobíjených elektrobusů. Na evropském trhu nabízí superkapacitorové, průběžně dobíjené elektrobusy standardní délky 12 m izraelsko-bulharský dodavatel Chariot Motors, který je rovněž partnerem konferencí Elektrické autobusy pre mesto v Nitře a Elektrické autobusy pro město VII v Praze, pořádaných naší konzultační firmou. Uvítali jsme proto pozvání pro členy Sdružení dopravních podniků ČR, k nimž jsme se připojili jako organizátoři celé akce, do rakouského Grazu, abychom tyto elektrobusy viděli v pilotním provozu naživo a mohli se dovědět další podrobnosti. Našimi hostiteli byl dopravce Holding Graz Linien, výrobce Chariot Motors a rakouská projektová organizace Technoma GmbH odpovědná za zajištění a průběžné hodnocení celého pilotního provozu. 

Celý článek zde

Automobily komunikují s dopravní signalizací a mezi sebou: v nizozemské provincii Severní Holand proběhl testovací provoz

26.10.2018 Významnou oblastí využití moderních informačních technologií v dopravě je automatizace provozu na křižovatkách, kdy jednotlivé automobily komunikují mezi sebou a s dopravní signalizací. Testování takovéhoto systému proběhlo ve dnech 3. až 7. září 2018 na silnici N205 v nizozemské provincii Severní Holand uprostřed běžného silničního provozu, kde bylo touto technologií vybaveno sedm automobilů.

Celý článek zde

Dopravní telematika využívající internet věcí pro České Budějovice  

14.9.2018 Město České Budějovice bude již od podzimu 2018 využívat nový inteligentní systém pro řízení dopravy, který si sám zjistí všechny důležité dopravní informace na silnicích. Sesbíraná dopravní data budou sloužit jako podklad pro budoucí plánování komunikací a jejich dimenzování a také k samotnému řízení křižovatek. Dodavatelem celého projektu je společnost AŽD Praha.  Potřebná data bude sbírat 114 vzdálených křižovatkových detektorů, které jsou v současné době umisťované společností AŽD Praha do vozovky na 23 místech. Jde o osazení strategických detektorů na 36 profilech.

Celý článek zde

Chytré parkoviště v Kutné Hoře

28.8.2018 Koncem července 2018 byl spuštěn společný pilotní projekt neziskové organizace KHnet.info, z. s. a start-up společnosti Smartiple. Výsledkem je chytré parkoviště před budovou spolku KHnet.info v ulici Havířská stezka. Jde o komunitní projekt, který nemá za cíl zisk, ale zlepšení života místních obyvatel a ověření aplikovaného výzkumu v praxi. Vzhledem k nekomerční povaze projektu byla pro tento účel zvolena levná technologie, ačkoli technologie firmy Smartiple jinak dokáže pracovat takřka se všemi typy kamer a vizuálních senzorů. Chytré parkoviště funguje následujícím způsobem:

Celý článek zde

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services