Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Mobilní rozhlas – aby byl občan stále součástí své komunity

Bez komunikace nefunguje komunita  

11.2.2019 Jedním z důležitých znaků chytrého města nebo chytré obce je rozvinutý komunitní život. Tím je míněno, že občan není jen „bezejmenným kolečkem uvnitř soukolí“, ale je průběžně informován o veřejném dění a může se do tohoto dění a rozhodování o něm aktivně zapojit. Dostává tedy informace v reálném čase, kdykoli je to potřeba, a také je přizván k řízení samosprávy a dává vedení města či obce zpětnou vazbu.

To vše jsou hlavní výhody chytré obecní komunikace, která se v českých městech a obcích pomalu stává novým standardem. Starostové a tajemníci s její pomocí dokáží šetřit čas i peníze a výrazným způsobem zvyšují kvalitu života v obcích.

Takováto chytrá komunikace má konkrétní podobu v nástroji zvaném Mobilní rozhlas, který vyvinula brněnská firma Neogenia a který bez nadsázky představuje špičku ve svém oboru. Tento informační systém – komunikační brána – v sobě integruje SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily, internetový chat a specializované aplikace pro chytré telefony.

Pomocí Mobilního rozhlasu lze kromě jiného pořádat rychlá místní hlasování i mobilizovat občany ke společným akcím.

Mobilní rozhlas v současnosti používá více než 450 měst a obcí, jako je Praha 10, Přerov, Orlová, Kolín, Litoměřice nebo Klášterec nad Ohří. Po celé republice je do něj zapojeno skoro 250 000 obyvatel.

Každá implementace Mobilního rozhlasu mívá svůj příběh. Ten náš je z čtrnáctitisícového moravského města Zábřeh.

Nebývalý zájem obyvatel Zábřehu

V rámci zlepšování informačních služeb občanům, se město v březnu 2018 rozhodlo nahradit svůj starý informační systém platformou Mobilní rozhlas. Toto rozhodnutí se setkalo s nebývalým zájmem občanů, který je pro jeho zdárné fungování důležitý. Kritickým prvkem jeho úspěchu je totiž dostatečný podíl občanů, kteří dají k dispozici své kontakty pro komunikaci v reálném čase.

V Zábřehu již čtvrt roku od zavedení Mobilního rozhlasu byly k dispozici kontakty od téměř 10 % občanů, což se v přepočtu rovná zhruba čtvrtině domácností ve městě. Řečí čísel:

V polovině roku 2018 měl Zábřeh zaregistrovaných 1 100 občanů. Mezi ně město za zhruba čtvrt roku fungování chytré komunikace rozeslalo 7 821 SMS zpráv, 14 582 e-mailů a 1 225 zpráv do aplikace Mobilního rozhlasu.

Spokojené vedení města

Pochvalně komentovalo zavedení Mobilního rozhlasu také vedení města. Podle něj komunikační platforma Mobilní rozhlas naprosto předčila všechna jeho očekávání. Prostředí systému městu zcela vyhovuje díky své přehlednosti. Rozesílky se dají dopředu naplánovat a po jejich odeslání má vedení města okamžitý přehled a statistiky prokliků.

Nejde tu ale jen o statistiky, jde o konkrétní užitek. Přes Mobilní rozhlas rozesílá vedení města občanům nejen SMS zprávy, ale také například e-maily, kam lze vložit přehlednou mapu místa blokového čištění. Atraktivní je také moderní forma rozesílky – aktualita do mobilní aplikace. Jiným příkladem konkrétního užitku je funkce „Zmapuj to“, díky níž získalo vedení města rychlou zpětnou vazbu a podněty od občanů.

Občané, kteří chtějí samosprávě pomáhat s hlášením podnětů, si mohou zdarma stáhnout celorepublikovou participační aplikaci Zlepšeme Česko (viz příklady na obrázku výše). Tuto aplikaci provozuje také Mobilní rozhlas a lidem umožňuje jednoduše nahlásit celou řadu problémů od nepořádku, černých skládek a autovraků po nefunkční osvětlení či nebezpečné závady. Pomáhá však také při hledání ztracených zvířat, ztracených osobních věcí či dokonce osob. Díky tomu, že má vlastního krizového manažera nezůstane žádný podnět ohrožující život či majetek nevyslyšen. Chytře komunikující radnice pak může podněty systematicky odbavovat.

Stěžejní výhodou Mobilního rozhlasu je jeho rychlost, efektivita a přesné zacílení. Díky tomu nyní mají občané Zábřehu všechny potřebné informace vždy na dosah ruky.

Pomáhá asistent

Města a obce, které nemají dostatek času na tvorbu profesionálního obsahu, mohou využít speciální službu asistenta pro tvorbu obsahu. Ten dokáže velmi rychle rozpoznat potřeby daného města a nastavit vhodnou informační strategii. Zároveň také pomůže s tvorbou jednotlivých rozesílek, aby byly vizuálně atraktivní a pro čtenáře čtivé.

Službu asistenta pro tvorbu obsahu si chválí i město Zábřeh.

Jejím výsledkem je například vzájemný plán rozesílek, kde je vše dopředu přehledně uvedeno. Ušetří vedení města spoustu času a pomáhá mu při nečekaných událostech. Na začátku obyčejný text se v e-mailu změní na zajímavou pozvánku doplněnou o krásnou fotografii a se spoustou možností prokliků na stránky města, sociální sítě či aplikaci.

Jak patrno, klíčem pro zavedení chytré komunikace je pružná spolupráce a schopnost města informovat občany o tom, že je u nich systém Mobilní rozhlas zaváděn. Zábřeh splňuje obojí, a je tak úspěšným příkladem i pro ostatní města.

Skutečně chytrou komunikaci lidé sami chtějí

Někteří starostové mají z chytré i přes její dosavadní úspěšný rozvoj komunikace obavy. Nejčastěji se snaží argumentovat tím, že jejich občané nemají zájem o chytrou komunikaci a městům a obcím své kontakty poskytovat nechtějí.

Z průzkumu Mobilního rozhlasu však vyplývá, že 88 % občanů by nemělo problém poskytnout městu nebo obci své kontaktní údaje, pokud by mělo jistotu, že jim budou chodit pouze relevantní informace, jejichž obsah si mohou předem sami zvolit.

Potvrzuje to i příklad Zábřehu, jehož občané si svoji spokojenost s Mobilním rozhlasem a svůj zájem o něj nenechávají pro sebe a telefonují i chodí přímo na radnici. Například při příležitosti jarního úklidu a výše zmíněného blokového čištění přišlo poděkovat několik občanů. Jiní přišli na radnici poprosit, aby je město zaregistrovalo do Mobilního rozhlasu, protože jejich soused to má a moc se jim to líbí. A sousedská reference je ve městě či obci asi tou nejlepší referencí i důkazem, že občané vzali Mobilní rozhlas za svůj.

Text, foto a obrázek © Mobilní rozhlas, redakčně upraveno

Kontakt: Mgr. Ondřej Švrček, tel. 533 533 355

Další informace: www.mobilnirozhlas.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Rozhovor s Jakubem Slavíkem o smart city

Smart city nejsou „velké hračky pro velké kluky“

6.2.2019  Pojem „smart city“, tak jak mu rozumím a prezentuji jej, představuje koncept strategického řízení měst, obcí nebo regionů, při němž jsou využívány moderní technologie pro zvyšování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města.  V tom je velmi racionální ekonomický motor konceptu smart city. Technickou infrastrukturu smart city tvoří moderní technologie, zahrnující oblast inteligentní mobility, inteligentní energetiky a služeb a informačních a komunikačních technologií. Tyto moderní technologie zde tedy nejsou cílem samy pro sebe, nejsou to pouhé velké hračky pro velké kluky. Jsou prostředkem k tomu, aby město bylo místem příjemným k životu, protože jen takovéto město může ekonomicky prosperovat. Stejným dílem přispívá městu jako příjemnému místu k životu i jeho zelená infrastruktura.  Aby byla zároveň takováto prosperita dlouhodobě udržitelná, musí být udržitelná i ekologicky. Chytré město je tedy přátelské k životnímu prostředí ne nějakým „rozkazem shůry“, nýbrž protože jedině tak může trvale naplňovat svůj smysl a cíl. Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

5.9.2018 Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services