Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt PALOMA má světovou premiéru: pozemní dobíjení elektrobusů Alstom SRS jako součást smart city Malaga

1.10.2019 Španělská, téměř šestisettisícová Malaga je jedním z úspěšně se rozvíjejících evropských smart cities, kladoucích důraz na inovativní řešení v energetice a elektromobilitě. V rámci tamního projektu PALOMA je zde od konce září 2019, poprvé na světě, testován systém SRS pro průběžné kontaktní spodní dobíjení elektrobusů od francouzské průmyslové společnosti Alstom.

Projekt PALOMA

PALOMA (Prototype for Alternative Operation of Mobility Assets – tedy doslova „prototyp pro alternativní provoz zařízení v mobilitě“) je pilotní projekt spolufinancovaný z evropských zdrojů prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje (stejný, z jakého jsou financovány i české elektrobusy prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu) a španělského programu na financování technologických inovací CDTI.

Alstom je vedoucí organizací projektového konsorcia. Konsorcium dále tvoří španělská energetika Endesa a koordinátor elektrifikace Mansel. Konsorcium úzce spolupracuje s městem Malaga, městským dopravcem EMT Malaga a Univerzitou Malaga.

Cílem projektu je vytvořit ve světě první provozní prototyp automatického pozemního kontaktního rychlodobíjecího zařízení pro elektrobus.

Nabíjecí systém SRS

Nabíjecí systém SRS vychází konstrukčně ze systému Alstom APS pro pozemní trakční napájení tramvajových vozidel, který se již historicky osvědčil v několika městech. Využívá rovněž zavedené provozní a bezpečnostní normy APS. Na rozdíl od tohoto systému slouží technologie SRS pro statické kontaktní dobíjení zásobníků energie na vozidle (baterií nebo superkapacitorů) velkými výkony během krátkého pobytu na zastávkách.

Systém tvoří nabíjecí kolejnice na zastávce a výsuvná nabíjecí konzole na spodku vozidla (viz foto výše). Navedení vozidla na nabíjecí kolejnici a celý proces nabíjení jsou řízeny automaticky pomocí obousměrné rádiové komunikace mezi řídicí jednotkou umístěnou na zastávce, nabíjecí kolejnicí a vozidlem i mezi vozidlem a nabíjecí kolejnicí v procesu nabíjení. Vozidlo je tímto způsobem navedeno na nabíjecí kolejnici a řidič je informován o procesu nabíjení a jeho ukončení.

SRS je prezentován jako řešení pro tramvaje bez svrchního trakčního vedení (v této podobě je již od prosince 2018 úspěšně provozován v jihofrancouzském městě Nice), ale také pro průběžně dobíjené elektrobusy, které z nějakého důvodu nemohou být dobíjeny pomocí střešních zařízení.

Takovým důvodem mohou být estetické dopady nabíjecích konzolí, ale také prostorová omezení. Na rozdíl od indukčního (bezkontaktního) dobíjení, které rovněž splňuje tyto požadavky, zde však odpadají problémy s energetickými ztrátami a s odvodem přebytečného tepla z nabíjecí indukční cívky umístěné pod vozovkou. Oproti tradičnímu svrchnímu nabíjení nabízí i nižší investiční náklady a snadnou údržbu, včetně umístění v garážích a využití pro noční nabíjení.

SRS v Malaze

Nabíjecí stanice SRS je instalována na zastávce před Univerzitou Malaga, Fakultou průmyslového strojírenství. Je vybavena 200kW nabíjecím zařízením. Elektrobus odtud jezdí na lince 1, provozované městský dopravcem EMT. Nabíjení probíhá po dobu několika minut.

Elektrobus pro projekt PALOMA (viz foto) dodal finský výrobce Linkker. Jde o 12m elektrobus se sníženými vstupy o kapacitě cca 70 cestujících (podle konfigurace). Elektrobus je poháněn elektromotorem s permanentními magnety a pevným převodem. Jako zásobník energie slouží lithium-titanátové baterie o kapacitě 40 až 48 kWh rozmístěné pod podlahou vozidla. Elektřina z baterií pohání i další pomocné pohony včetně větrání a klimatizace.

Linkker je poměrně mladý výrobce – vznikl v roce 2014 jako spin-off firma výše uvedeného technologického centra VTT. Jeho činnost je zaměřena na praktickou podporu inovativní elektrické dopravy ve městech.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Alstom a Linkker Oy

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy. Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services