Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt „Můj život, moje cesta“: moderní technologie pomáhají zkvalitnit život seniorům

2.10.2019 Technologie typu „smart home“ tedy „inteligentní domácnost“ mají zpravidla pramálo společného s konceptem smart city. Ve většině případů jde o produkty určené pro koncové zákazníky s vysokými příjmy a s tomu odpovídajícím bydlením a nároky na domácí komfort. Jiná situace nastane, pokud tyto technologie pomáhají zlepšit život starým a handicapovaným lidem v rámci sociální péče, čímž jejich využití dostává komunitní rozměr. Příkladem je švýcarský projekt „Můj život, moje cesta“, s nímž byla odborná veřejnost seznámena začátkem října 2019.

Asistované bydlení a koncept bonacasa

S rostoucí průměrnou délkou života poroste i počet seniorů v populaci. V důsledku toho jsou řešení asistovaného bydlení (AAL) stále důležitější pro umožnění delšího nezávislého života doma.

Jedním z těchto řešení je bonacasa – jedinečný švýcarský koncept ubytování zahrnující 1000 bytů ve vlastnictví a 750 B2B (pronajímaných) bytů v Malters, Oensingenu a Utzenstorfu (viz foto výše). Každý byt nabízí moderní architekturu s prostředím integrované chytré technologie a personalizované služby. To zaručuje bezpečnější a pohodlnější životní styl pro aktivní rodiny a pro seniory, kteří odešli do penze a potřebují trochu péče, aby mohli žít nezávisle.

Projekt „Můj život, moje cesta“

Projekt „Můj život, moje cesta“ realizovala iHomeLab – výzkumné středisko pro inteligentní bydlení v Luzernské univerzitě – a zmíněná organizace pro chytré bydlení bonacasa, spolu s řadou mezinárodních partnerů.

Projekt přichází na pomoc velkým skupinám obyvatel s cílem umožnit jim delší nezávislý život. Využívá přitom virtuální asistentku, která pomáhá asistovanému bydlení v bytech bonacasa ve Švýcarsku, díky zavedení systému ABB-free@home®.   

Pohled technika: Technologie pro inteligentní domácnost v asistovaném bydlení

Technologie ABB-free@home®, určená pro inteligentní domácnosti, umožňuje snadné ovládání aplikací domácí automatizace z mobilního zařízení nebo počítače. Během zkušebního provozu tohoto projektu obyvatelé používali tablet s avatarem (modelovou postavou) na obrazovce spolu s panely na stěně za účelem ovládání a řízení určitých funkcí v domácnosti, včetně světel a žaluzií, systémů HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a systémem upozornění na narušení vstupu.

„Můj život, moje cesta“ je zároveň první projekt svého druhu, který využívá novou otevřenou platformu API pro klíčové aspekty sociální a klinické péče v prostředí asistovaného bydlení. Na vysvětlenou: API (zkratka pro Application Programming Interface) označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Jednoduše řečeno, jde o sbírku programových celků, které programátor používá namísto toho, aby je sám naprogramoval.

Projekt „Můj život, moje cesta“ tedy používá zmíněný systém ABB-free@home® prostřednictvím jeho otevřené platformy API, portálu MyBuilding a cloudové platformy ABB Ability™. Navenek se tato spolupráce moderních technologií projeví jako velmi schopná virtuální asistentka.

Pohled uživatele: Co dovede virtuální asistentka

Virtuální asistentka Anne komunikuje s obyvateli bytu prostřednictvím hlasového ovládání nebo tabletu. Díky ní mohou obyvatelé požádat virtuální asistentku o přístup do nabídky chytré domácnosti a snadno ovládat až 15 funkcí ve svém bytě. Jejich škála se pohybuje od automatizace dveří přes osvětlení a domácí videotelefon, řízení kontroly podávání léků, pomoc při stravování až po nastavení budíku a upomínek.

To vše dohromady pomáhá seniorům zajistit nezávislý život, bezpečnost, komunikaci a společenské kontakty. Vše přitom zvládnou i technologicky méně zdatní lidé.

Projekt v pravý čas

Zkušební provoz projektu „Můj život, moje cesta“ přichází v době kritické pro zajištění zdravotní péče, kdy se předpokládá významný růst globálních výdajů na zdravotní péči. Mnoho lékařů a poskytovatelů zdravotní péče po celém světě se obrací na chytré technologie jako pozitivní cestu poskytování inovativních a nákladově efektivních způsobů snižování a uvolňování tlaku na personál a finanční zdroje ve zdravotních trustech.

Hlavním cílem zkušebního provozu s obyvateli chytrého bydlení bonacasa ve Švýcarsku bylo ověření přijetí virtuálního asistenta lidmi, kteří nemají velké zkušenosti s technologiemi.  Chování uživatelů bylo podrobně analyzováno a byly učiněny závěry, které byly významné pro další vývoj a komercializaci projektu. Šlo také o to prokázat, že virtuální asistent může skutečně pomoci obyvatelům k pohodlnému bydlení a zdravému a asistovanému provádění každodenních činností.

Digitální pomoc v prostředí asistovaného bydlení poskytuje řešení, která je možno snadno integrovat, a kombinuje chytrou domácnost s technologií zdravotní péče do jednoho balíčku péče a podpory.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů ABB

Foto © ABB

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Hluková a vibrační laboratoř Volvo vysvětluje: I městský hluk může zabíjet – elektrobusy jej pomáhají snižovat

18.9.2019 Zní to dramaticky, ale je to skutečnost: I nadměrný hluk přispívá k předčasným úmrtím. Není proto divu, že v městech je hluk z dopravy ekologickým problémem číslo dva, hned za emisemi. Tímto problémem a jeho řešením se zabývá mimo jiné Hluková a vibrační laboratoř skupiny Volvo, mj. úspěšného dodavatele elektrických bateriových a hybridních autobusů (viz foto), která k němu začátkem září 2019 poskytla odborné veřejnosti svůj komentář. V tomto článku z něj vyjímáme některé zajímavé skutečnosti.

Celý článek zde

Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Aktualizovaná „oficiální“ česká metodika smart cities zveřejněna

27.2.2019 Pod názvem „Metodika Smart Cities“ s podtitulem „Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“ byla v únoru 2019 na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR publikována aktualizovaná verze původní tzv. oficiální metodiky smart cities z roku 2015. Jako externí odborníci se na této metodice podíleli i provozovatelé našeho portálu – firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services.

Celý článek zde


JakJak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services