Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Anenský areál: EPC pro tepelné hospodářství v historické budově

17.6.2020 V prostorách Anenského areálu, který patří Národnímu divadlu, se rozjela významná rekonstrukce vytápění. Od října 2020 bude objekty zásobovat teplem nová kotelna, osazená účinnějším a ekologičtějším kotlem. Projekt v hodnotě 13,2 mil. Kč bude mít na starost společnost ENESA, dcera ČEZ ESCO.

V Anenském areálu sídlí například Archiv Národního divadla nebo soubory baletu a činohry, které tam mají rozsáhlé zázemí, včetně zkušeben. Kotelna zároveň slouží pro potřeby Divadla Na Zábradlí nebo Střední průmyslové škole Betlémská. Emise oxidů dusíku budou díky novému kotli čtyřikrát nižší.

Projekt získal začátkem června 2020 stavební povolení. Úpravy budou probíhat v době provozní odstávky, tak aby nová kotelna mohla začít fungovat před začátkem topné sezony roku 2020.

V rámci modernizace vytápění bude během léta odstraněno kompletní vybavení kotelny a strojovny. Místo něj ENESA nainstaluje nové technologie, včetně dvojkotle HOVAL o výkonu 1,8 MW.

Stávající technické řešení bylo vylepšeno vyšším využitím odpadního tepla ze spalin, které nyní ohřívá vzduch přiváděný k hořákům, snižuje teplotu zpětné topné vody do kotlů a díky tomu i spotřebu plynu.

Kotelna je centrální a slouží jako zdroj tepla pro vytápění několika okolních budov. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících zdrojů tepla v kotelně za nový plynový kondenzační dvojkotel, přesunutí stávající technologie a návrh nových směšovacích uzlů ve strojovně a k úpravě měření a regulace tlaku plynu pro kotelnu.

Po instalaci veškerého nového vybavení bude fasádě kotelny citlivě navrácen původní historický vzhled – dojde k vybourání stávající prosklené stěny, kompletní rekonstrukci dřevěných vrat, ozdobných mříží, oken a kovaných venkovních svítidel. Národní divadlo v rámci plánované rekonstrukce vrací objektům část jejich původní podoby zničené necitlivými zásahy v průběhu minulého století.

Energetickým úsporám se Národní divadlo věnuje již od roku 2007. Ve svých objektech realizuje různé energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, který díky spojení tradičních technických řešení s využitím obnovitelných zdrojů a inteligentního způsobu řízení budovy v centru Prahy umožnil snížit spotřebu plynu o polovinu a přinesl úspory energie v hodnotě přes 93,4 mil. korun.

Technická specifikace úprav

a) Stav před rekonstrukcí

V kotelně jsou osazeny dva teplovodní plynové kotle Veissmann Vitoplex 100, každý o výkonu 1 120 kW. Přívod plynu do kotelny je z místnosti pro obchodní měření.

b) Plánovaný stav po rekonstrukci

Stávající kotle budou demontovány. V rámci tohoto projektu je navržen jeden nízko emisní kondenzační stacionární dvojitý ocelový kotel, skládající se ze dvou jednotlivých kotlů o výkonu 199-1854 kW (výkon uváděn při spádu topné vody 80/60°C). Na kotelnu o výkonu 1 854 kW se vztahuje ČSN 07 0703 z ledna 2005. Dle této normy je kotelna zařazena do II. kategorie. V místnosti na měření plynu, přístupné z venkovního prostoru, budou veškeré armatury demontovány, opět namontován bude pouze plynoměr s přepočítávačem. Ostatní armatury budou nové – HUP – kulový kohout, membránový uzávěr – EX s vazbou na indikátory úniku plynu a regulace tlaku plynu.

ENESA, redakčně upraveno

Foto © ENESA

Další informace zde

 Přečtěte si také:

EPC přináší úspory školám a nemocnicím v Moravskoslezském kraji, součástí je vytápění i vnitřní osvětlení

11.5.2020 Snížení nákladů na spotřebu elektřiny, tepla, plynu a vody o 42 mil. Kč – to je přínos za rok 2019 všech energeticky úsporných projektů se zárukou (EPC), které v Moravskoslezském kraji poskytuje společnost ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Většina projektů v regionu se týká nemocnic nebo středních škol provozovaných krajem a také školek i základních škol ve vlastnictví města Český Těšín. Odborná veřejnost byla o této úspěšné bilanci informována začátkem května 2020.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services